Home

Základy archeologie

FPF:UHVHMBP037 Základy archeologie - Informace o předmět

Archeologie = starý, λόγος = slovo, řeč je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenu. Mezi ně patří lidské výtvory, ale i zbytky přírodního puvodu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné. V kontrastu k historiografii se tudíž jedná o hmotné, nikoliv písemné prameny. Archeologie patří k těm několika málo vědním. Hacienda Tabi: Plantation Archeologie v poloostrova Yucatán v Mexiku Hacienda Tabi je panství koloniálního původu, která se nachází v regionu Puuc části poloostrova Yucatán v Mexiku, asi 80 kilometrů (50 mil) jižně od Merida a 20 km (12,5 mil) na východ od Kabah Vítejte na webu Archeologie ONLINE, který slouží pro prezentaci a zpřístupnění informačních zdrojů svázaných s archeologií v České republice a poznáváním minulosti její krajinyStránka je rozdělena do třech základních sekcí: Mapa - slouží pro přiblížení datového obsahu vybraných zdrojů. Dovoluje data procházet, filtrovat a pomocí odkazů je provázána na. Kromě archeologie získáš základy fyzické antropologie, archeozoologie nebo archeobotaniky, práce s geografickými informačními systémy a analýzy dat dálkového průzkumu Země. Můžeš propojit studium archeologie s historií, dějinami umění nebo jinými humanitními obory

Základy archeologie pro studenty přírodovědných obor

základy archeologie - greelane

MM - archeologie - Archeoskanzen

Archeologie. Metody archeologické prospekce a exkavace Úvod do studia archeologie Základy studia pravěku a rané doby dějinné Paleolit a mezolit ve střední Evropě Paleolit ve střední Evropě - seminář Znalectví hmotné kultury doby kamenné Archivnictví. Chronologie a metrologie Latina Jiná moná ukonení z. Teoretické základy informatiky bioinformatika 141.6KB Teoretické základy informatiky dvouobor 202.699KB Braniovská 1760 370 05 eské Budjovice tel. Kulturní akce v New Yorku. Kupte knihu Teoretické základy informatiky Jií Vaníek v oveném obchod. GA AV R 1ET7. Podmienky ochrany súkromia Cookies

Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost Archeologie. Metody archeologické prospekce a exkavace Úvod do studia archeologie Základy studia pravěku a rané doby dějinné Paleolit a mezolit ve střední Evropě Paleolit ve střední Evropě - seminář Znalectví hmotné kultury doby kamenné Mediální studia a žurnalistik

Při průzkumu malého horního nádvoří hradu Grabštejn na Liberecku objevili archeologové raně středověké hradiště. Dobu jeho vzniku ale podle archeoložky národního památkového ústavu Renaty Tišerové neznají, objevená keramika zřejmě pochází až z jeho závěrečné fáze. Nejasná zůstane také podoba hradiště, bližšímu průzkumu totiž brání věž, která. Archeologie se zabývá komplexním poznáním lidské minulosti na základě materiálních pozůstatků. Z toho důvodu spolupracuje s mnoha dalšími vědními obory, s jejichž pomocí objevuje své prameny a snaží se jim porozumět. Studium na Ústavu pro archeologii proto zahrnuje základy oboru jako celku, od paleolitických počátků. Bakalářský studijní program archeologie vám umožní získat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání v oboru na pozicích, odpovídajících bakalářskému vzdělání. Studium je koncipováno tak, abyste získali základy metodologie a teorie,.

Info. About Základy archeologie. What's This

 1. Základy ortopedie Autor Sosna Antonín Vavík Pavel a kolektiv Nakladatel Triton EAN 42024 ISBN 28 Popis 1 kniha vázaná 169 stran esky Rozmry 20 29 cm Rok vydání 2001. Etika sociálnej práce 2010 OCR vojaksvejk.pdf . kniha manuál Základy ortopedie Motto Dobrá kniha píruka s píklady je vdy nejlepí manuál uebnice
 2. Doplňuje je také kurz provinciální archeologie, zaměřený především na problematiku evroých provincií v 1. - 4. stol. po Kr. K rozšiřujícím patří přednášky z antické topografie, dějin a kultury starověku, antické architektury a starověkých technologií. Studenti se seznámí také se základy, metodikou a.
 3. FPF:UHVHPPBP42 Základy archeologie . Files Documents Study Materials. More. Files; Documents; Study Materials . Name. Posted by. Uploaded/Created. Rights. Study materials posted under the course FPF:UHVHPPBP42 UHVHPPBP42 /5. 21/9/2020. Folders. Learning Materials um /0. 21/9/2020. ROPOT (Revision, Opinion Poll and Testing) odp /1
 4. ologií oboru, s dějinami archeologie, s principy periodizace pravěku a rané doby dějinné a s hlavními osobnostmi oboru
 5. ologií oboru, s dějinami archeologie, s principy periodizace pravěku a rané doby dějinné a s hlavními osobnostmi oboru
 6. Absolvent studijního programu Historie, specializace Archeologie si osvojí kompetence, umožňující působení na dílčím úseku odborného historického pracoviště, popřípadě vykonávat samostatné specializované činnosti, např. podílet se na organizování terénní výkopové aktivity
 7. archeologie. Doporučujeme: pronájem nebytových prostor v Jičín ovšem teprve nedávno odhalili základy polygonální bašty z doby 15. století. celý článek. Nejstarší pole na našem území objeveno v pražské Bubenči

V České republice existuje mnoho organizací, jež jsou oprávněny provádět archeologický výzkum (jejich podrobný seznam naleznete zde). Jsou to buď státní instituce, jako je Archeologický ústav, ústavy památkové péče či muzea, nebo také soukromá sdružení. Následující organizace jsou však na poli soukromých jedny z největších a mezi archeology nejznámějších a. Absolvent bakalářského studia archeologie by měl zvládnout všechny terénní prospekční, exkavační a dokumentační práce, dále odběr a plavení vzorků, laboratorní zpracování a základní utřídění a vyhodnocení získaných terénních dat. Měl by se orientovat v české archeologické literatuře i v základních dílech.

Archeologie (B0222A120005) Studijní program: Archeologie (B0222A120005) Typ studia: Bakalářské. Forma studia: Prezenční. Délka studia: 3. Zaměření: Humanitní. Náplň programu/oboru: Bakalářský studijní program archeologie vám umožní získat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání v oboru na. Publikace je určena posluchačům archeologie 1. ročníku, jimž má usnadnit vstup do odborného studia archeologie. Má je seznámit se základní terminologií oboru, s dějinami archeologie, s principy periodizace pravěku a rané doby dějinné a s hlavními osobnostmi oboru minulosti i současnosti. Ve druh Agroturistika , Archeologie a muzeum , Celostátní studentská vědecká konference Historie 2016 , Česká literatura po roce 1945 , Dějiny evroého hospodářství 20. století , Dohled a regulace finnčního trhu , Ekonomika obchodu , Etika , Evroá unie , Finanční analýza , Formy sociální práce , Gastronomie 3 , Geografie. Základní metodou dokumentace v terénu je. a) fotografování a skenování b) natáčení na videokameru c) kreslení a fotografování Předchozí otázka. 9/15. Další otázka. Napište nám; O webu; Archeologie na dosah; Národní muzeum Ministerstvo kultury Archeologie na dosah

základy archeologie - www

Základní rozdíl v jednotlivých studijních programech (samostatný, maior, minor) spočívá především v rozsahu studovaných předmětů. Studium je rozděleno do čtyř semestrů. První tři jsou spojeny s aktivní prezenční výukou, kdy studenti budou pravidelně navštěvovat přednášky, semináře a cvičení Základní teze zahradní archeologie u nás zpracovali Gražyna Novotná (Novotná 2003) a Milan Jančo (Jančo 2008; Jančo 2009). Doposud chybí v naší literární produkci širší pohled na tuto problematiku, a vážný zájemce tak musí sáhnout po zahraniční, těž Konůvky jsou zaniklá středověká ves a tvrz ve Ždánickém lese, v katastrálním území obce Heršpice v okrese Vyškov, poblíž Bučovic a Slavkova u Brna.Pozůstatky vesnice jsou volně přístupné po žluté turistické značce, která vede z obce Mouřínov zhruba jižním směrem a z lokality Konůvek pokračuje na hřeben Ždánického lesa, kterého dosahuje v místě zvaném U. Československá a česká archeologie má na svém kontě mnoho úspěchů doma i v zahraničí. Naši archeologové se za století své činnosti zasloužili o odkrytí řady tajemství domácího i světového historického dědictví

Archeologie Onlin

Žilinský hrad

Ústav archeologie Základní údaje o pracovišti. Ústav archeologie (do začátku r. 2009 Archeologické oddělení Ústavu historických věd) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě byl založen k 1. 1. 1995, jako v pořadí třetí archeologické univerzitní pracoviště v českých zemích po Praze a Brnu Před více než osmi lety, na podzim roku 1998, položil prof. Neustupný základy budoucí katedry archeologie založením oddělení v rámci tehdejšího Ústavu sociálních a politických věd na právnické fakultě. V následujícím roce 1999 významně přispěl ke zřízení Fakulty humanitních studií Při stavebních pracích na brněnském hradě Špilberk byly nalezeny základy dosud neznámé kamenné zdi ze 13. století. Tento objev dokazuje, že Špilberk měl již v době svého vzniku mohutné předsunuté opevnění Základy geologie PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. Eneolit Evroé souvislosti českého neolitu a eneolitu (podíl na výuce) Cvičení s archeologickým materiálem 1 (Bc., Mgr.) PhDr. Soňa Dvořáčková Vybrané problémy raně středověké archeologie na Balkáně (PVP) Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D. Environmentální archeologie ZAKAZÁNÉ video - Biblická Archeologie aneb Důkaz o přechodu Izraelců přes Rudé moře - (Důkazy) (F41v).mp4. 54:01

Technické obory | Gusev ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ KOTELEN

Samozřejmě že po učiteli a žácích základní školy nebo gymnázia nebude nikdo chtít dosažení kvalitních a srovnatelných výsledků, jakých dosahují vědecká centra experimentální archeologie na vysokých školách Základy mariánského sloupu z poloviny 17. století na pražském Staroměstském náměstí, který dav strhl v listopadu 1918 po vzniku Československé republiky, byly v minulém století na několika místech narušeny, hlavně výkopem pro vedení kabelů. Zjistili to archeologové, kteří před stavbou repliky sloupu základy původní památky odkryli a zdokumentovali. O průzkumu.

Studuj archeologii v Olomouc

 1. Základní vymezení projektu, jeho cíle a metody. Martin Gojda. Úvod. Projekt Archeologie krajiny Podřia (dále jen AKP) byl zahájen roku 2006 jako jeden z profilujících projektů výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který na léta 2005 - 2010 získala katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (Gojda 2005)
 2. Home main - Katedra archeologie. Katedra Acheologie. Studium. Zajišťujeme výuku archeologie v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Výzkum. Zabýváme se výzkumem řady dílčích témat spojených s archeologií pravěku, středověku i novověku. Prezentace
 3. Ústav archeologie a muzeologie; Základy moderní spisovné arabštiny: hovorový jazyk IA a je určen jako pomocná platforma pro procvičení a efektivní zvládnutí arabského písma a výslovnosti arabských hlásek spolu se základní slovní zásobou a elementárními gramatickými kategoriemi..
 4. Výzkum Katedra vytváří badatelské centrum podobné západoevroým univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních.
 5. Nakladatelství Masarykovy univerzity Rybkova 987/19, 602 00 Brno / munipress@press.muni.czmunipress@press.muni.c
 6. Stal se z něj základní informační zdroj o aktuálním dění na poli archeologie v prostoru dnes již bývalého Východočeského kraje. Odmlka v letech 2008 až 2010 i změny v systému hodnocení vědy, zastaralá struktura informační věty, interní neprodejný charakter a v neposlední řadě i název nevystihující tématickou.
 7. Základy nejstarších zděných lázní objevili dělníci provádějící výkopové práce u léčivého zdroje Pravřídlo v Teplicích. Podle archeologů by se mělo jednat o zdivo z konce 16. století a jde tedy o zřejmě nejstarší stavbu, kterou lze spojit s lázeňstvím v Čechách

Okruh C. Archeologie antického Řecka Okruh D. Archeologie antického Říma Okruh A. Archeologická teorie a vývoj paradigmatu 1) Popište základní vývojové etapy, kterými prošlo archeologického myšlení, a uveďte příklady z evroé nebo světové archeologie. Co rozumíme termínem archeologick základy archeologie, výzkum, regionální nálezy, detektor kovů, dokumentace hrobu bojovníka společenskovědný celoroční | Zámek a park v Lešn

Archeologické a paleontologické naleziště - Zážitkový park

každý den mimo pondělí budeme mít otevřeno od 10 - 17h; prohlídky zdarma s průvodcem v časech 11, 12 a 13h; prázdninové soboty budou patřit pravěkým řemeslům, workshopům a přednáškám vždy v čase od 11 - 13h a od 14 - 16h; taktéž se mohou hlásit školní skupiny a příměstské tábor Archeologie posouvá pohled na dějiny města Miroslava Šmolíková při komentované prohlídce muzea pro novináře. Rozhovor s Miroslavou Šmolíkovou, vedoucí archeologických sbírek Muzea hl. m. Prahy, při příležitosti otevření výstavy Cesta do hlubin města 12 nej objevů pražské archeologie

Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Vladimír Helfert. Edic Kniha Příběh archeologie od Gaynor Aaltonen pokrývá oblast archeologie v překvapivé šíři. Jedná se sice o populárně naučnou publikaci, nicméně zvolená témata zpracovává pečlivě a s nečekanou fundovaností. Kniha poskytne čtenáři ucelený přehled jednak o dějinách archeologie coby vědního oboru, Základy koptštiny IV. Dějiny zábavy v Japonsku. AJ(L)16061 Women in Fiction and Theory. AJP69800: Writing a Thesis in Translation (Spr 2021) North American Cultural Geographies. Anglo-American Political Fiction, Film & Television, Spring 2021. Ústav archeologie a muzeologie Základní informace o středisku Fergunna Napsal vh dne 4. leden 2006. V kategorii Fergunna. Keltoi, středisko Fergunna Sídlo střediska: Kpt. Jaroše 513/4 358 01 Kraslice IČ: 71222162 Vznik střediska: 27.5.200

Základní bibliografické údaje ČAS Archeologie Moravy a

Archeologie je vědní obor, který se věnuje zkoumání nejstarších dějin lidstva.Rozhodně není kopáčskou vášní s cílem co nejvíce naplnit muzejní vitríny různými předměty. Objevuje, zachraňuje, odborně zpracovává a zveřejňuje veškeré hmotné pozůstatky, které nesou nějakou nepsanou informaci o minulém lidském světě, a na jejich základě se pokouší. AAH100071 - Základy klasické archeologie - Filozofická fakulta, UK Reference vyučujících tohoto předmětu jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Po přihlášení můžeš přidat i své vlastní Archeologie x archivnictví . Seznámí žáky s vědními obory zkoumajícími a zpracovávajícími historické prameny . Stupeň: Základní 2. stupe. Archeologie. Archeologické výzkumy probíhaly na hradě Landštejně několik desetiletí a stále nejsou u konce. jejich základy jsou provázané. V prostoru gotického parkánu se také našly nejstarší keramické zlomky ze 13. století, většinou se jedná o zásobnice. Unikátními nálezy, které svědčí o vysoké úrovni na. rií, která spočívala především ve stabilizaci základní pojmové výstavby archeologie, tedy v upřesňování pojmů jako je doba, perioda, epocha, industrie, styl, kultura atd. Evroé archeologické dění sledovalo ve skutečnosti jen nemnoho osobností, spjatých především s univerzitním prostředím v Praze

Stočes Bohuslav - Základy hornictví - PRODÁNO :: Knihy

Časopis Rekonstrukce a experiment v archeologii. Živá archeologie je recenzovaným odborným časopisem. Vznikl v roce 2000, tehdy pouze s názvem Rekonstrukce a experiment v archeologii. Původním cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu v České republice a dát autorům prostor pro publikaci orientovanou. Tabule VIII. — Péče o raněné Záchranné archeologické výzkumy, které předcházely výstavbě Aqualandu, přinesly mimo jiné jeden z nejsenzačnějších archeologických objevů posledních let u nás. Podařilo se zde odkrýt základy největší dosud známé budovy z předhistorické éry na našem území. Její charakteristický půdorys umožňuje v ní rozpoznávat.

Na svou dobu poměrně slušná kniha obsahující i základní informace k tématům biblické archeologie. Trstenský, František Kumrán a jeho svitky Svit: Katolicke biblické dielo, 2009. ISBN 978-80-89120-18-5 Zde nabízím pár fotogalerií z míst zajímavých z hlediska biblické archeologie. Fota jsou z mé cesty po Izraeli v listopadu 2009 a nově i z druhé cesty na přelomu února a března 2012 Základní filosofické disciplíny: archeologie, dějepis, jazykové vědy, vědy o umění) b2)sociální a ekonomické vědy; formální vědy - matematika a formální fyzika . Předmětem reálných věd je další oblast přírody nebo to co vzniklo lidským jednáním a tvorbo

Téma Archeologie. Sledovat téma. Pravěkou mohylu u hory Říp objevili archeologové díky barvě obilí. Ukrývala ostatky dítěte. Archeologové objevili nedaleko hory Říp vzácnou pravěkou mohylu. Patří k nejstarším, které se podařilo na území Česka nalézt a podle odborníků je také výjimečně zachovalá. Úvodní strana Vzdělávání Aktuální nabídka Základní školy Archeologie . Archeologie . Edukační program. Edukační program archeologické sekce nové stálé expozice Od ledna 2020 jsou pro školy i širokou veřejnost připraveny edukační programy k jednotlivým částem nové stálé expozice Jihočeského muzea

Nabídka studia - zcu

Archeologie. PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. ředitel, archeolog. tajemník Archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele Archeologického ústavu AV v.v.i. v Praze) předseda Krajské archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele NPÚ-ÚOP v Liberci) +420 603 779 364. prostrednik@muzeum-turnov.cz Studium archeologie, škola archeologie, univerzita archeologie. Denní, dálkové, večerní studium archeologie. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Archeologie připravuje studenty vykonávat základní terénní výzkum, vč. interdiscipli­nárních znalostí či aplikace moderních. Základní informace. Hlavním cílem aktivity je podpořit mezinárodní dosah archeologického výzkumu v Mikulčicích a prohloubit spolupráci výzkumné základny se zahraničními studenty archeologie, resp. s jejich univerzitními pracovišti Základní podmínkou využívání AMČR-PAS spolupracovníky z řad veřejnosti je, že uživatel je legálním spolupracovníkem některé z organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na daném území, informuje březnová brožura Archeologického informačního systému ČR

archeologie a umění ZÁPADNÍ SICÍLIE PARTANNA, MOZIA, MARSALA, MONTE ADRANONE, TRAPANI, MONTE JATO, SELINUNTE, AGRIGENTO . pásu hradeb - jedinečný příklad obranného systému, Severní brána (dobře zachovalý systém obrany města se základy 3patrové věže, nadzemních i podzemních kasemat, dva starověké mosty,. Trocha názvosloví - základní řecké vázy. Co chybí z dalších? (LV) See more of Archeologie na dosah on Faceboo Vydavatel: 1-9. Severomoromoravská pobočka Československé společnosti archeologické. 10-16. Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko. Číslo Rok vydání Místo vydání Tisk Výkonný redaktor, redační rada Náklad ks Počet stran (A5

Letecká a Mapová Archeologie. 1,144 likes · 198 talking about this. Program leteckého průzkumu a fotografické dokumentace historické krajiny je jedním z profilujích témat činnosti Archeologického.. 26.09.19 | Plný úvazek | Ústí nad Labem | Národní památkový ústav | 20 720 Kč - 33 780 Kč Na archeologických kulturních památkách a na území s archeologickými nálezy. Základní požadavky vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie; práce na PC - znalost Windows Office; komunikační, organizační a koordinační schopnosti; iniciativa a komunikativnost, pečlivost. Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby: duben a říjen: soboty, neděle a státem uznané svátky. 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin. květen - září: denně mimo pondělí. 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin. Poslední doba prohlídky expozic je v 11.30 a v 16.30 hodin

Základy římské archeologie - e-learnin

Správní rada pro vyřízení vývozních povolení, darů či výkupů +420 973 204 903 Správní rada pro vyřízení zápůjče Hudební archeologie 27: ISOLA Na workshopu se seznámíte se základy hry na píšťalu koncovku z Moravskoslezských Beskyd, i s její výrobou. Dozvíte se o neobyčejných hudebních možnostech nástroje, nahlédnete do jeho obvyklého repertoáru a zažijete spoustu zábavy při jeho objevování v rámci společného muzicírování Před časem jsem se přistěhovala za Prahu do lokality, která je spojená kromě jiného se základy slovanství v našich zemích, slovanskými knížaty i rody - a to nejen Přemyslovci. Nedaleko mého bydliště stojí významná románská rotunda nebo byly nalezeny základy románských rotund, a protože jsem se chtěla celkově o těchto rotundách dozvědět něco víc,.. Archeologie. Archeologie - Aktuality; Informace (nejen) pro stavebníky; Archeologie - Tiskové zprávy; Výzkumné projekty; Projekt Život před 1800 lety; Historicko-antropologický seminář; Přednášky pro veřejnost; Pravěk a středověk regionu; Archeologové - historie; Externí pracovníci Historického oddělení; Archeologie.

Archeologie - bakalářské studium Masarykova univerzit

Základní škola Šumperk, 8.května. Domů který pořádalo Vlastivědné muzeum v Šumperku u příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Děti mohly vidět nejen skutečné archeologické nálezy, ale především si vyzkoušet, jak by obstály v pravěku. Bavilo je mletí obilí, vyrábění keramických korálků a ozdob z. Základní škola Senohraby - fotogalerie. Zeměráj - archeologie - čtvrťáci - 27. 5. 2014. Fotky z druhého foťáku - program čtvrťáků o archeologii - vyzkoušeli jsme si hledání kostí, střepů, mincí a korálků na archeologickém nalezišti a dozvěděli se, jak archeologové pracují. A ještě pár dalších fotek.. Archeologie na dosah vaší ruky. Archeologický e-magazín. Reportáže, články, linky, projekty, diskuze, právo, redakce, zajímavosti, fotografie. Projekt pro podporu popularizace archeologie. Populární dějiny pravěku a základní informace o archeologické práci pro školy a širokou veřejnost

Žalman: Základy myslivosti 1941Linhart: Základy obecné psychologie 1987Základy buněčné biologie : úvod do molekulárnZáklady jemné mechaniky a hodinářství : přehleDěti krajanů z Ukrajiny si v Oskavě připomněly Karla IV

Základní devítiletá škola - Profil školy: Profil školy: Osobnosti. Událost Ústav archeologie (do začátku r. 2009 Archeologické oddělení Ústavu historických věd) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě byl založen k 1. 1. 1995, jako v pořadí třetí archeologické univerzitní pracoviště v českých zemích po Praze a Brnu Okruh C. Archeologie pravěku a rané doby dějinné Evropy Okruh D. Archeologie raného a vrcholného středověku Evropy Okruh A. Archeologická teorie a vývoj paradigmatu 1) Popište základní vývojové etapy, kterými prošlo archeologického myšlení, a uveďte příklady z evroé nebo světové archeologie