Home

Psychoterapeutický výcvik pro pedagogy

Psychoterapeutický výcvik - GI, vzdělávání & konzultac

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat. Smlouva. Nahlédněte pro informaci do smlouvy naposledy otevřeného výcviku k. Skálův institut nabízí vzdělávací programy pro psychoterapeuty, psychologické poradce, pedagogy, sociální pracovníky a manažery. Jeho hlavním programem je: Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, jehož těžištěm je skupinová psychoterapie. Výcvik nabízí teorii, sebezkušenost, nácvik. Je otevřený pro lékaře, psychology, sociální pracovníky, pedagogy, kouče a další pomáhající profesionály. Výcvik se skládá ze dvou částí - z ročního úvodního výcviku Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (160 h) a z navazujícího výcviku (550h), takže dohromady má výcvik rozsah 710 h

Od června 2016 běží výcvik ve skupinové psychoterapii, je již 4. výcvikovou komunitou ARTESUR.Otevíraný výcvik je sebezkušenostní částí komplexního vzdělávání SUR /Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii/, na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem Akreditovaný Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP je vzdělávcí program určený pro ty, kteří se chtějí učit sebezkušenostně práci se třídami a skupinami osobnostního rozvoje. Je vhodný pro zájemce o sebepoznání, kteří chtějí harmonizovat své prožívání. Těžištěm je prožitek Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. Výcvik má dvě základní větve. První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a. Jde především o sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pastorační poradce a duchovní, výcvik je ale zároveň určen i pro všechny ostatní, kteří mají zájem o osobní růst, zlepšování vztahů se svým okolím a o rozvoj komunikačních dovedností Psychoterapeutický výcvik Supervize Pomáhající pracovník Klient . 4.3 Význam sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku pro Kopřiva uvádí, ţe jde především o např. lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, sociální pracovníky, peovatelky, psychology. Kopřiva uvádí ještě jedn

Skálův institu

1.1.2 pro uþitele praktického vyuování a uitele odborného výcviku 1.1.3 pro vychovatele a pedagogy volného asu 1.2. Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1.3 Studium k rozšíření odborné kvalifikace Psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le . 3 Konzultace vedoucí Programu pro rodiče s psychickým onemocněním a jejich děti, psycholog Mgr. et Mgr .Pavel Pavlovský Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, dříve též žurnalistiku na FSV UK. Absolvoval kompletní daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik Systemický výcvik v rodinné terapii v Brně. Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v září 2022. nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii. se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. (sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi). Výcvik má dvě základní větve Mindful Schools ( www.mindfulschool.org ) je nezisková organizace poskytující vzdělávání v oblasti mindfulness pro všechny dospělé ( pedagogy, psychology, rodiče a ostatní ), kteří se podílejí na vzdělávání dětí a mládeže. Byla založena v roce 2010. A do současné doby poskytla vzdělání do více než 60 zemí světa. Nový psychoterapeutický výcvik pro zdravotnictví. Všechny informace o výcviku naleznete na našem webu www.healthyandfree.cz Organizace pracuje s dětmi, adolescenty, jejich rodinami a profesionály v dané oblasti (psychology, pedagogy, zdravotnickými a sociálními pracovníky)..

Dalet.cz - Výcvik

Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou. Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v lednu 2022 nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry (sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi). Výcvik má dvě základní větve: První větev je určen Pro srovnání uvádíme, že cena víkendového setkání Práce s egem pedagoga je 2.990 Kč pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu a 3.990 Kč pro ostatní. Pro sebezkušenostní výcvik žádáme o akreditaci v systému DVPP MŠMT. Výsledky budou známy po jednání akreditační komise dne 10. 9. 2021. Přihlásit se.

Platové tabulky pro pedagogy 2019

Pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s

 1. Dlouhodobý dynamický psychoterapeutický výcvik - SUR 500 hodin (supervizor Prof. Stanislav Kratochvíl) Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - Mgr. Pavla Bubeníčková Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou Maxík - Mgr. Pavla Bubeníčkov
 2. Jako psychoterapeutka pracuji s dětmi, dospělými, páry i rodinami. Ve své praxi využívám syst emický a narativní přístup, absolvovala jsem dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systemické a narativní terapii (4 roky, 800 hodin).. Kromě své soukromé psychoterapeutické praxe působím i jako psychoterapeutka v poradně pro poruchy příjmu potravy a externě také jako.
 3. PhDr. Hynek JŮN, Ph.D. - Institut kognitivně behaviorální terapie. PhDr. Hynek JŮN, Ph.D. 2009 - Zvládání obtížných situací I. A II., Modrá linka. • Od roku 2003 přednášková činnost na kurzech zaměřených na práci s klienty s mentálním postižením nebo autismem, na zvládání problémového chování, zejména pro.
 4. Psychoterapeutický výcvik SUR, SUR Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.ú. (2016 - nadále probíhá) Rodinná diagnostika, Centrum pro rodinu Brno, 24 hodin (2015) Telefonická krizová intervence, Remedium Praha, o.p.s., cca 100 hodin (2012 - 2013) Psychologická první pomoc, Adra, 24 hodin (2011
 5. Psychoterapeutický výcvik je výukový a výcvikový proces, při kterém se z laika stává kvalifikovaný psychoterapeut. která slouží jako základ pro koncepčních diagramů. Je to zdarma k použití a každý článek nebo dokument lze stáhnout. nebo učení, které mohou být použity učiteli, pedagogy, žáky a studenty.
 6. Vytvořit si utříděný přehled je bez vedení kompetentními pedagogy obtížné. Kombinace nadání - či dokonce talentu - a psychoterapeutického výcviku už je pro praxi akceptovatelnější. Ani vhodná dispozice, ani výcvik nám ovšem neposkytne ucelený a logický přehled základních teoretických znalostí
 7. • 2010-2012 supervizní výcvik při IVGT • 2009 kurz Párové terapie Ernsta Knijffa • 2009-2010 cyklus konstelací Jitky Vodňanské • 2007 PhDr. Václava Masáková, práce s dětskou a adolescentní skupinou • 2001-2006 Institut pro Gestalt terapii, IGT Praha, komplexní psychoterapeutický výcvik
Mgr

Absolvoval také šestileté vzdělávání na Technické univerzitě Chemnitz (SRN) a psychoterapeutický výcvik na Univerzitě Karlově v Praze. pro pedagogy SŠ a VOŠ a pro MPSV. Také pracuje v oblasti řízení projektů. Populární autoři: Elle Kennedy 1982. Jussi Adler-Olsen 1950. Carl Saga Komunitní psychoterapeutický výcvik - SUR, 738 hod., vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 - 1996; Výcvik v rodinné terapii, 500 hod., vedoucí výcviku MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 2000 - 2004; Výcvik v integrativní supervizi, 100 hod., Český institut pro supervizi, vedoucí výcviku July Hewson 2000. lektor preventivních programů pro SŠ, lektor vzdělávacích programů pro pedagogy. (2000 - 2007) externí spolupráce Poradenské centrum MU v Brně psycholog, psychoterapeut; lektor osobnostně rozvojových skupin a psychoterapeutický výcvik, 1998 - 2002 rozsah: 530 hodi

ÚVOD. Vážení zájemci o vzdělávání, vítáme Vás na našich webových stránkách! Nabízíme Vám akreditované kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, psychology, pedagogy, pracovníky dalších pomáhajících profesí, studenty i zainteresovanou laickou veřejnost (akreditace od MPSV v rámci. Akademie pro učitele a ředitele škol | Qiido - Akademie pro učitele a ředitele škol pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a. 2018 - 2019: Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy (Giles Barrow) 2018 - dosud: Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně (Gaudia) 2017 - 2018: Motivační rozhovory (PhDr. Jan Soukup, Ph. D. Anotace. Seminář je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se ve své praxi setkávají s klienty s problémy v oblasti poruch příjmu potravy a chtějí se dozvědět a naučit, jak s klienty s diagnózou mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovitého přejídání pracovat. Účastníci semináře se dozvědí, co vše může být pod nálepkou poruchy.

Video: KVP sebezkušenostní výcvi

Výcvik Dialogický institut pro psychoterapi

 1. Psychology, psychoterapeuty, pedagogy a sociální pracovníky. Pracujeme s plným respektem k tomu, že každý potřebuje jinou formu pomoci. Akademie není výchovný směr, ale podpora pro každou jednotlivou rodinu, její příběh a potřeby. Jsme tu pro každého jednotlivě
 2. Od roku 2007 působím v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2010. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 - 2015 jsem absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška
 3. Psychoterapeutický výcvik; Výběr účastníků výcviku a podmínky přijetí Sdílíme vyjádření advokátky České asociace pro psychoterapii (ČAP) k výkonu psychoterapie v dnešních dnech, které podporuje i naše dřívější vyjádření.Výkon činnosti psychoterapeuta od 1.3.2021
 4. Dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik je akreditovaným programem MŠMT ČR Věnovala se sebezkušenostním tréninkům pro pedagogy a pomáhající profese. V ČR se také věnuje rozvoji mezikulturního dialogu, kultury a dobrovolnictví v Hradci Králové
 5. Je určena pro 26 frekventantů. Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 frekventantů a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou. • Délka výcviku je 5 let • Celková cena výcviku je 38 000 Kč za školní rok
 6. a) pro experimentátory. b) pro uživatele drog. c) pro rodiče a blízké drogou ohrožených osob. 2) konzultace pro: a) zdravotníky, pedagogy a sociální pracovníky. b) pro ostatní odbornou a laickou veřejnost. Další služby. 1) Možnost písemného doporučení (k lékaři, detoxifikaci a léčeben). 2) Vstupní filtr do.
 7. K tématu celovečerního dokumentu V síti bylo mnoho napsáno a ještě víc zřejmě bude. Pro přehlednost jsme pro vás shrnuli doporučení, jak v podobných situacích postupovat i jak jim předcházet. Rozdělili jsme tipy a rady zvlášť pro rodiče a pro děti. Přikládáme také hned několik užitečných odkazů a kontaktů

Carl Rogers PC

Absolvoval jsem Integrativní 6-letý psychoterapeutický výcvik - INSTEP (PhDr.Martin Jára, PhDr. Jiří Drahota), Systemický výcvik pro práci s párem a rodinou - ISZ (PhDr.Vratislav Strnad), Motivační rozhovory - 120 hodin (Thomas Larkin, John Lundberg), Krizovou intervenci a Trauma (PhDr.Yvonna Lucká), DBT terapie (Janice R. Pro velký zájem vyšlo v r. 2014 druhé přepracované a doplněné vydání. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Je členem výcvikového týmu Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA). lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy i rodiče v oblasti. 2019 Psychoterapeutický výcvik - Integrativní psychoterapie, Instep Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických. Tato odborná příručka je užitečná pro všechny, kdo podstupují psychoterapeutický výcvik, psychoterapií se živí, uvažují o této profesi nebo v ní začínají, i pro zájemce o psychoterapii. Kniha slouží jako průvodce, který usnadní vstup do této pomáhající profese i orientaci v ní. Dobrý psychoterapeut má umět odložit stranou své předpojatosti, když se setká. psychoterapeutický výcvik nebo účast v psychoterapeutickém výcviku (min. 2 roky) ochota se učit; chuť a nadšení pro online psychoterapii; Nabízíme. úvazek ve výši 10 terapeutických hodin týdně (individuální online terapie) spolupráci, která probíhá formou fakturací terapeutických služe

Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, Institut Dialog (2001 - 2006) Koučink - věda i umění (TASC), modul 1. a 2., Ericsson College - Koučink Centrum (2010) Lektor dvouletých kurzů Etická výchovy pro pedagogy, Etické Forum ČR (od roku 2002 Pedagogicko - psychologická pomoc pro pedagogy: úterý 14:00 - 17:00. Psychologická pomoc pro žáky a rodiče: úterý 9:00 - 13:30, středa 9:00 - 17:00, čtvrtek 9:00 - 17:00. tel.: 732 434 747. e-mail: kubova@zskorenskeho.cz. Na každém z nás záleží, duševní pohoda jednotlivce je důležitá pro příznivé klima celé školy

Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Zdárně jsem ukončila pětiletou sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v počtu 633 hodin. Výcvik byl veden v psychodynamickém směru Psychoterapeutický výcvik Umění terapie Systemický psychoterapeutický výcvik schválený ČPS ČLS JEP. Rozsah výuky je 750 hodin výuky v průběhu 5 let. Lektoři: Ivan Úlehla, Zdeněk Macek, GI. konzultační činnost pro děti a žáky, jejich rodiče a pedagogy k otázkám výchovy a vzdělávání

Systemický výcvik v rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy) Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v lednu 2022 nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry (sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi) o školními psychology a spec.pedagogy v rámci pravidelných měsíční setkáváních s metodiky a ostatními odborníky zapojených do projektu RŠPP. o Kliničtí psychologové a pedopsychiatři - spolupracuje školní psycholog zejména v rámci dalšího vzdělávání (psychoterapeutický výcvik r.2008 Psychoterapeutický výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii typu SUR s arteterapeutickým zaměřením. r. 2011 Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii I.č. - Biorelease certifikate . r.2013 Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii II.č.- Bodyterapi

Psychoterapeutický výcvik - obecně ČESKÁ

Mgr. Jiří Štěpo. Vystudoval obor klinická psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 absolvoval čtyř letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. V klinické praxi pracuje s rodinami, dětmi, dospělými a pedagogy. Snažím se být spíš průvodcem, ne expertem na život. PRO PEDAGOGY. Výchovní poradci Dále je absolventkou odborných seminářů a výcviků (Psychoterapeutický výcvik - SUR, Výcvik v integrované rodinné psychoterapii, Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, Výcvik telefonické krizové intervence, Výcvik v metodě Videotrénink interakcí, Supervizní výcvik.

Jedná se o systém více denních pobytů s prvky zátěžové terapie, praktický zážitkový výcvik pro dospělé. Cílem je zdravý život. styl pro svěřence (8 kroužků, sport., kultur. a společenské akce) a prohloubení psychosociální připravenosti ped. prac. 172 100,-- 132 000,--79. D. 3.10. 2001 Diecézní charita Brno 2003-2005 Výcvik ve skupinové arteterapii, lektor B. Albrich 2006-2009 Kurz Práce s tělem v psychoterapii, lektor J. Vodňanská 2007-2011 Umění terapie - Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu, lektoři F. Matuška, I. Úlehla, Z. Mace Vzdělání. 2010 - 2017 Komplexní psychoterapeutický výcvik SUR v hlubinně dynamické psychoterapii . 2012 - 2014 SPECIALIZACE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE PRO SPEC. PEDAGOGY - Logopedie - PF UK v Praze. 2007 - 2009 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA UJAK v Praze - Etopedie, výchovné poradenství. 2003 - 2009 RHB - PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O POSTIŽENÉ DĚTI, DOSPĚLÉ A STARÉ OSOBY, ZSF JU v. Vzdělávací portál, pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. V lavici s.r.o. nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a.

V dnešní době jsou v oblibě knížky zaměřené na to, jak se cítit lépe. Současně se zajímáme, jak žili naši předkové. Tato kniha se snaží spojit moderní psychohygienu a další oblasti psychologie s tím, co měla autorka příležitost naučit se od starých lidí. První část je zaměřena na práci s tělem a na to, jak využít působení našeho okolí na nás Výcvik. Úspěšně absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR. Aktuálně Milan dokončuje další tříletý stupeň terapeutického vzdělávání školičku SUR a snaží se profesně posouvat i formou supervize své práce. ZŠ a MŠ pro TP - dětský psycholog, diagnostika, psychoterapie, práce se skupinou. Chcete.

Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro - LIPP

Komunitní psychoterapeutický výcvik - SUR, 738 hod., vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 - 1996 Výcvik v rodinné terapii, 500 hod., vedoucí výcviku MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 2000 - 2004 Výcvik supervizorů, 100 hod., Pražský psychoterapeutický institut, vedoucí výcviku July Hewson 2000 - 200 Započatý psychoterapeutický výcvik výhodou, stejně jako vzdělání v jednooborové magisterské psychologii a znalost cizího jazyka na úrovni C1 a vyšší. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat

Psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii Krizová intervence Rodinné poradenství Moderní pedopsychiatrie s dopadem na školství Psychomotorické hry Kurz IDS-P Pracovní zkušenosti: Školní psycholožka Psycholožka ve středisku výchovné péče Nabídka služeb psychologické péče Integrující přístup pro práci s rodinami - Ostrov rodiny, 76 hod., vedoucí výcviku PhDr. Zdeněk Rieger, PhDr. Hana Vyhnálková 1993 - 2001; Podpora rodiny duševně nemocného, Fokus Praha a Social Care Initiatives Network 2000; Komunitní psychoterapeutický výcvik - SUR, 738 hod., vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 - 199

cesty pro děti, aterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky (DTG2) , Tomal-2, Wachslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS- III), Posuzovací škála dětského autismu ARS2. Psychoterapeutický výcvik, Stimulační program pro předškoláky MAXÍK Psychoterapeutický výcvik v body-psychoterapii. 443 To se mi líbí · Mluví o tom (14). Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v body-psychoterapii, založený především na biodynamické psychoterapii Gerdy.. program pro 1. stupeň (Ne)alko? Workshop je určen pro pedagogy prvního stupně a lektory primární prevence. Účastníci se seznámí s metodikou programu (Ne)alko? a projdou si programem jako účastníci. Program je určen pro děti, co navštěvují 4. a 5. třídy. Cílem programu je, nastínit žákům problematiku užívání alkoholu Kromě teologie vystudovala také psychologii a speciální pedagogiku, aby k učení o Duchu přidala i lidskou duši (a neurofyziologii). Říká o sobě, že je věčnou studentkou, a tak v současné době pracuje na doktorské práci a dokončuje další psychoterapeutický výcvik. Už desátým rokem slouží Bohu i lidem v kostele sv Supervizní výcvik, psychoterapeutický výcvik, Hradecké dny sociální práce, Kurz literární pro učitele angličtiny, Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I., Úvod do práce s dětskou kresbou, Sebezkušenostní psychoterapeutick

Varianta 3: Vzdělávání pedagogů (TESOL) | CK MoravskýInspirativní letní škola pro pedagogy projektu MAP II vKurz pro pedagogy podzim 2016 - Středisko ekologickéInspirace pro pedagogy - Škola s hrou

Pro zájemce. Výcvikový program biosyntetické psychoterapie (biosyntézy) v České republice garantuje PhDr. Barbora Janečková, PhD. Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik má významné české i evroé akreditace. Absolventi si mohou zažádat o udělení ECP: Evroého certifikátu psychoterapeuta 2008 - SmartBlond - mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží na téma předsudky, stereotypy, respekt a multikulturalita . Národní . 2017-2019 - Terapie zážitkem - autorský výcvikový kurz pro psychoterapeuty a pedagogy. 2010 - 4x4 čtyřdílný sebezkušenostní výcvik v zážitkové pedagogic PCA Institut Praha. Vítejte na stránkách PCA Institutu Praha. Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA) Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka byl založený v roce 1992 jako občanské sdružení, které poskytuje vzdělávání v psychoterapii a poradenství