Home

Mayové bohové

Mayská mytologie je část mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích hlavní role.Ostatní části mayské ústní tradice (jako příběhy zvířat a spousta mravoučných příběhů) správně nenáleží do oblasti mytologie Klíčové cesty: Mayové bohové a bohyně. V mayském panteonu je nejméně 200 bohů. Mezi důležité patří bohové smrti, plodnosti, deště a bouřek a stvoření. Někteří bohové jsou relativně noví, nejprve se objevují během pozdního postklasického období, zatímco jiní jsou mnohem starší Mayové žili v území bohatém na vegetaci. Proces růstu potravy představuje proces obnovení světa rostlin a při zacházení s rostlinami dochází k zacházení se silami a mocemi světa. Pro vegetaci a symboliku spojenou s ní hrají důležitou roli bohové Itzamna, Ah K'in, Hunab Ku. Země je chápána dvěma způsoby: jako. Klíčové cesty: Mayové bohové a bohyně. V Maya pantheonu je nejméně 200 bohů. Mezi důležité patří bohové smrti, plodnosti, deště a bouřek a stvoření. Někteří bohové jsou relativně noví, nejprve se objevují během pozdního postklasického období, zatímco jiní jsou mnohem starší

Mayská mytologie - Wikipedi

A právě tehdy bohové stvořili nového člověka - se schopnostmi bohům podobnými. A pak ho začali učit. Po odchodu některých z bohů domů na svou planetu, tu zbývající bohové založili univerzity, kde vyučovali. (Mayové svým bohům-učitelům začali říkat Kačinové. Záhady, tajemna Mayů a Aztéků, iluze, klamy, vtipy . 11.srpen 3114 před Kristem . Tento datum označil Erich von Däniken jako den kdy přišli bohové.. Proč Mayové používali pro svůj kalendář pevný počátek, co se muselo jejich předkům přihodit tak důležitého Mayové náboženství podílí několik aspektů přírody, astronomie a rituály. Většina bohů představovala v přírodě formu, například bůh Slunce, Kinih Ahous nebo Bůh kukuřice, Yum Kaax. Mayové byli známí svými kalandry a astronomickými budovami. Ty byly použity během jejich náboženských rituálů Bohové a náboženství Mexika. MAHALO.cz » Mexiko » Informace o Mexiku » Bohové a náboženství Mexika. Mayové měli dokonce božstvo pro sebevraždu. Život indiánských obyvatel Mexika v předkolumbovském období byl prostoupen uctíváním obrovského panteonu boh. Aztéčtí bohové. Aztécký panteón. Bohové se transformují, multiplikují jejich osobnost, aby mohli plnit všechny své božské činy, takovým způsobem mohou být bohové laskaví anebo zlomyslní, být matkou své vlastní babičky, zničit to, co vytvořili, být dynamičtí anebo statičtí, všudypřítomní, ambivalentní, všestranní, mít spoustu jmen dle provedených činů.

Ra+Egyptsky panteon

Mayové - úsvit a zánik geniální civilizace. Mayové se jako celek dělili na mnoho kmenů a podkmenů a byli nejvýznamnějším staroamerickým národem. Osídlili Guatemalu, poloostrov Yucatán, část mexických států Tabascó a Chiapas, Belize, stejně jako části území Hondurasu a San Salvadoru. Jejich původ je dosud hádankou Mayové stavěli pyramidy, z nichž rozmlouvali se svými bohy, a pozorovatelny, jejichž pomocí sledovali pohyb zbožštěných planet po obloze. Živě moderovaná část představuje astronomické jevy, kterých si Mayové všímali, a pohled na uspořádání světa. Mayové, jejich kultura a bohové Mayové. Mayská civilizace se rozkládala na území dnešního poloostrova Yucatán, Guatemaly, Belize, části Salvadoru a Hondurasu v období mezi XV stol. př.n.l. a XVI století n.l. Na území dnešního Mexika to byly státy Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco a Chiapas

Mayové (8/16) Pondělí 8. 8. 2005 na ČT2. že v dávných dobách slétli na zemi bohové, jejichž posláním bylo zničit jiného boha žijícího na nebi. Po úspěšném zničení tohoto boha nastala na zemi doba temna, kdy slunce nebylo vidět po mnoho let. Pak konečně nastal den, kdy slunce opět vyšlo a ptáci začali zpívat Mayové a vznik světa. Jak se předpovídá apokalypsa. V minulém díle seriálu o počátcích fenoménu 2012 jsme se stručně zabývali povahou mayského kalendáře, jeho dílčími cykly a také faktem, že z podstaty věci mayský kalendář žádný svůj přirozený konec nemá Stvořitelští bohové začali vytvářet vesmír ve stejný den, kdy se První otec znovuzrodil z Xibalby. 3) Tento akt spustil řetěz událostí, které vedly k stvoření lidí z kukuřičné mouky a vody nebo z krve bohů (Vesmír 87, 448, 2008/7; 88, 59, 2009/1 a 90, 28, 2011/1). Mayská legenda stvoření světa je v podstatě metaforou. Mayská civilizace. Mayové jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky.Území mayské civilizace a zároveň území osídlené početnými mayskými národy se rozprostíralo na celém poloostrově Yucatánu a protilehlém území až po Tichý oceán, tedy přesněji v celé dnešní Guatemale, celém dnešním Belize, severozápadním Hondurasu, v.

Bohové a bohyně Mayů - cs

Bohové . Bůh nebo božstvo je pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost. Je předmětem náboženské úcty. V monoteistických náboženstvích je Bůh kromě toho předmětem víry, je to bytost čistě duchovní a stvořitel vesmíru Mayové věřili, že náboženské rituály, při kterých byla prolévána lidská krev, jsou nezbytné, aby bylo zajištěno fungování vesmíru, střídání ročních období, úroda kukuřice, lidský život a předurčenost času. Oběti byly nezbytné k zajištění existence bohů a doplnění jejich spotřeby bio energie. V prvopočátcích tj. v předklasickém a klasickém období. bohové mohou zdvojovat či kumulovat funkce Mayové přijali křesťanství ne jako náhradu svého náboženství ale skloubili obě víry podle svých představ mayští kněží velmi pravděpodobně věděli, že Země je kulatá, už tisíc let před Koperníke Podle Aztéků byl Teotihuacán středem vesmíru, kde se bohové sešli, aby. Byl tento den tak významný, že si ho Mayové zapamatovali navždy? Opravdu přiletěli bohové? Počátky Mayské kultury ještě nedávno kladli archeologové do roku 900 př. n. l. Další vykopávky v Belize však posunuly tuto hranici až do období kolem roku 2600 př. n. l. - a již tehdy byli Mayové velmi obratnými architekty Hadí Bohové Strom ale, který je od nich nazýván poznáním dobrého a zlého, to je První Poznání Světla, kvůli kterému byl vydán rozkaz, aby se z něj nic nejedlo, to jest, aby se mu nenaslouchalo, protože tento rozkaz je vydán proti člověku, aby se nedíval vzhůru po svém naplnění a nepozoroval hanbu své nedokončenosti

Mayská civilizace - Wikipedi

 1. ulosti, stanovili pro svůj kalendář pevný počátek? Jejich předkům se zřejmě muselo v hodině nula přihodit něco neuvěřitelně důležitého. Závěry mayské archeologie však nejsou schopny se s problémem mayského.
 2. Podle jejich mytologie bohové oživovali Slunce svou krví, a tak lidé by jej měli následovat, proto lidské oběti byly pro staré aztécké náboženství běžné. Aztékové stavěli vysoké chrámy, které právě svou ohromující velikostí musel převyšovat všechny ostatní budovy. Mezi nejznámější aztécké bohy patří.
 3. A tak musel být učiněn další pokus. Konečně bohové stvořili lidskou bytost, která vládla rozumem, byla poslušná a uctívala bohy. A tak byl podle Mayů stvořen člověk. Míčové hry. Jeden ze způsobů, jak se Mayové snažili své bohy potěšit, byly míčové hry. Není to jen tak ledajaká hra, jaké běžně vídáte
 4. Mayo Pantheon je ekvivalent řecké a Římské mytologie, s bezpočtem bohů a bohyň, kteří byli kdysi uctíván velkých měst, které Mayové kdysi obývali. Tito bohové se zmíníme, jsou jen malá část z jeho rozšíření, stále existuje mnoho příběhů, jako je například třináct úrovní nebes a devíti úrovní podsvětí
 5. Vedle Toltéků, Olméků nebo Aztéků tam žili i Mayové. A právě mayská civilizace je už dlouhá desetiletí v centru pozornosti vědců nebo milovníků historie, ale také různých fantastů, záhadologů, mystiků a ezoteriků. V jejich hledáčku jsou nejen hmotné památky, ale také duchovní odkaz Mayů, uložený v jejich.
 6. Náboženství Mayů: Bohové, mýty, rituály a představy. 3. únor 2019 . Planetárium . Mayský Dozvíte se také, co si staří Mayové mysleli o duši, jak vypadalo jejich strukturování světa a krátce je zmíněn vývoj našich představ o Mayích jako takových. Související příspěvk

Bohové a Bohyně Mayů - Humanitních - 202

Čelem vzad -> Mayové - úsvit a zánik geniální civilizac

Proto je přirozené, že obyvatelstvo pevně věří, že jejich bohové byli skuteční. A přestože mohli fyzicky existovat, nemuseli být vždy viditelní nebo přítomní. Šiva jako hospodář s manželkou Párvatí, jak je zobrazen na malbě Rádžpútů z roku 1820 Staří Mayové věřili, že krůty jsou Bohové a uctívali je. Ve středověku se příliš nerozlišovalo mezi lidmi a zvířaty. V roce 1386 bylo ve Francii popraveno prase, protože zaútočilo na dítě. Prase bylo souzeno a odsouzeno za vraždu, trest oběšením. Kleopatra vládla v Egyptě 2500 let po postavení Velké pyramidy v Gize Podle mayské mytologie stvořili bohové lidi z vlastní krve a lidé jsou povinni jim jejich dar vrátit. Mayové byli polyteisté, tedy neměli jednoho boha ve smyslu křesťanské věrouky, ale měli celou plejádu bohů pod které spadaly jednotlivé resorty - od úrody po plodnost, od deště po zdraví Také Mayové vnímali jeskyně - umělé či přirozené - jako místa kosmogeneze, při níž bohové stvořili lidské bytosti z kukuřičné mouky a vlastní krve. Proto byly takové jeskyně místem obřadů a náboženských poutí, proto zřejmě Mayové vraceli kosti svých předků do jeskyní, míst jejich původu

Záhady,tajemna Mayů a Aztéků Záhadní Mayov

 1. Edice Obsidiana je pojmenována podle tajemného obsidiánu, posvátného kamene Mayů, který údajně vznikl z ohně vyvolaného bleskem, jenž na zemi poslali bohové. Mayové považovali obsidián za ten nejvzácnější dar bohů
 2. Mayové odtud pozorovali hvězdy.Neměli žádné čočky ani nic podobného, ve škeré pozorování probíhalo pouhým okem. Dle jedné z teorií nemá její název s její funkcí nic společného a své názvy obdržela až po objevení, kde její název byl přidělen na základě podobností s v Evropě známou hvězdárnou
 3. A dál jsou tři verze - bohové mouku smíchali buď s vodou, nebo vlastní krví, nebo se směsí krve tapíra a hada. Verze o použití boží krve je nejběžnější, a to je asi důvod, proč Mayové prováděli lidské oběti. Svou krví totiž spláceli dluh bohům
 4. a bohové se potřebují navzájem. Bohové byli v těchto před-stavách samozřejmě mnohem mocnější než člověk, přesto vyžadovali péči a nedbalost přísně trestali. Bohové měli na takovou péči nárok, vždyť oni dali lidem život. a lidé ten-to dar soustavně spláceli životadárnou tekutinou - krví

Mayové Náboženství: Bohové, Zvířat, Duchů a Pyramidy

bohové mohou zdvojovat či kumulovat funkce Mayové přijali křesťanství ne jako náhradu svého náboženství ale skloubili obě víry podle svých představ Hospodářství . základ obyvatelstva byl tvořen převážně zemědělským lidem pěstována byla zejména kukuřice, fazole, rajčata, koření, tabá Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999 Volvox Globator. 1999 [1] , str.17: Dvanáct symbolů vytesaných na skalních asyrských reliéfech v Bavianu (Khinnis) z příkazu krále Sennacheriba (704 - 681 př.n.l.) Bolon Tzaécab, K'awil (Mayové) - bohové tvorby rodokmenů, ohňů a blesků.

Bohové a náboženství Mexika Mexiko MAHALO

O čem je kniha Den, kdy přišli bohové? Mayský kalendář byl nejpřesnější ze všech: odchyloval se od exaktní, astronomy vypočítané délky roku oběžné dráhy Země okolo Slunce jen minimálně. Vědci se shodují v názoru, že mystické nulové datum, od kterého fenomenální mayský kalendář začíná, je 11. srpna 3114. Staří Mayové věřili, že je bohové stvořili z kukuřice. Kukuřice je dodnes nejdůležitější plodinou zdejšího jídelníčku. Pro Maye je posvátná, a ani zrníčko nesmí proto přijít na zmar. Malin. Malin je rok a půl. Nemluví, nechodí, neusmívá se, nepláče I když cestující využívající vesmírné červí díry nikdy hranici světelné rychlosti nepřekročí což je podle teorie relativity nemožné je vzhledem k výchozímu a konečnému bodu cesty dáno že se přesto nadsvětelnou rychlostí pohybuje

Aztékov

Mayové - úsvit a zánik geniální civilizace MATRIX-201

Ovšem že nemůžem předpokládat ty to dvě věci.Ale tato technologie měla být opravdu použita pro válečnou loď která neměla být spatřena radarem.Roku 1933 se začali teprve dělat první experimenty na základě zpracovaných prací.A ovšem, že byla použita k tomu ještě teprv jako experiment na lodi o několik let později Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Hvězdy mayských bohů - planetu

Tomuto období se říká wayeb. Mayové věřili, že během těchto dní nic nebrání špatným silám v tom, aby způsobovaly katastrofy, nemoci a jiné zlé věci. Často ani nevycházeli z domů, nemyli se a nepoužívali hřeben. Naproti tomu pořádali různé obřady, aby jim bohové v tomto nebezpečném období pomohli Narozdíl od evroého duchovenstva, které umisťovalo božstvo do nebes, věřili Mayové, že jejich bohové pocházejí z podzemí. Nejsvatější a nejžívější tak pro ně byla země, což je také důvod, proč byly útvary jako jeskyně a cenoty posvátné - byly to cesty vedoucí dovnitř země a tím i k bohům Mayové vynikali v zemědělství, hrnčířství, ale také v astronomii či matematice. Zároveň po sobě zanechali obrovské množství staveb a uměleckých děl. HISTORIE Nejstarší známky mayské civilizace spadají do období kolem roku 1800 př.n.l. Původní Mayové byli zemědělci, pěstovali plodiny jako kukuřici či fazole Antikvariát Praha - Karlín. Search in eshop: Antique; anthropology; Archaeology; Asia / Eastern religion and ar

mayov

 1. antou komplexu v Uxmalu je Pyramida čaroděje vysoká 38 metrů. Jako jediná ze všech pyramid v Mexiku má oválnou základnu. Její hlavní schodiště je neobvyklé strmé, stoupá pod nebezpečným úhlem 60 stupňů
 2. Bohové. Pačamama. Pačamama, někdy též Pača-Mama či Pachamama (kečuánsky a aymarsky Pachamama), je původně inckou, chtonickou bohyní plodnosti, která dohlíží nad setbou a sklizní, může ale také způsobovat zemětřesení. Mayové. Mayov é jsou původní.
 3. Protože Mayové začali používat Dlouhého počtu (ve skutečnosti ve stejné době, kdy se Quetzalcoatl, tvůrce kalendáře, ujal vlády v nebi, zhruba v tomtéž čase, kdy kolem sebe Ježíš shromáždil 12 apoštolů, je docela dobře možné, že lidé v různých částech světa si začali souběžně uvědomovat zvláštní povahu.
 4. Objednávejte knihu Den, kdy přišli bohové v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 5. Mayové. Ekliptiku zobrazovali mayští hvězdáři jako dvojhlavého hada. Mléčnou dráhu považovali za světový/nebeský strom a představoval ji krokodýl či had. Zvláště významným bylo místo, kde se Mléčná dráha protíná s ekliptikou - blízko našeho souhvězdí Střelce. Zde viděli hlavu obludy - Kawak Monster
 6. Naše cesta povede od Pyramidy Slunce v mystickém Teotihuacanu přes indiánskou komunitu v autonomní rezervaci Lacanha, mayské chrámy skryté v džungli, přes magické jezero Bacalar až po bílé romantické pláže na Riviera Maya Zájezd je určen pro milovníky poznání, romantiky a spirituality. Zažijete autentický aztécký spirituální obřad temazcal. Bydlet budete ve.

Tady tito bohové mají něco společného s Tím Egiptským bohem Atonem ať už víc nebo míň . Potom existují i jiní bohové a náboženství , ale žádné snad s vímkou církve svaté víry neviznává jednoho všemocného boha . Dále budeme mluvit o náboženství a bozích Amerického kontinentu v před Kolumbovské eře . Mayové povstali bohové, kteří nejsou krásní, nejsou hodní a vyžadují lidské obětiny, minimálně před každým východem slunce Skladem za 100Kč Den, kdy přišli bohové | 2000 Ikar | Doprava jen za 80Kč. Vybírejte z knih už od 10Kč. Máme jich přes 5000 Pohled pro bohy, chce se říct na vrcholku pyramidy zaniklého mayského sídla Calakmul. Zelené moře okolo, nedohlédnete konce. Po vysilujícím výstupu po příkrém nekonečném schodišti je to odměna. Aniž si to člověk uvědomí, není daleko od pravdy. Právě tady se před tisícovkou let odehrávaly krvavé obětní rituály pro přízeň mayských bohů

Mayové a jejich bohové 4.3.2011 / Admin Mayové, stará indiánská civilizace, o které se v posledních letech začíná hovořit stále zlověstnějším tónem, se v minulosti rozkládala na území dnešního jižního Mexika a Guatemaly BOHOVÉ A HVĚZDY STARÝCH MAYŮ Mayové byli doslova posedlí časem. Se zbožnou úctou se věnovali jeho počítání a pozorování pohybu nebeských těles. Film nás zavede do vybraných mayských měst, kde si prohlédneme stavby orientované do astronomicky význačných směrů, kamenné stély i nástěnné malby. Také nás seznám

Mayové používali několik kalendářů pro různé účely a celý systém počítání času byl soukolím několika cyklů, jež se neustále opakovaly. Cykly solárního kola (haab - 365 dní) a posvátného, věšteckého kola (tzolk'in - 260 dní) se setkaly vždy po 18 980 dnech (52 let) a vše začalo znova Historie je nezbytné, aby získané znalosti, které děti získaly ve škole, učení, odkud jsme přišli, jak jsme se sem dostali a jaké události se stalo v minulosti, utvářet lidskou rasu. Zde máme mnoho zajímavých Omalovánky událostí, etap a více příslušných civilizací v dějinách lidstva Významným obchodním a náboženským centrem byl především ostrov Délos, kde se podle antických mýtů narodili bohové Apollón a Artemis. Obyvatelstvo Kykladských ostrovů se zabývalo výrobou nástrojů z kovů, bronzu; vyrábělo keramiku bez hrnčířského kruhu a sošky žen z mramoru (žena jako symbol plodnosti - podle toho. -Sumerové, jako představitelé nejstarší kultury na Zemi, hovoří o tom, že kdysi sestoupili z hvězd mimozemští bohové, zvaní Anunnaki.-Inkové o sobě tvrdili, že jsou Synové slunce.-Mayové jsou prý potomky bohů z Plejád.-Aboriginové, původní obyvatelé Austrálie, mají mýty o Stvoření, ve kterých vystupuj Mayové tomuto období říkají Devět Bolomtik čili Devět pekel, rozdělených do period po 52 letech. Hned na počátku těchto devíti cyklů byla domorodcům odňata země i svoboda. Zavládly nemoci a krutost. Éra započatá Cortezovým příchodem trvala až do 16. srpna 1987, což je datum, jemuž četní domorodí lidé začali.

Bohové a náboženství Mexika | Mexiko | MAHALO

Tyto dva kalendáře spolu tedy dohromady tvoří 18 980 dnů. Tzolkin, náboženský kalendář byl určen pro rituály, 73 božských let tedy odpovídá 52 let pozemským. Během těchto 52 let se podle Mayů na obloze objeví určití bohové s prapodivnými jmény a právě každých 52 let se Mayové obávali návratu těchto bohů Česká mincovna Stříbrná mince Bohové světa Quetzalcóatl stand 155,5 g. Aktuálně nejnižší cena: 6 990 Kč. Dejte mi vědět, až cena klesne pod: Kč. Váš e-mail: Hlídat cenu. Váš kontakt zpracujeme pro upozornění na dosažení hlídané ceny a pro zasílání našich nabídek, pokud je neodmítnete

Mayové se výhrůžně napřímili. Bohové smrti se rozesmáli bezmasými čelistmi a jeden z nich prudce, ostře hvízdl. Netopýr u stropu pustil hlavu do jeho dlaní a bůh s ní prudce zadribloval jako s míčem. Mozkovna zapraštěla a ze zkrvavených rtů hrůzného míče se vysypaly kusy zlámaných zubů Podivné pyramidy Mayů vděčí za svou existenci horě bohů jménem Witzob. Bohové byli ústředním prvkem mayského života a diktovali plán města, počasí, sklizeň, výběr manžela. Mayové uctívali více než 250 bohů. Pyramidy mayské civilizace. Chichen Itza; Postaven na počest boha Mayů, je to jeden z nových sedmi divů světa Proč Mayové, dědicové neznámé minulosti, stanovili pro svůj kalendář pevný počátek? Jejich předkům se zřejmě muselo v hodině nula přihodit něco neuvěřitelně důležitého. Závěry mayské archeologie však nejsou schopny se s problémem mayského kalendáře vypořádat. Ve jménu Dia bohové - Argonauti - Atlantida 3.

Podoby světové kultury: Mayové — Česká televiz

 1. 7. dubna - Mayové • Civilizace, která se neustále stěhovala • Mayské pyramidy - posvátná architektura • Kodexy - písemné památky mayské literatury • Vyspělé znalosti mayské kultury 14. dubna - Aztékové • Dědicové Toltéků: bohové a mýty • Mysticko-vojenská cesta Rytířů Orla a Jaguára • Aztécký.
 2. Mayové náboženství. Stejným způsobem se přistupovalo i k mayskému náboženství. Jeden z prvních mayistů, abbé Brasseur de Bourbourg, se ve svých raných textech přiklání k názoru, že Mayové věřili v jednoho Boha; jeho současník Augustus Le Plongeon hledal u Mayů naopak tajnou duchovní nauku, která se měla později rozšířit po celé planetě Mayská mytologie je.
 3. — Mayové — Stránka je neúplná díky malému množství informací, které jsou k dispozici. Mayská mytologie je část mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích hlavní role. Ostatní části mayské ústní tradice (jako příběhy.
 4. Svržení nešťastníci, kterým se podařilo udržet nad hladinou, byli po nějaké době vytaženi a Mayové je posléze dokonce uctívali jakožto ty, kteří hovořili s bohy. Tajemné a nebezpečné podsvětí, jemuž vládli bohové smrti, nemoci a zmaru, si Mayové představovali jako podvodní svět
 5. Mayové propukají v jásot. Jen na první jarní den sestupuje nejdůležitější z mayských bohů, had Kukulcan, takto z nebes na zem. Velká pyramida na Chichen Itza už po dlouhá staletí neslouží svému účelu, kdysi skvostné stavby rozhlodal zub času a dravá džungle
 6. - Národy střední Ameriky & lidé, mýty a bohové - Kultury střední Ameriky se vyvíjely izolovaně, proto měly svébytné rysy - První civilizací byli Olmékové, uctívači jaguára - Šamanství, míčová hra a lidské oběti - Olméky nahradili Mayové - Drsní Aztékové obětem odebírali zaživa srdce z těl

Mayové a vznik světa

 1. ERICH VON DÄNIKEN Narozen 14. dubna 1935 ve švýcarském Zollfingenu, je považován za zakladatele takzvané spekulativní archeologie a patří k nejprodávanějším a nejčtenějším světovým autorům literatury faktu. Jeho nejslavnější dílo Vzpomínky na budoucnost bylo zfilmováno a přeloženo do téměř 30 jazyků. Autor vydal kolem třiceti knih v celkovém nákladu více.
 2. Tito bohové však do děje přímo nezasahují a ponechávají svobodné bytosti Středozemě, aby vybojovaly rozhodující zápas s říší zla samy. Heroové zvaní čarodějové jsou polobožské bytosti, nicméně jsou vydány svodům a utrpení jako lidé. Politický nekrolog Theresy Mayové. články / 1. 6
 3. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > I > Indiánská mytologie
Hvězdy mayských bohů - planetum2011 | 06 | Čilichili: Ecce Homo by Čilichili - IssuuPoselství Mayů a Aztéků | CEZ OKNOTyto indiánské legendy vám nedají spát | Moře zpráv

2021) Dobrý doktor bude ordinovat i v příští sezóně (3. 5. 2021) Poslední království se loučí a další seriálové osudy. (právě čteš) Grey's Anatomy získává osmnáctku, vrátí se i Station 19 (10. 5 Obě mají něco společné a tím je hřiště na jednu z nejstarších míčových her na světě. Aztékové jí říkali tlachtli, Mayové používal jméno pok-a-tok, a ve španělštině se mluví o juego de pelota (míčová hra), z čehož patrně vznikla i v Česku často zkomolenina - pelota zemi a v nebesích a Bohové a démoni starého Egypta od Ji řího Janáka. Zdroje, jenž by nem ěly být opomenuty, jsou publikace Starov ěká náboženství - Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu od Jana od Friedricha Katze a Mayové od Sylvania Griswolda Morleye. Bohužel nen Byla dosti silná, a děj byl nějak příběh z jiné planety, navazovalo vše na události na naší Zemi (pyramidy, Mayové, život na Marsu a další záhady) a tam uplně logicky a velice, velice věrohodně bylo vysvětlení těchto záhad, tuším, že nějak došlo ke zničení nějaké planety a oni hledali nové místo k žití.