Home

Ústřední národní výbor

Ústřední národní výbor hlavního města Prahy - Referát pr

ústřední národní výbor. Následují vypsané všechny možné výsledky, které vyhovují hledané zkratce ústřední národní výbor.Jedná se pouze o přesnou shodu Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko-politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 (v komunistické terminologii a historiografii tzv. Vítězný únor) na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa ().Jejich ústředním řídícím orgánem byl Ústřední akční výbor Národní fronty a celý systém sloužil. Ústřední národní výbor hlavního města Prahy (ÚNV) s působností místních i okresních národních výborů, a jako jeho součást byly dále ustaveny obvodní rady, vzniklé z výše zmíněných místních národních výborů v jednotlivých obvodech. Dle zákona č. 76/49 Sb. o organizaci správy v Praze a prováděcích. Národní výbor nižšího stupně je řízen národním výborem vyššího stupně; ústřední a krajské národní výbory řídí vláda, na Slovensku prostřednictvím sboru pověřenců. Národní výbory jsou za svoji činnost odpovědny orgánům, které je řídí, a usnesení těchto orgánů a orgánů vyšších jsou pro ně.

Ústřední vedení odboje domácího - Wikipedi

§ 1. Ústřední národní výbor hlavního města Prahy (1) Pro obvod hlavního města Prahy se zřizuje ústřední národní výbor hlavního města Prahy (v dalším ústřední národní výbor). (2) Ústřední národní výbor vykonává ve svém obvodu působnost přikázanou místním a okresním národním výborům podle §§ 2 a 3 vládního nařízení ze dne 5. května 1945, č. 1086-Ústřední výbor národní fronty-ČSSR 1918-1968. Br, 43g, 50mm, etue, stav 1/0- tenká varianta medaile. Celý popis produktu. Skladem (H) (1 ks Ústřední národní výbor hlav. města Olomouce Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority z {{recordHolding.department | loc}

Naše řeč - Psaní názvů ústředních a jiných výbor

Pokud jde o psaní Český ústřední výbor SSM, mohlo se zde stát nesprávnou předlohou psaní Česká národní rada (jako pravopisný typ), kde je velké počáteční písmeno náležité. Pro psaní Severočeský krajský výbor KSČ je zřejmě takovou nesprávně zvolenou předlohou psaní Severočeský krajský národní výbor. Ústřední národní tělovýchovný výbor, který prosazoval tzv. organické sjednocení tělovýchovy. Jednalo se o vznik nové organizace, která by slučovala všechny stávající tělovýchovné a sportovní spolky s tím, že by se vzdaly svých výsadních práv, organizačního uspořádání, rozhodování, financí a majetku Ústřední národní výbor hlavního města Prahy - Referát pro národní správu majetku a následující agendy 1945-1949 (1969) Ústřední národní výbor, Národní výbor hlavního města Prahy - Komise 1945-1989. Vojenský referát Ústředního národního výboru hlavního města Prahy (1940) 1945-1948 (1953 Inzerát Ústřední výbor národní fronty v okrese Kladno, cena 50Kč, od prodamSL na Sbazar.cz. Popis: Odznak, plaketa, vyznamenán Případně vyzkoušejte hledat zkratku jinak položeným dotazem nežli ústřední výbor. Vyhledávání je citlivé například na jednotné i množ. číslo. Zkusit štěstí prohledáním alternativ ústřední výbor: ústřední evidence koní, ústřední jednota h.d., ústřední výbor, ústřední výchova, ústřední vytápění

Inzerát Medaile - Ústřední výbor národní fronty - Mlynář v okrese Kladno, cena 100Kč, od Stozdk na Sbazar.cz. Popis: Prodám tuto medaili - Ústřední výbor národní fronty, signováno Mlynář. Cena 100Kč+poštovné. Koukněte i na moje ostatní inzeráty, více předmětů= jedno poštovné Medaile - Ústřední výbor národní fronty. Pokud máte ke zboží Ústřední výbor národní fronty libovolné dotazy neváhejte nás kontaktovat. Pat.tombak: Průměr 50 mm: Počet ks Typ. Váš email. Zpráva. Objednávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům..

Poúnorové politické čistky na vysokých školách v letech

Ústřední národní výbor statutárního města Plzně. Rozhodnutím ministerstva vnitra z 10. 10. 1946, kte­rým byl vydán prozatímní organizační řád statutár­ních měst, byly MNV ve městech Brně, Liberci, Olo­mouci, Opavě, Ostravě a Plzni změněny na ÚNV — ústřední národní výbory Co to byl Revoluční národní výbor? Text dotazu. Co to byl Revoluční národní výbor? Odpověď. Dobrý den, národní výbory, které vznikaly ve vzrušených dnech konce války v roce 1945, se často nazývaly revoluční národní výbory, i když to nebyl oficiální název Okresní národní výbor Opava (1945) 1954 - 1990 (1996) Ústřední národní výbor Opava 1945 - 1949 (1950) Okresní národní výbor Vítkov (1933) 1949 - 1960 (1969) Městský národní výbor Budišov n. Bud. 1945 - 1990 Městský národní výbor Hlučín (1922) 1945 - 1990 (1992) Městský národní výbor Hradec n Otakar Švec. V dubnu roku 1949 vypsal Ústřední národní výbor v Praze veřejnou soutěž na pomník J. V. Stalina. K realizaci byl vybrán návrh Otakara Švece, na němž tento sochař spolupracoval s architekty Jiřím a Vlastou Štursovými. Stalin jako vůdce lidu byl umístěn v čele skupiny postav zastupujících československý a. Medaile Pamětní plaketa ČSSR 1918-1968. Ústřední výbor národní fronty. Aktuálně nejnižší cena: 95 K

Národní archiv - Svaz československých výtvarných umělců - ústřední výbor, Praha. Základní informace; Název archivu: Národní archiv. Číslo fondu/sbírky: 363. Název fondu/sbírky: Svaz československých výtvarných umělců - ústřední výbor, Praha. Značka fondu/sbírky: ÚSČSVU Medaile - plaketa Ústřední výbor národní fronty 1918 ČSSR 1968 (6993886084) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Faleristika Odznaky Ostatní . Aukro Sběratelství Faleristika Odznaky Ostatní . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných Dále spravujeme archivní fond Národní fronta - ústřední výbor 1945-1968 a archivní fondy významných organizací v Národní frontě sdružených: Československá vědeckotechnická společnost (1955) 1970-1990, Československý svaz protifašistických bojovníků - federální výbor 1969-1990 (1992), Československý. viz foto ,prosím o email ohledně domluvení poštovnéh národní výbor - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ VÝBOR - slovník zkratek - slovníkzkratek

 1. zvolen Ústřední akční výbor NF. Poslední den krize. Dopoledne se konala schůze, na které měl být definitivně ustanoven Ústřední akční výbor Národní fronty a jeho předsednictvo. V Ústředním akčním výboru zasedli jak komunisté, tak představitelé sociální demokracie, osobnosti veřejného a hospodářského života, členové Ústřední rady odborů a zástupci 21.
 2. Česko-bavorský archivní průvodce › Česká republika › Národní archiv › Komunistická strana Československa - Ústřední výbor - Politické byro, 1954- Komunistická strana Československa - Ústřední výbor - Politické byro, 1954-196
 3. Národní archiv vystavuje v Holešově Labyrintem dějin českých zemí Zejména poučené veřejností, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se jen tak zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt Labyrintem dějin českých zemí
 4. Členy komisí a jejich počet, schvaluje Ústřední výbor na návrh předsedů komisí. Stálé komise Ústředního výboru ČSBS nemají rozhodovací pravomoc. Ve své činnosti spolupracují s příslušnými úseky Kanceláře ÚV ČSBS, které jsou povinny jim poskytovat potřebné podklady a informace
 5. DOPLŇOVACÍ SPRÁVA 1.ČS. ARMÁDNÍHO SBORU v SSSR - 1944-1946. GENERÁLNÍ INSPEKTORÁT VLÁDNÍHO VOJSKA ČECH a MORAVY - 1939-1945. HAZ-PRAHA (VOJENSKÝ ARCHIV - POBOČKA PRAHA) - 1939-1945. ILEGALITA - (1939) 1945-1951 (1966) ILEGÁLNÍ ČASOPISY - 1938-1945. ILEGÁLNÍ LETÁKY - 1938-1945. JEDNOTKY LETECTVA

Národní sportovní agentura. Hasičský záchranný sbor. Česká rada dětí a mládeže. Sdružení sportovních svazů. Český národní výbor CTIF. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Anketa dobrovolní hasiči roku. Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků. Česká hasičská jednota. Central National Committee (Polish: Komitet Centralny Narodowy (KCN)) was the underground coordinating committee of the Polish independence movement in 1860s Congress Poland which was responsible for preparing a general uprising against Tsarist rule in order to reestablish Polish independence, lost after the Partitions of Poland.It represented the Red, left wing, faction in the independence. MěNV a národní výbor města. Do fondu Národní výbor města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem tedy lze zahrnout dokumenty původců typu národní výbor spravujícího území daného města (Ústřední národní výbor, Jednotný národní výbor, Městský národní výbor, Národní výbor města XY)

Ústřední národní výbor jest podřízen ministru vnitra a ve věcech, které spadají do působnosti jiných ministerstev, příslušným ministrům. Podrobnosti upraví vládní nařízení, vydané podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky č. 43/1945 Sb Národní archiv - KSČ - Ústřední výbor 1945-1989. Kancelář tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestk

Národní výbory Část 1, Národní výbory místní, okresní, ústřední, zemské a ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Adolf Štafl Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart | 194 Ústřední akční výbor Národní fronty ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ÚDV SKPV PČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky ÚPN Ústav paměti národa (Slovensko).

Akční výbory Národní fronty - Wikipedi

K prodeji nabízím pamětní medaili 50.výročí republiky 1918 - 1968 (Ústřední výbor Národní fronty, bronz 50 mm, Autor: Mlynář). V původní krabici. Stav viz. nálezové foto. kocinka2020@seznam.c Fond M 1-29 Ústřední národní výbor v Olomouci, kart. 5, inv. čís. 132, sign. 1/9 Plénum ÚNV Olomouc - zápisy ze schůzí (kopie), seznamy členů 1945-1948 Medaile - Ústřední výbor národní fronty. Cena 50 K č. KOUPIT. František Wenzl 1889. Medaile - František Wenzl - předseda Brno svazu a Moragra 1889, Na paměť svého 40.-letí 1899-1939, sig.Jan Lichtag. Pamětní plaketa ČSSR 1918-1968. Ústřední výbor národní fronty. 95.00 Kč.

Výkonný výbor SH ČMS (dále jen VV) zajišťuje provádění rozhodnutí sjezdu a shromáždění starostů. • Výkonný výbor SH ČMS je nadřízen vedení sdružení. • Členy VV jsou starosta SH ČMS, jeho náměstkové a vedoucí ústředních odborných rad a další členové v počtu určeném usnesením sjezdu Prodám starou plaketu - medaili ÚSTŘEDNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY 1918-1968 ČSSR. Poštovné 100 Kč. Platba předem. Platbu očekávám do 3 pracovních dnů. Možné i osobní převzetí. Nebo na výměnu za staré kapesní hodinky, staré mince, staré bankovky, staré pohledy, zlato, stříbro a staré hračky. PODÍVEJTE SE I NA MÉ DALŠÍ INZERÁTY!!!! State Regional Archives in Prague . Česky . Englis Národní archiv - KSČ - Ústřední výbor 1945-1989. Kancelář tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky 1970 byro ÚV KSČ schválilo zřízení školské komise při byru jako poradního orgánu především pro problematiku stranické práce a jako projev konsolidačních snah na vysokých školách

13/1954 Sb. Zákon o národních výborec

 1. Instruktoři pomáhali stranickým orgánům v politické práci a v uvádění usnesení ÚV KSČ do praxe. Instruktoři většinu času pobývali na okresech či krajích a na ústřední výbor dojížděli, jen aby předali informace. Oddělení propagandy a agitace. Mělo na starosti zvyšování ideové úrovně stranických řad
 2. Ústřední národní výbor subdirectory_arrow_right Národní archiv , výchova, vytápění. kirjunas.online The Union of Antifascist Fighters Central Committee, Prague; Verband der antifaschistischen Kämpfer Zentralkomitee, Prag; ÚV SPB; NAD 1063; Identifier 1063 Language Description slovensko přitvrzuje
 3. ce, bankovky, medaile, vyznamenání, pohlednice, sběratelské potřeby
 4. Kompletní specifikace produktu Medaile Pamětní plaketa ČSSR 1918-1968. Ústřední výbor národní fronty., porovnání cen, hodnocení a recenze Medaile Pamětní plaketa ČSSR 1918-1968. Ústřední výbor národní fronty

Z těchto uchazečů, vyhovujících přídělovým podmínkám (§ 6, odst. 2), a ze zástupců okresního národního výboru, hospodářských svazů (na Slovensku obdobných hospodářských organisací) a Ústřední rady odborů (na Slovensku Ústredia odborových sväzov) jmenuje okresní národní výbor okresní přídělovou komisi, a. Ústřední hudba AČR is feeling festive at Národní památník Vítkov. May 5 · Prague, Czech Republic · Již v plné síle jsme v úterý 4. května vítali společně s Čestnou stráží Posádkového velitelství Praha v prostoru před Národním památníkem na Vítkově předsedu vojenského výboru NATO, maršála letectva.

46/1945 Sb. Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy ..

 1. Ústřední národní výbor hl. English. Ústřední národní výbor hl. Last Update: 2016-03-03 Usage Frequency: 1 Quality: Czech. vítejte v liberci. English. welcome to liberec. Last Update.
 2. Antidopingový výbor ČR je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura
 3. V Praze vede evidenci ústřední národní výbor. Národní výbor, který vede evidenci, vydává též osvědčení o právních poměrech organisace nebo její složky. § 5 (1) Základním úkolem při přeměně nebo včlenění spolků vzniklých před 1. říjnem 1951 (dále jen spolky) v organisace, je podchytit budovatelské.

1086-Ústřední výbor národní fronty-ČSSR 1918-1968 Hobby

 1. Inzerát č. 138885421: MEDAILE ÚSTŘEDNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY 1918-1968, Cena: 40 Kč, Lokalita: Praha
 2. istrator in Guadalajara and Benicàssim. She spent World War II in the USA working for the Slovak section of the International Workers Order.On her return to Czechoslovakia in 1946, she worked in the government
 3. Část I Národní výbory místní, okresní, ústřední, zemské a ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Štafl, Adolf 1903-1960 edt text zákony právní předpisy komentáře laws legal regulations commentaries xr 1947. 1944 dekret o národních výborech, podle něhož na osvobozeném území neměla být obnovována.
 4. 159 krajskÝ vÝbor nÁrodnÍ fronty pardubice 1948-1960 448 ÚstŘednÍ inspektorÁt velkostatku dr. otty mettala 1889-1927 8995 402 ÚstŘednÍ pokladna ŠternberkŮ Častolovice 1903-1949 8966 27 399 ÚstŘednÍ sprÁva majetku trautmansdorfŮ litomyŠl 1700-175

Popis. Slavnostní projev přednesl člen sekretariátu ÚV KSČ a předseda ÚV SČSP Zdeněk Hoření. V kulturním programu vystoupil Státní soubor písní a tanců Kabardinsko-bakarské ASSR Kabardinka. Program se nedochoval. Uspořádal ústřední výbor Národní fronty ČSSR a ústřední výbor Svazu čs.-sovětského přátelství Ústřední národní výbor hl. English. Ústřední národní výbor hl. Last Update: 2016-03-03 Usage Frequency: 1 Quality: Czech. výbor. English. committee. Last Update: 2018-02-13 Usage. 4. ústřední výkonný výbor Komunistické strany Číny byl nejvyšší orgán Komunistické strany Číny v letech 1925-1927, mezi IV. a V. sjezdem. Na IV. sjezdu pořádaném v Šanghaji v lednu 1925 jeho delegáti zvolili ústřední výkonný výbor o devíti členech a pěti kandidátech, generálním tajemníkem výkonného výboru se stal Čchen Tu-siou.[1

Ústřední národní výbor hlav

Příloha č. 5 - Příklad úvodu k inventáři typu okresní národní výbor podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 na ukázce úvodu k dílčímu inventáři ÚNV Ostrava Odkaz na stažení - příloha 5 (formát pdf) Metodický pokyn č. 3/2018 pro archivní zpracování fondů typu Okresní úřad II Čj Popis. Po státních hymnách ČSSR a SSSR vystoupil s projevem předseda ÚKRK KSČ Jaroslav Hajn. Poté se na slavnostním koncertu představil taneční soubor Tulské oblastní filharmonie Rytmy planety. Program se nedochoval. Uspořádaly Ústřední výbor Národní fronty ČSSR a Ústřední výbor SČSP Publikované dokumenty pochází z dílčího fondu Komunistická strana Československa - ústřední výbor - dokumentace, který je uložen v Národním archivu. Dohledáno bohužel zatím nebylo číslo 89 z roku 1989, číslo 41 z roku 1988 zřejmě nevyšlo, s největší pravděpodobností došlo v tomto případě při číslování. Kupte nebo prodejte knihy z nakladatelství Ústřední národní výbor hlav. města Olomouce v online antikvariátu TrhKnih.c

Ústřední výbor národní fronty ČSSR: UV KSČ: Ústřední výbor komunistické strany Československa: UV KSSS: Ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu: VB: Veřejná bezpečnost, dnes Policie: VŘSR: Velká říjnová socialistická revoluce: ZDŠ: Základní devítiletá škol (4) Národní výbor hlavního města Prahy vykonává dále působnost náležející podle jiných zákonů a ostatních předpisů národním výborům, pokud ji tento zákon nesvěřuje obvodním národním výborům (§ 9, 10, 11, 12)

výbor, popřípadě místní národní výbor, pokud Národní výbor hlavního města Prahy nestanovil jinak. Podle odstavce 4 v Brně, Ostravě a Plzni byl stavebním úřadem obvodní národní výbor, pokud si národní výbor některého z těchto měst nevyhradil rozhodnutí sám Statut Výboru pro Evroou unii Článek 1 Výbor pro Evroou unii 1) Výbor pro Evroou unii (dále jen V-EU) je stálým pracovním a poradním orgánem národní banky nebo jím určený viceguvernér1, vedoucí Úřadu vlády ČR, předseda Rozhodnutí VV-EU zavazují členy VV-EU, ministerstva, jiné ústřední orgány. Členové ústřední komise mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce člena ústřední komise. (3) Orgány ústřední komise jsou předseda a rada. Ústřední komise se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat, výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně žijících. Kim Čong-un v současné době zastává všechny nejvyšší funkce: předsedy stálého výboru (prezídia) Politbyra ÚV Korejské strany práce (KSP) a 1. tajemníka ÚV KSP, předsedy Ústřední vojenské komise KSP, vrchního velitele armády a 1. předsedy Národní rady obrany KLDR

Naše řeč - Píšeme Český ústřední výbor SSM, nebo český

Tisková zpráva ke stažení v PDF (Praha, 4. února 2020) Úvodní tiskovou konferencí oficiálně představila svou činnost nově založená Národní sportovní agentura, ústřední orgán státní správy. Zahajovací tisková konference proběhla symbolicky v aule historické budovy Tyršova domu na Malé Straně v Praze Česká národní banka upozorňuje na podvodné telefonní hovory, při kterých jsou jménem ČNB od osob vyžadovány citlivé informace k bankovním účtům. Jaké je být zaměstnancem ČNB? Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice - přesvědčte se, že právem

telefon: +420 973 213 360. Toto oddělení v sobě zahrnuje v minulosti 3 samostatné součásti Vojenského historického archivu. Jedná se o bývalý úsek tzv. rakouských fondů a sbírek (do roku 1918), úsek I.čs. odboje a první čs. republiky (1914-1939) a úsek fondů a sbírek z období II. světové války (1939-1945) vnitřní národní bezpečnost, byla svěřena okresním a zemským národním výborům, vydal ministr vnitra výnos o organizaci MV 7 a vzápětí 30.června ministerstvo vnitra oznámilo výnosem č.3700-26/6-45-V/4 zásady SNB 8 Národní výbor a sousedské spory . Komedie staví na ústřední čtveřici herců, kteří představují dva sousedské manželské páry. Do jejich malicherných sporů se promítají různé animozity, např. závist. Komediální zápletka se točí kolem faktu, že přes veškeré soupeření jsou si věčně rozhádaní sousedé. Senát coby horní komora českého parlamentu se evidentně mění v Ústřední výbor KSČ, který si osobuje právo zakazovat našim sportovcům účast na olympijských hrách. Sport má lidi, národy i státy spojovat, ne vytvářet další politické bariéry. Je to navíc projev absolutního pohrdání úsilím všech našich sportovců

KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR. Jan Gabriel, Jiří Fojt, Jiří Nenadál 1956 - 1961 Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem Foto: Hana Rebeka Šiander. OBCHODNÍ DŮM LABE. Růžena Žertová, Mojmír Böhm, Ladislav Špás, Antonín Weber 1967 - 1974 ÚSTŘEDNÍ VÝBOR KSČ. Připomínky, náměty, doporučení a návrhy podle přijímal ústřední výbor KSČ (nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, PSČ 125 11), Úřad předsednictva vlády ČSSR (nábřeží kpt. Jaroše 4, Praha 1, PSČ 125 09) a ústřední výbor Národní fronty ČSSR (Valdštejnské náměstí 4, Praha 1, PSČ 118 23) od jednotlivců. c) ústřední výbor banky 8. Jakou právní formu mla Národní banka eskoslovenská? a) státní podnik b) akciová společnost c) komanditní společnost 9. Jaká instituce byla v březnu 1919 ustavena pro správu mny? a) Národní banka Česká b) Národní banka Česko-Slovenská c) Bankovní úřad ministerstva financí 10

Nejvýznamnějším z nich byl dvanáctičlenný (později šestnáctičlenný) správní výbor, v němž kromě předsedy a dvou místopředsedů zasedalo dalších devět osobností (zástupce státu, guvernéři Národní banky Československé a Poštovní spořitelny, generální ředitel Zemské banky, tři zástupci peněžních. Z důvodu digitalizace je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ - Ústřední výbor 1945-1989 - politický sekretariát (fond 02/5). Ze stejného důvodu je uzavřen archivní fond Prezidium ministerstva vnitra (fond 225), první manipulační období (1919 až 1924), kartony 1 až 299

Ústřední komise pro disciplinární kontrolu - Central Commission for Discipline Inspection. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Ústřední komise pro kázeňskou kontrolu Čínské komunistické strany. 中国 共产党 中央 纪律 检查 委员会. Jednoty ČsOL se vytváří v rámci jednoho kraje, města, městského obvodu nebo několika obcí, oblastí, vojenského útvaru a všude tam, kde jsou podmínky pro aktivní činnost. Jednota vzniká nebo zaniká rozhodnutím členské schůze ČsOL a následnou registrací nebo zrušením registrace Předsednictvem RV ČsOL. Nejvyšším. Od června 2016 je také předsedou Výboru pro státní záležitosti, který se stal nástupcem Výboru národní obrany KLDR, v jehož čele stál během téhož čtyřletého období. Od roku 2011 mu přísluší titul nejvyššího velitele Korejské lidové armády, v dubnu 2012 se stal předsedou ústřední vojenské komise Strany.

Poválečná výstavba Jubilejní kolonie, domy II

Národní shromáždění vzniklé na základě nedemokratických inscenovaných voleb jen potvrzovalo předem připravené legislativní normy. Ústřední výbor KSČ obsadili Sověti bleskově. Potřebovali ho zlomit; 1968: Nenechám se vyhnat jako prašivý pes, odmítl kolaboranty prezident Svoboda. MNV - Městský národní výbor. NAD - Národní archivní dědictví. ONV - Okresní národní výbor. Roč. - Ročník. s. - Strana. Sig. - Signatura. SOkA - Státní okresní archiv. VHA - Vojenský historický archiv. VÚA - Vojenský ústřední archi

Národní tělovýchovný výbor (NTV

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ŽLUTICE, (1923) 1945 - 1948: Inventář : Karlovy Vary : 14 : OKRESNÍ ŠKOLNÍ VÝBOR KARLOVY VARY, 1870 - 1938: Inventář : Karlovy Vary : 15 : OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KARLOVY VARY, 1945 - 1960: Prozatímní inventární seznam : Karlovy Vary : 1 Věstník Ústřední matice školské roč. IX., říjen 1893,č.10, str. 145 Koncem roku 1892 dopsala paní Alice Hrabalová, choť Dra. Hrabala z Královských Vinohradů, výboru Ústřední Matice školské, aby ve prospěch Matice vydal karty národní, na nichž by byly vyobrazeny osoby a předměty v dějinách a kulturním rozvoji českého národa vynikající 5. V § 2 odst. 2 se slova krajský národní výbor nahrazují slovy ministerstvo kultury. 6. V § 2 odstavec 3 zní: (3) Ministerstvo kultury oznámí prohlášení území za památkovou zónu odborné organizaci k vyznačení do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen Ústřední seznam). tomu, aby ústřední výbor mohl, opíraje se o tento návrh akčního programu, formovat linii a úkoly pro přípravu XIV. sjezdu strany, i když další úkoly, vyplývající z návrhu akčního programu, přijdou v dalším období. Snažili jsme se i tento otevřený akční program předložit plénu ÚV strany, sledujíce to, ab Ústřední výbor KSČM přijal v sobotu stanovisko k aktuální politické situaci. Přetiskujeme jej v plném znění: coby nedílných součástí Národní fronty. Znamená to snížit důchody lidem, kteří v Československu pracovali na různých místech ve prospěch celého státu. Bývalá ČSSR byla nezadluženým státem s.

Usedlost Vondračka | Encyklopedie Prahy 2Ministerstvo dopravy ČR - Vnitrozemská vodní dopravaÚstřední orgány DSSS | DĚLNICKÁ STRANA sociální spravedlnostiSlovník české literatury

› Ústřední výbor Komunistické strany Československa. Ústřední výbor Komunistické strany Československa. Není to trest, ale narovnání, hájí Jurečka škrt u penzí opor minulého režimu Ještě týden po brutálním zásahu bezpečnostních složek na Národní třídě v listopadu 1989 patřil... Malostranský zápisník. Ústřední výbor INTERSTENO. zasedal v Madridu. Po několikaměsíční internetové přípravě svolali na zlom září a října 2002 prezident (Fausto Ramondelli z Itálie) a generální sekretář (Danny Devriendt z Belgie) zasedání ústředního výboru Intersteno, mezinárodní federace pro zpracování informací ÚSTŘEDNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY 1918-1968 ČSSR Prodám starou plaketu - medaili ÚSTŘEDNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY 1918- 1968 ČSSR. Poštovné 120 Kč. Platba předem. Platbu očekávám do 3 pracovních dnů. M.. PAMĚTNÍ PLAKETA ČSSR 1918-1968, ÚSTŘEDNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY. skladem. Skladem: 1 ks. naše cena: 45 Kč ( Nejsme plátci DPH ) Hlídací pes: do košíku: ks Ženský národní tým má na kontě šest účastí na olympijských hrách s nejlepším výsledkem 4. místem v roce 1976. Na světovém šampionátu hrály ženy celkem jedenáctkrát a bylo z toho celkem sedm medailí včetně tří stříbrných (1964, 1971 a 2010) a čtyř bronzů Národní výbor byl v letech 1945-1990 orgán československé státní správy na úrovni obce, města, okresu, kraje, regionu nebo zemi. Národní výbory měly své formálně volené orgány. Názvem chtěl národní výbory v návaznosti na československou tradici z období z počátku existence státu, kdy vznikla, tyto orgány jako nástroj nově vzniklé správy na území.