Home

Bronchiektázie definice

Bronchoskopický nález -hnis na segmentálníkarině(pacient IV. Definice. Bronchiektázie (BE) jsou definovány jako ireverzibilní dilatace bronchů středního a malého kalibru, klinicky se zpravidla prezentující produktivním kašlem, dušností, únavou, recidivujícími infekcemi dýchacích cest nebo hemoptýzou. Tento dokument nepojednává o BE asociovaných s cystickou fibrózou (CF) ani o tzv. Definice: Bronchiektázie. Bronchiektázie je formou chronické obstrukční plicní nemoci (COPD), při níž dochází k poškození a rozšíření velkých dýchacích cest v plicích (průduchů). V těchto rozšířených dýchacích cestách se sliznice může shromažďovat, což umožňuje růst bakterií a způsobit recidivující.

Fakta a definice bronchiektázie. Bronchiektázie popisuje poškození stěn bronchiálních trubic se ztrátou hladkého svalstva a ztrátou elasticity segmentů průdušek. Výsledné zkreslení dýchacích cest brání dostatečnému odstranění sekretů z plic. Bronchiektáza může být vrozená nebo získaná Bronchiektázie. Definice. Onemocnění charakterizované permanentní, ireverzibilní dilatací středních bronchů s destrukcí svalové a vazivové části bronchiální stěny. Postižení stěny je často spojeno s chronickou bakteriální infekcí a stagnací hnilobně zapáchajícího sekretu (sputa) Bronchiektázie. Definice - ireverzibilní dilatace bronchů středního a malého kalibru, provázená chronickou zánětlivou infiltrací stěny bronchu a jeho okolí.. Epidemiologie - záleží na vyvolávající příčině a podskupině nemocných (např. u pacientů s cystickou fibrózou se v dospělosti bronchiektázie vyvíjí téměř vždy)

Rozdíl mezi CHOPN Vs. Bronchiektázie. Definice; CHOPN . Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je zastřešující označení popisující progresivní plicní stavy, včetně emfyzému, refrakterního (nikoli reverzibilního) astmatu, chronické bronchitidy. Hlavním příznakem je dušnost Definice: Bronchiektázie je stav, ve kterém se větší průdušky v plicích rozšiřují a nakonec se ničí. Příznaky: Příznaky bronchiektázy jsou kašel, který neodejde a také vykašlení hnisem plného hlenu. Někteří pacienti mohou také mít potíže s dýcháním a mít horečku Jaká je definice bronchiektázie? Bronchiektázie( vyslovuje se jako brong-ke-EK-tah-sis a pochází z řecké bronchy, což znamená větve plicních hlavních průdušek plus řecké slovo ektasis znamená dilatace) je abnormální rozšíření průdušek nebo jejich větví,riziko infekce

definice astmatu vychází z dokumentu revido-vaného v listopadu 2007. Bronchiální astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v němž se účastní (bronchiektázie, intersticiální plicní choroby, bronchogenní karcinom, tromboembolická nemoc) bycho Non-CF bronchiektázie dospělých: stručný přehled pro praxi Dokument Sekce chorob s bronchiální obstrukcí České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Zuzana Antušová1,2, Libor Fila3, Vladimír Herout 4, Eva Kočová5, Kateřina Neumannová6, Jaromír Zatlou BRONCHIEKTÁZIE • Definice: = abnormální rozšíření dolních dýchacích cest • Dělení: -Vrozené x získané -Ložiskové x vícečetné -Vakovité x cylindrické • Komplikace: -Omezený samočistící proces → opakované infekce → možný zdroj sepse / plicní absces a gangréna -Tvorba bronchiolit Kurátorem je Luigi Ferritto (1), Walter Ferritto (2) definice Bronchiektázy jsou chronické dilatace průdušek o velikosti větší než 2 mm v důsledku destrukce jejich stěn; bronchiektázie může být vrozená (tj. přítomná od narození) nebo získaná (tj. způsobená onemocněním, jako je bronchitida, zánět nebo jiné faktory, jako je stáří nebo kouření)

Pokud se neléčí, bronchiektáza může vážně poškodit plíce. Zjistěte více o příčinách, příznacích a léčbě bronchiektázie. Bronchiectasis: popis. Bronchiectasis (Řek: éktasis expanze) je patologická expanze průdušek v plicích. Stav, kdy je takto rozšířeno mnoho průdušek, se proto nazývá bronchiektázie Chronická bronchitida je definovaná jako chronický produktivní kašel trvající alespoň tři měsíce ve dvou po sobě jdoucích letech a zároveň jsou vyloučeny jiné možné příčiny kašle - plicní (bronchiektázie) i mimoplicní (srdeční selhání).Onemocnění je dále charakterizováno obstrukční ventilační poruchou.. Astma (z řeckého ἅσθμα, ásthma, lapání po dechu, celým názvem astma bronchiale; zastarale záducha) je běžné chronické onemocnění dýchacích cest charakterizované různými opakujícími se symptomy, dočasným omezením průtoku vzduchu průduškami (reverzibilní bronchiální obstrukce) a křečemi svalstva průdušek. Mezi běžné symptomy patří sípání.

Non-CF bronchiektazie (BE) podklady pro návrh n. standardu. Definice. Epidemiologie. Bronchiektázie (BE) Etiologie I. Etiologie II . Home ; Non-CF bronchiektazie (BE) podklady pro návrh n. standardu Definice. Bronchitis acuta je akutní zánětlivé onemocnění sliznice bronchů (velkých a středních dýchacích cest). Je obvykle provázené spazmem bronchů (stažením) nebo jejich obstrukcí (překrvení, otok, hypersekrece). Může probíhat generalizovaně nebo lokalizovaně. Vyskytuje se v každém období dětského věku a u. Q: Jaké jou základy bronchiektázie? A: Bronchiektáza je tav, kdy jou bronchiální trubice vašich plic trvale poškozeny, rozšířeny a zahuštěny. Tyto poškozené vzduchové průchody umožňují bakteriím a hlenu hromadit e a hromažďovat e v plicích. To má za náledek čaté infekce a ucpání dýchacích cet. Způobit abnormálně fungující imunitní ytém zánětlivé. + 1 definice . překlady bronchiectasis Přidat . bronchiektázie en congenital disorder of respiratory system cs vrozená vada dýchací soustavy . exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease broncho-pulmonary infections in cystic fibrosis or in bronchiectasis pneumonia

Non-CF bronchiektázie dospělých: stručný přehled pro praxi Dokument Sekce chorob s bronchiální obstrukcí České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Download PDF English version Authors. Bronchiektázie Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na pár otázek, které mě trápí už několik let. Jmenuji se Denisa a mám přítele (22let), který má bronchiektázie na plicích. Dostal je jako malé dítě po těžkém zápalu plic, celé dětství jezdil do lázní, ale jeho stav se stále zhoršoval, zhruba v 17letech mu doktor.. dobrÝ den.mÁm bronchiektazie a potŘebovala bych se dozvĚdĚt, jak bych mohla zjistit jestli to nemÁ i moje dcera 7let. dĚtskÁ lÉkaŘka mĚ ujistila, Že to nemŮŽe mÍt. ale dÍtĚ poŘÁd pokaŠlÁvÁ a tak dvakrÁt do roka mÁ antibiotika na prŮduŠky. je nĚjakÉ vyŠetŘenÍ, kde se dÁ zjistit, Že je vpoŘÁdku a nemÁ to co jÁ Cor pulmonale - hypertrofie pravé komory. Světová zdravotnická organizace definuje chronické cor pulmonale (plicní srdce) jako hypertrofii pravé komory. Vzniká v důsledku onemocnění, které postihuje funkci a/nebo strukturu plic vyjma stavů, kdy je plicní postižení následkem primárního levostranného srdečního postižení.

Definice. Zánětlivá infiltrace plicní tkáně. Etiologie. infekční bakterie (Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae) viry (chřipkové viry) plísně; neinfekční fyzikálně a chemicky dráždivé látky (plyny, páry) následkem plicního poškození (aspirace cizího tělesa Pneumologie II Záněty průdušek Nádory průduše

Patologie respiračního systému I. Michal Tichý cold_flu-2mepljw-300x300.jpg OSNOVA •Anatomie a fyziologie respiračního ústrojí •Poruchy dýchání a obranné reflexy Definice pneumonií (bronchiektázie), u závažných chronických onemocnění respiračního systému či jiného systému, u poruch imunity u asplenických nemocných. Prevence poruch získané imunity spočívá ve vyhnutí se návykovým látkám, racionální výživě, dostatku spánku a kompenzaci stresu..

Non-CF bronchiektázie dospělých: stručný přehled pro praxi

 1. Definice: Bronchiální astma je heterogenní onemocnění charakterizované chro-nickým zánětem a remodelací průdušek, spojenými s jejich hyperreaktivitou a variabilní, často reverzibilní, obstrukcí. Projevuje se opakovanými stavy hvíz- cystická fibróza, bronchiektázie, bronchiolitida, ev. i srdeční nedostatečnost) a je.
 2. Podle mezinárodně doporučené definice trvá chronický kašel déle než 3 týdny, ale velmi mnoho lékařů akceptuje delší hranici, a to 7 až 8 týdnů (5, 8). Rozdílně lze posuzovat chronický dráždivý nebo produktivní kašel s vykaš- bronchiektázie, CHOPN punkce výpotku - pleuritida biopsie plic, uzlin, pleury - nádor
 3. DEFINICE Extraezofageální reflux (EER) je stav, kdy dochází k prů-niku (duodeno)gastrického obsahu nad úroveň horního jíc- bronchiektázie, recidivující bronchopneumonie. 2. Hltan chronická faryngitida, linquální tonsilitida, hyperplazie kořene jazyka
 4. Definice Post-COVID syndrom je soubor respiračních a nerespiračních příznaků, které přetrvávají po bronchiektázie a další) 2. dlouhodobou hypoxémií s hypoxií mnoha tkání (například NS postižení) 3. syndromem post-intenzívní péče (soubor projevů týkajících se následků dlouhodob
 5. Dle definice Irwina se jedná o chronický kašel tehdy, když trvá více než 3 týdny. Mnoho autorů s tím však nesouhlasí a považuje kašel za chronický, trvá- (bronchiektázie, CHOPN) punkce výpotku - pleuritida biopsie plic,pleury, uzlin (nádory
 6. Podle doporučené definice (Irwin a kol) má být kašel delší než 3 týdny považo-ván za chronický, ale v souvislosti s protrahovaným CHOPN, bronchiektázie, bronchioloalveolární karci-nom, cystická fibróza, tracheoezofageální píštěl, tuber

Bronchiektázie: definice, příznaky, příčiny a léčby

Definice a patofyziologie CHOPN je preventabilní a léčitelná nemoc charakterizovaná per - zistujícími respiračními symptomy, bronchiální obstrukcí a abnor- bronchiektázie, cystickou fibrózu, primární ciliární dyskinezi, gastroezofageální refluxní nemoc, tracheobronchomalácii, stenózu trachey, sarkoidózu, embolizaci d Definice chronické bronchitidy je založena na symptomech, ne na morfologickém podkladě. Bronchiektázie se někdy vyskytují i u chronické bronchitidy nebo atopickém astmatu. Za předisponující faktor se považují kongenitální a hereditární podmínky. Klinickým projevem je chronický kašel s tvorbou hlenu, který se vyskytuje. Kinematobronhografiya - definice schopnosti bronchů měnit lumen v závislosti na fázích dýchání. Bronchiektázie je charakterizována výrazným narušením kontraktility bronchiektázické stěny, která je vyjádřena velmi malou nebo téměř úplnou nepřítomností změn v průměru bronchiektázy, v závislosti na fázích dýchání Nejběžnějším příznakem bronchiektázie je přetrvávající kašel, který denně vynáší velké množství hlenu. Hlen může být čirý, světle žlutý nebo žlutozelený. Ostatní lidé mohou občas vykašlat malá množství hlenu nebo vůbec žádné

Vývoj bronchiektázie je podporován chronickými onemocněními horních cest dýchacích (sinusitida, chronická purulentní tonzilitida, adenoidy atd.), Které jsou pozorovány téměř u poloviny pacientů, zejména u dětí. Příčiny bronchiektázie. Příčiny vzniku bronchiektázie nejsou dosud plně zavedeny Definice onemocnění: Cystická fibróza (dále CF) je nejčastější autosomálně recesivně děděné - charakteristickými RTG změnami (bronchiektázie, atelektázy především pravého horního laloku, infiltráty, hyperinflace), - obstrukcí dýchacích cest při funkčním vyšetření plic, - paličkovitými prsty a bronchiektázie. Pro diagnostiku chronického kašle bez patolo-gického rtg nálezu platí dvojnásob provedení pečlivé anamnézy a doplnění dalších vyšetření. Kašel bývá často ekvivalentem astma bronchiale, ale také je velmi často jediným projevem gastroezofageálního refluxu (GER). Pro obě onemocnění je společné, ž

Definice bronchiektázie, symptomy, příčiny a léčba - 202

 1. Dosud nebyla stanovena všeobecně přijatelná definice skupiny pacientů s těžkým perzistujícím astmatem, které lze zahrnout pod pojem obtížně léčitelné astma. V zahraniční literatuře jsou často citována kritéria Americké hrudní společnosti, která jsou stále považována za aktuální
 2. Komentáře . Transkript . Prezentace - Bronchiektazie RH
 3. Intermitentní masivní purulentní expektorace ukazuje na bronchiektázie, kašel typicky provází embolii plicnice či městnání krve v malém oběhu při levostranné srdeční insuficienci. Chronická nebo zvyšující se expektorace upozorňuje na chronickou infekci v dýchacích cestách. Definice: Procenta: Kritéria: Schopen.
 4. Definice Pneumonie je akutní zán ět v oblasti respira čních bronchiol ů, alveolárních struktur a plicního intersticia. atelektáza a následné bronchiektázie. Mimoplicní komplikace vznikají nej čast ěji zanesením p ůvodc ů krví do vzdálených orgán ů, mohou vša
 5. Onemocnění srdce a cév - stavy po infarktu, stavy po operacích srdce (operace či náhrada srdeční chlopně, korekce srdeční přepážky, operace nádoru srdce a hrudní srdečnice, operace s cílem prokrvení srdečního svalu (operace bypassu), stavy po transplantaci srdce, stavy po operacích velkých cév (mimo srdce a srdečnice), stavy po trombózách, léčba vysokého krevního.

Definice. DAH je obecným označením pro klinický syndrom charakterizovaný difúzním poškozením plicních kapilár, arteriol a venul vedoucím k výronu krve do oblasti alveolů a periferních dýchacích cest. • bronchiektázie (postinfekční, alergická bronchopulmonální. Definice a patofyziologie Nejsou zásadní změny od stávajícího standardu. Jen upozornění na další systémové a embolizace plicní cirkulace, pneumonie, bronchiektázie, kardiální komorbidity, afektivní poruchy, osteoporóza, peptická vředová choroba Posouzení odpovědi na imunoterapii. 25. 8. 2020 15:25. Vážené kolegium, prosím o návrh dalšího postupu, o zhodnocení odpovědi na nivolumab na základě validačního CT. Pac. r. 1958, kromě hypertenze bez vážnějších komorbidit. Ve zkratce Definice. Hlavním příznakem infarktu myokardu (IM) je akutní hrudní dyskomfort, který je popisován jako bolest, tlak, sevření nebo pálení, popř. dušnost, bolest v epigastriu, čelisti nebo levé ruky. Na základě EKG lze pacienty rozlišit do dvou základních skupin s/bez perzistujících (> 20 min) elevací ST segmentu Kašel Definice kašle Kašel je normální obranný reflex, charakteristický svým prudkým a usilovným výdechem, jehož cílem je očistit dýchací cesty od cizích těles a cizorodých látek. Kašel má řadu příčin, nejčastěji provází nemoci dýchacího ústrojí, ale může signalizovat i onemocnění trávicí nebo oběhové.

Ošetřovatelská péče v interních oborech

bronchiektázie = ireverzibilní dilatace bronchů malého a středního kalibru. definice: přítomnost leukocytů, pozitivní mikrobiologický nález, snížení pH, glukózy, vzestup LDH. přímé šíření z okolí nebo vznik bronchopleurální píštěle. KO Děkuji, Zdeněk. Vzhledem k tomu, že zákon nehovoří o lhůtě k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale pouze řeší lhůty pro vyřízení vkladu a případně lhůtu pro zaplacení příslušného poplatku spojeného s návrhem na vklad, jsem toho názoru, že vklad být povolen může i na základě smlouvy 11 let staré Definice, klasifikace a patogeneze bolesti Patologické formy dýchání, patofyziologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN Definice CHOPN •Preventabilnía léčitelnéonemocnění • Charakter sputa Fenotyp(Bronchiektázie?) • Dušnost bez hlenoprodukce Fenotyp (Emfyzém?) • MMRC, CAT CHOPN, kategorie Anamnéza CHOPN v RA = rizikový faktor Akutníexacerbace •četnost kategori

Definice akutního renálního selhání a skórovací systémy Jedná se o stav, kdy funkce ledvin je natolik snížena, že dochází k retenci odpadních produktů a dochází k deregulaci extracelulárního objemu tekutin a elektrolytů. Vážnost postižení posuzujeme hlavně podle sérové hladiny kreatininu a diurézy. Dalším užitečným markerem postižení je také proteinurie. 6-MWD - vyjadřuje prognózu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <100 101-200 201-300 301-400 >400 Mortalita (%) n=198 p<0,0001 Chí-kvadrát test Pinto-Plata VM. et al. ERJ 2004 6-MWD (m Chronická bronchitida, bronchiektázie 40. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) - diagnostika a léčba stabilního stadia Definice hypertenze, etiopatogeneze, primární a sekundární hypertenze - etiologie. Klinická symptomatologie, klinická stadia, vyšetření. Léčba farmakologická a nefarmakologická

definice - dechová nedostatečnost u nedonošenců < 32 ve ve věku 10-14 dní, +/- po O2 terapii klinika - 10-14. den progredující dušnost, nutné vysoké koncentrace O2 RTG - cystické struktury difuzně, zejm. v horních partiíc Nádory: definice, klasifikace. Příčiny a vznik nádorů: teorie onkogeneze a patogeneze maligních nádorů. Charakteristika benigních a maligních nádorů. Paraneoplastické syndromy. Nádorové metastázy. Grading a staging karcinomů. Benigní mezenchymální nádory. Maligní mezenchymální nádory. Benigní epiteliální nádory Susp. Castelmanova choroba. 13. 7. 2020 14:31. Hospitalizován na 7.stanici IK FNM od 10.06.2020, přijat plánovaně k dovyšetření. Od počátku roku 2019 začalo hubnutí - úbytek hmotnosti za rok 15kg. Dále od léta 2019 se začaly objevovat prosaky kolem kotníků a zápěstí, postupně se přidala výrazná únava, poslední 2. Vnitřní lékařství - Petr Dítě et al., Druhé, doplněné a přepracované vydání. Nakladatelství především lékařské literatury, internetové knihkupectví Lékařský kompa Definice Pro splnění diagnózy život ohrožující krvácení musí být splněna nejméně jedna podmínka níže. ztráta objemu krve během 24 hodin ztráta 50% objemu krve během 3 hodin pokračující krevní ztráta přesahující 150 ml/min přítomnost klinických známek hypoperfuze tkání v průběhu krvácení Algorytmus přivolej pomoc - informuj operační tým volej.

Akutní dušení (sufokace) je stav nedostatečnosti zevního dýchání (tzn. porucha ventilace), kdy nedochází (v dostatečné míře) k výměně plynů mezi atmosférou a alveolami. Patofyziologie: ↓ ventilace nedostačuje metabolickým potřebám organismu → hypoxická hypoxie. z těla se neodvádí CO2 → hyperkapnie Pracovní úraz, definice dle Zákoníku práce •§ 271k Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim: - nezávisle na jeho vůli - krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů - při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní Související články: Vertigo definice Iluzorní a oslabující pocit, ve kterém postižený subjekt cítí, že jeho tělo nebo objekty, které ho obklopují, jsou v neustálém oscilačním pohybu Možné příčiny * Vertigo alkoholismus amyloidóza anafylaxe anémie Hemolytická anémie Autoimunní hemolytická anémie Srdeční zástava ateroskleróza Útok na paniku Přechodný. Fyziologie dýchání. Dýchání (respirace) je životně důležitý fyziologický proces, jehož úkolem je přívod O 2 do organismu a vylučování CO 2 do vnějšího prostředí. a) zevní dýchání = výměna plynů mezi zevním prostředím a organismem. (tj. mezi vzduchem a krví) - probíhá na alveokapilární membráně Srdeční selhávání a selhání je poměrně dost složitá otázka a už proto je nutno ji zjednodušit. Dalo by se o ní mluvit celé hodiny (ne že bych to já zvládl), ale to k jejímu základnímu pochopení není vůbec potřeba

Anafylaxe sborník - XXI. den astmatu a alergií. 14:50 - 15:20 Imunoterapie a riziko anafylaxe - otázky a odpovědi (kulatý stůl) Diskutující: L. Sedláčková, J. Chládková, V. Petrů, P. Kučera, P. Panzner 15:30 - 15:45 Přestávka na kávu a malé obče.. Jemnější definice jsou důležité, protože mohou zachránit více životů (CHOPN, bronchiektázie, plicní fibrózy - cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD) b. Rezistentní hypertenze (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv Definice Pneumonie je akutní zánět respiračních bronchiolů, alveolárních struktur a plicního intersticia. Základním kriteriem je výskyt čerstvého infiltrátu na skiagramu hrudníku a nejméně dvou klinických příznaků zánětu respiračního ústrojí. Vyskytuje se v těžce poškozeném terénu (bronchiektázie, cystická. Definice nádoru, obecná morfologie nádorů. Příčiny nádorového růstu. Prekancerózy. Fibrom, myxom, lipom a jeho varianty, xantom a jejich maligní varianty. Hemangiom, lymfangiom, jejich typy a maligní varianty. Chondrom, chordom, osteom, synovialom a jejich maligní varianty Leiomyom, rabdomyom, myoblastický myom a malig. variant Radiolog je lékař, který praktikuje rentgenové záření pro přesnou a správnou diagnózu. Rentgenové vyšetření je jednou z nejpopulárnějších diagnostických studií v naší době. Rentgenové záření se používá k získání standardních rentgenových obrazů kostního systému, stejně jako některých orgánů

284. Zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest ..

Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 1. definice, prevalence a klasifikace hypertenze doc. MUDr. Milan Grundmann CSc, MUDr. Ivana Kacířová Bronchiektázie jako možná příčina recidivujících respiračních infektů u dětí. definice považován kašel trvající déle než 3 týd-ny, v souvislosti s protrahovaným respiračním strukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiektázie. K méně častým příčinám chronického produk-tivního kašle patří cystická fibróza, tuberkulóza, bronchioloalveolární karcinom, tracheoeso Definice: Neschopnost otěhotnět v průběhu jednoho roku Frekvence: 13 - 15 % párů - bronchiektázie - situs viscerum inversus. Vrozené ageneze vas deferens cystická fibróza. ageneze ductus deferens. frekvence heterozygotů 1:25. negativní ovlivnění. plicní nemoc, tuberkulóza, chronické astma, bronchiektázie, nádory plic a dále diagnostice a léčbě chronické respirační insuficience. U onemocnění pohrudnice má zvládnout navíc hrudní punkci a aspiraci výpotku k laboratorním vyšetřením. Má znát klinické projevy a diagnostiku intersticiálních plicníc

Rozdíl mezi CHOPN a bronchiektázií (Choroba) Rozdíl mezi

CHOPN. Definice: - Běžné, preventabilní a léčitelné onemocnění charakterizované trvalými plicními příznaky a omezením prouděním vzduch díky průduškovým (malé dýchací cesty, nejvíce pod 2 mm - obstrukční bronchiolotida) a/nebo alveolárním změnám (ireverzibilní destrukce plicního parenchymu - emfyzém) způsobenými významnými expozicemi škodlivých částic. 5.5.1 Evaluace a selekce. Volumreduktivní chirurgie plic je paliativní léčba s jistou morbiditou a nezanedbatelnou mortalitou. Základním cílem je vyhledat nemocné, kterým emfyzém navzdory medikamentózní terapii výrazně komplikuje běžný život, a z nich vybrat takové, kteří mají dobrou šanci profitovat z volumredukce při. 14.1 Definice a klasifikace srdečního selhání 224 14.2 Symptomy a projevy srdečního selhání 225 dekompenzovaná hypertentze, vředy a jiné GIT léze hrozící krvácením, cévní retinopatie, bronchiektázie nebo plicní krvácení v ana-mnéze*, při podávání azolových antimykotik, nebo inhibitorů proteáz HIV, pacientům s. Je důležité mít na paměti, že definice normálních koncentrací podtříd IgG se liší v průběhu času a mezi jednotlivými laboratořemi. Normální hodnoty se obvykle pohybují v malém rozsahu pod a nad průměrem obvyklým pro věk člověka Bronchiektázie. Intersticiální plicní procesy. Rozdělení anemií. Anemie z nedostatku železa. Aplastická anemie. Hemolytické anemie. Methemoglobinemie. Poruchy počtu leukocytů (leukopenie , granulocytopenie ) Idiopatická trombocytopenická purpura. Vrozená krvácivá onemocnění. Získaná krvácivá onemocněn

Rozdíl mezi bronchitidou a bronchiektázií (Zdraví

Chronické onemocnění ledvin: definice, funkční klasifikace, klinický obraz : Přístup k pacientovi s bolestí hlavy : 21: Mitrální insuficience : Náhrada funkce ledvin dialýzou - principy a provedení : Přístup k pacientovi s bolestí v zádech : 22: Příznaky srdečních onemocnění (anamnéza a fyzikální nález Definice Kašel je obranný reflexní mechanizmus, sloužící k očišťování dýchacích cest od se-kretu, cizího materiálu nebo škodlivin z okol- bronchiektázie), funkční testy cilií (primární ciliární dyskinéza), kardiologické vyšetření, vyšetření alfa-1 anti-trypsinu a další. Nejčastější příčiny. Plicní uzel - nádory - nenádorové léze - obsah alveolů jiný než vzduch - neostře ohraničené stín (pokud nedosáhne na pleuru) - tendence ke splývání - acinozní stíny v periferii (5-15 mm) - negativní bronchogram Alveolární kondenzace Pneumonie - definice infekční zánět postihující dolní dýchací cesty a plicní. Definice kašle u dětí Kašel může být definován vzhledem k časovému průběhu (tj. trvání kašle) jako kašel akutní nebo chro- Bronchiektázie nebo rekurentní pneumonie - cystická fibróza - ciliární dyskineza - předchozí těžká pneumoni

Bronchiektázické příčiny, příznaky, léčba aDélka život

Bronchiektázie (rozšíření průdušek) 279 Onemocnění srdce 279 9. KAPITOLA PSYCHIKA V ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ 281 DEFINICE A POHLED ZÁPADNÍ MEDICÍNY 368 Velká depresivní porucha 369 PATOLOGIE DEPRESE V ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ 369 Yu jako stagnace 369 Yu jako duševní sklíčenost 37 • Definice standardů péče • Program zvyšování kvality Souhrn • Registr pacientů • Zakotvení centra v mezinárodních projektech • Klinický výzkum • Úzká spolupráce s pacientskými organizacemi Česká asociace pro vzácná onemocnění Klub cystické fibróz Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl poprvé popsán v roce 1975 H. Freudenbergerem v článku Staff burnout v časopise Journal of Social Issues[1]. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušník 10.8.1 Definice a klasifikace 10.8.2 Klinický přístup k pacientům s dyspeptickými obtížemi 10.8.3 Příčiny vzniku dyspeptického syndromu 10.9 Diferenciální diagnostika chronických bolestí břicha 10.9.1 Funkční (dysmotilitní) stavy 10.9.2 Organická onemocnění 10.9.3 Závěry pro praxi 10.10 Krvácení do zažívacího trakt

bronchiektázie - zdraví dýchacích cest - 202

Definice chronického kašle není jednotná. Podle různých autorů jde o kašel trvající déle než 3, 8 až 12 týdnů. Virové nebo atypické bakteriální infekce dýchacích cest a pertuse se projevují dlouhotrvajícím suchým kašlem, který časem vymizí. Řada dětí s izolovaný DEFINICE A VYMEZENÍ CHOROBNÉHO STAVU Anémie chronických nemocí (ACHN) je mírná, případně středně významná chudokrevnost provázející chronické infekční, zánětlivé, autoimunní, neoplastické a někdy i poúrazové stavy, trvající déle nežli 1-2 měsíce. bronchiektázie, pleuritida, tuberkulóza aj.) infekční. Bronchiektázie je příčinou opakující se hemoptýzy. Infekce se uzdravuje, ale poškození plic může trvat navždy. V infekčních stavech je krevní sputa zpravidla doprovázena horečkou, pocením, zimnicí a zvýšenými zánětlivými parametry při krevních testech (viz: KONTROLA / ZKOUŠKY KRVÍ) obeznámí se se základní terminologií dle definice WHO, s vyhodnocováním rehabilitačního potenciálu ve vztahu k neurologickým onemocněním, stavům po úrazech, chronických muskuloskeletálních onemocněních a následků a komplikací těchto onemocnění např. bolest, kontraktury, deformity, infekce, stres, poruchy výživy apod ASTMA BRONCHIALEdefinice Anamnéza RA - astma bronchiale či alerg. onemocnění (atop. ekzém, polinosis) u blízkých příbuzných - rodiče, sourozenci, dět

SVAZEK 1 Předmluva PATOLOGIE - pilíře klinické medicínyPDF ke staženíJosef Zámečník 1 Úvod Historie patologieIvo Šteiner, Aleš Ryška 5 A Chronická bronchitida. Chronická bronchitida je definovaná jako chronický produktivní kašel trvající alespoň tři měsíce ve dvou po sobě jdoucích letech a zároveň jsou vyloučeny jiné možné příčiny kašle - plicní (bronchiektázie) i mimoplicní (srdeční selhání).Onemocnění je dále charakterizováno obstrukční ventilační poruchou. Akutní alveolární emfyzém Atlas patologie pro studenty medicín . 7.3.2.1 Alveolární emfyzém Úvod: Za normálních okolností je průsvit bronchů zajišťován anatomickou stavbou bronchu samotného a stavem plicního parenchymu, který se svým tahem podílí na udržování průsvitu bronch 7.4 Tracheomalacie a bronchomalacie 7.5 Kongenitální lobární emfyzém 7.6 Vrozená malformace plic 7.7 Plicní sekvestrace 7.8 Vrozená brániční kýla 7.9 Ageneze a aplazie plic 7.10 Hypoplazie plic 8 Následky prematurity a perinatálních komplikací pro respirační systém 8.1 Definice bronchopulmonální dysplazie 8.2 Epidemiologi 7. Definice . Cystická fibróza je život ohrožující onemocnění, které způsobuje vážné poškození plic a trávicího systému. Cystická fibróza. Respirační příznaky. Dědičné onemocnění, cystická fibróza postihuje buňky, které produkují hlen, pot a trávicích šťáv. Tyto vylučované tekutiny jsou obvykle tenký a.