Home

Intersticium plic

Jako plicní intersticium označujeme veškeré vazivo zevně od alveolů, okolo bronchů a cév, mezi plicními lalůčky a segmenty. Velmi důležitá je elastická složka tohoto vaziva, svým smrštěním umožňuje vypuzení vzduchu z plic během výdechu Intersticiální plicní onemocnění je označení pro širokou škálu chorob, které postihují plicní sklípky. Jejich společným rysem je poškození stěny plicních sklípků, často s následným jizvením. To má za následek jednak zhoršený přestup kyslíku ze vzduchu do krve (a kysličníku uhličitého směrem opačným), ale také ztuhnutí dříve velmi pružných plic Co je to plicní intersticium? •Tkáň obklopující alveoly, cévy a průdušky •Zajišťuje strukturu plíce, oporu a retrakční působení v plicíc Termínem plicní intersticium se označuje vazivo obklopující průdušky, cévy, sekundární plicní lalůčky a jejich podjednotky. Můžeme si jej rozdělit na tři části: axiální, parenchymové a pe-riferní. Axiální (také peribronchovaskulární) intersticium ob-klopuje průdušky a cévy včetně centra sekundárního lalůčku Plíce jsou komplikovaný orgán, který je trvale v kontaktu s vnějším i vnitřním prostředím. Tato prostředí od sebe odděluje jedna vrstva buněk, mezi níž a kapilárami se nachází nepatrný prostor - plicní intersticium

Intersticiální plicní onemocnění je obecná kategorie, která zahrnuje mnoho různých plicních stavů. Všechny intersticiální plicní onemocnění ovlivňují intersticium, součást anatomické struktury plic. Interstitium je tkáňovitá síť tkáně, která se rozkládá v obou plicích Intersticiální plicní procesy představují choroby postihující respirační bronchioly, alveolární dukty, alveoly, plicní kapiláry a plicní intersticium. Pouze u třetiny z nich lze zjistit vyvolávající příčinu. Choroby, u kterých nelze příčinu zjistit, se označují jako idiopatické nebo kryptogenní Intersticiální plicní nemoc je název pro skupinu stavů, které způsobují zánět a zjizvení tkáně v plicích, což jim ztěžuje práci. Mohou být ovlivněny také dýchací cesty, vzduchové vaky, vnější strana plic a cévy. Tento stav způsobuje, že se lidé cítí bez dechu, a je často doprovázen suchým kašlem

ní intralobulární intersticium zdravé plíce vidět periferně, ve vrstvě několika mm od pleurální-ho povrchu plíce. Pokud zde najdeme větvící se projasnění nebo opacity, jde o patologické změny, většinou na podkladě dilatace bronchi-olů, prázdných nebo vyplněných hlenem. Perilobulární intersticium ohraničuje lo-bulus Intersticiální plicní procesy difuzní onemocnění plicního parenchymu • V literatuře je uváděno přes 150 nosologických jednotek • Jde o procesy etiologicky i prognosticky velmi heterogenn

Plíce - WikiSkript

intersticium -fibroblasty, histiocyty ZÁNĚTY PLIC -PNEUMONIE - patologické stavy nejrůznějšíchpříčin, zánětlivýinfiltrát ( exsudát) je v acinu Dělení podle etiologie: bakteriální, mykoplazmové, rickettsiové, virové, plísňové, parazitární, chemické, fyzikální, z poruchimunitníhosystém prostor, intersticium a plicní cirkulace Vyjádřena hypoxie, hyperkapnie může a nemusí být, podle typu a závažnosti postižení, např. pneumonie, ARDS, embolie AP, astma, emfyzém, postižení intersticia Mimoplicní příčiny - většinou současně hyperkapnie a hypoxie, např. poruchy dých ZÁPAL PLIC. Zápal plic (pneumonie) je zánětlivé onemocnění plicní tkáně, nejčastěji infekčního původu. Postihuje plicní alveoly, plicní intersticium a respirační bronchioly, většinou pouze jednoho plicního laloku. Pokud postihne oba laloky, hovoříme o oboustranném zápalu plic

Příkladem jsou atypické zápaly plic (včetně pneumonie u Covid-19), exogenní alergická alveolitida, plicní fibróza, bronchiektázie, silikóza a azbestóza, cystická onemocnění a další. Nevýhody: HRCT je bezpečné vyšetření s minimem nevýhod. Prakticky jedinou nevýhodou je vystavení organizmu vyšší dávce rentgenového záření Příčiny plicní fibrózy jsou: Profesionální expozice anorganickým prachům (oxid křemičitý, azbest, uhelný prach, berylium) Opakované expozice organickým prachům (plísně ze sena, exkrety z ptáků a další) vedou u disponovaných jedinců ke vzniku exogenní alergické alveolitidy, která může přejít do plicní fibrózy Skupina poruch, kde patologický proces postihuje plicní intersticium. Zpravidla se projevují restriktivní poruchou; k blokování dechových cest nedochází. Onemocnění zpravidla postupně progredují; v pozdních fázích rozvoje choroby se vyvíjí voštinovitá plíce. Tehdy se již nedá původní choroba jednoznačně rozeznat

Plicní ultrasonografie (LUS - Lung UltraSoud) poskytuje výsledky, které mohou být srovnatelné s CT vyšetřením. Pro diagnostiku pneumonie a/nebo syndromu respirační tísně dospělých (ARDS) je senzitivita a specifita ultrazvukového vyšetření hrudníku vyšší než standardní RTG zobrazení Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service; Intersticiln plicn nemoci MUDr Pavlna Lis Definice Zápaly plic neboli pneumonie (méně používaný název pneumonitidy) znamenají akutní infekci plicní tkáně. Zánět postihuje zejména plicní sklípky, ale i okolní tkáň (tzv. intersticium) Intersticium plic; žaludeční sliznice [1,2] Vnitřní elastika tepen [2] i u mladých lidí; Svaly [3] Vyšší Ca2+ spolu s x acidobazické rovnováhy; Plíce. Zvápenění stěny cév v interalveolárních septech; Vzhled plíce je normální; Pohmatem ale budí vjem pemzy (pemzová plíce) [2] Žalude

Plicní edém je definován jako nadbytek extravazální tekutiny v plicích. Podle toho, zda vzniká v souvislosti se srdcem či nikoli, ho lze dělit na kardiální a nekardiální. Dělení podle etiologie rozlišuje edém vzniklý nerovnováhou Starlingových sil (zvýšený plicní kapilární tlak, snížený onkotický tlak plazmy nebo snížený intersticiální tlak),. intersticium - fibroblasty, histiocyty ZÁNĚTY PLIC - PNEUMONIE - patologické stavy nejrůznějších příčin, zánětlivý infiltrát (exsudát) je v acin Pneumologie II Infekční záněty plic Neinfekční záněty plic Tuberkulóza Onemocnění pleur intersticium - vmezeřená tkáň orgánu, kterou tvoří řídké vazivo. Představuje jakousi kostru orgánů jater, ledvin, svalů aj., v níž jsou umístěny jejich vlastní speciální buňky parenchym. Procházejí jím cévy a event. nervy, které orgánu zajišťují výživu a mají vliv na jeho řízení Granulocyty - eosinofilní granulocyty - někdy i neutrofilní (bílé krvinky) - vycestovavší z krevního oběhu, schopné pohybu, fagocytózy, obrana organismu (mikrofágy) - nespecifická imunita (např. ve stromatu mléčné žlázy, intersticium plic všude v řídkém vláknitém pojivu)

Intersticiální plicní procesy - Uniclini

Restrikce (úbytek) plicní tkáně - podmíněná nejčastěji plicním onemocněním postihujícím vmezeřenou tkáň (intersticium) plíce, např. vazivové změny po ozařování, rakovina, rozsáhlé srůsty, ale i odstraněním rozsáhlejšího úseku plíce, ortopedickými vadami páteře (cor kyphoscoliotium) nebo nadměrnou obezitou V pripade, ze by se jednalo o bunky nadorove, by termin znel nadorovy parenchym. Neda se v zadnem pripade rict, ze slovo parenchym oznacuje rakovinu. Akorat vydesite laiky, kteri zde zjistuji, co znamena napr.jejich rtg nalez. Parenchym znaci funkcni tkan urciteho nadoru (ledvin,jater,plic..) a samo o sobe nerika o povaze tkane vubec nic. v. intersticiální plicní procesy. Různorodá skupina plicních onemocnění, která ovlivňují plicní parenchym. Pro tuto skupinu nemocí je charakteristický prvotní zánět PLICNÍCH ALVEOL, který se rozšiřuje na intersticium a vede postupně k difúzní PLICNÍ FIBRÓZE intersticiální onemocnění plic způsobené léčivy J70.2 - J70.4. intersticiální emfyzém J98.2. plicní nemoci způsobené zevními činiteli J60 - J70. lymfoidní intersticiální pneumonie vyvolaná onemocněním virem lidské imunodeficience [HIV] B22.1. MKN-10. I - NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI. II - NOVOTVARY

  1. Príznaky intersticiálneho zápalu pľúc. teplota bez triašky. myalgia - bolesť svalov. atralgia - bolesť kĺbov. bolesti hlavy. záchvatovitý suchý, dráždivý kašeľ. spútum hlienovité, niekedy s prímesou krvi
  2. Zápal plic bez teplot. Zápal plic je definován jako akutní zánětlivé onemocnění, které postihuje zejména plicní alveoly, plicní intersticium a respirační bronchioly. Onemocnění však může probíhat i plíživě, s dráždivým či produktivním kašlem, bez teploty
  3. Plicní edém je závažný patologický stav spojený s masivním únikem transudátu nezánětlivé povahy z kapilár do intersticium plic, poté do alveol. Tento proces vede ke snížení funkcí alveol ak narušení výměny plynu, dochází k hypoxii. Složení plynu v krvi se významně mění, zvyšuje se koncentrace oxidu uhličitého
  4. Plicní edém je závažný patologický stav spojený s masivním uvolněním transudátu nezavazujícího charakteru od kapilár až po intersticium plic a poté do alveol. Proces vede k poklesu funkcí alveol a poškození výměny plynů, k rozvoji hypoxie. Složení krve v krvi se významně změní a zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého
  5. Parenchym je v humánní medicíně termín, který popisuje vlastní funkční tkáň u některých orgánů. Nejčastěji hovoříme o parenchymu u plic, jater a ledvin, ale vcelku pochopitelně existuje i v jiných orgánech specializovaných na určitou funkci. Například parenchym jater obsahuje jaterní buňky (hepatocyty) a buňky žlučových kanálků
  6. Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinky- součást dolních dýchacích cest) a plicní intersticium (vmezeřená tkáň, ve které probíhají cévy
PPT - Choroby dýchací soustavy PowerPoint Presentation

Termín fibróza označuje zmnožení vaziva a zjizvení tkáně, a jedná-li se o zjizvení, ztluštění nebo tuhnutí tkáně plic, hovoříme o plicní fibróze. Je označována jako intersticiální plicní onemocnění, neboť postihuje plicní intersticium, což je veškeré podpůrné vazivo vně plicních sklípků. Pneumonie je akutní zánětlivé onemocnění, které postihuje plicní alveoly, respirační bronchioly a plicní intersticium. V současné době záněty plic představují stále závažný celospolečenský problém a i v době účinné antimikrobiální léčby jsou nejzávažnější ze všech respiračních infekcí

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

Metastatické je charakteristické pro žaludeční sliznici, ledviny či pro intersticium plic, jelikož v tyto tkáně mají díky vyššímu pH sníženou rozpustnost vápenatých solí. Diagnostika: Přesná diagnostika je možná pouze na základě laboratorního a histologického vyšetření, kdy sledujeme hladinu vápníku v organismu. intersticium, ale i distální dýchací cesty a alveoly (diffuse infiltrative lung disease, diffuse parenchymal lung disease) Vzniká jako důsledek mnoha onemocnění plic, srdce nebo v souvislosti s poruchami regulace dýchání. Vzniká na podkladě: Vazokonstrikce Remodelace Záně 1 PATOLGIE PLIC SEGMENT: tercialní bronchus LOBULUS: terminální bronchiolus ACINUS: respirační bronchiolus alveolár.. CT vyšetření plicní tkáně - HRCT plic, technické, radiačně - hygienické aspekty L . Ungermann (KN Pardubice) 1055 - 1110 Plicní intersticium - anatomické základy pro radiologa J. Beran (IKEM Praha)) 1115 - 1140 přestávka, oberstvení 1140 - 1205 Morfologické nálezy při HRCT - zvýšení denzit Zápal plic, čili pneumonie, je zánětlivým onemocněním, které každým rokem postihne asi šest až sedm procent světové populace. Pneumonie je definována jako akutní zánětlivé onemocnění, které postihuje zejména plicní alveoly, plicní intersticium a respirační bronchioly. Nebezpečí představuje zejména pro malé.

Nemoci plic 23. 11. 2006 erytrocyt EN - endoteliální buňka IN - intersticium Patogeneze intersticiálních nemocí plic ukládání fibrinu podél alveolárních stěn => v alveolech se vytvoří tzv. hyalinní membrána zánětlivá fáze s infiltrací neutrofily a později makrofágy a lymfocyty => reparační procesy a fibróza. Intersticium se skládá z vláken (elastických a kolagenových), fibroblastů, makrofágů pojivové tkáně (histiocyty), neutrofilů a některých dalších buněčných složek. Bilaterální nebo bilaterální pneumonitida se vyvíjí, když je poškozena alveolární intersticium obou plic Očkování proti C-19 a prodělaný zápal plic. Vnitřní lékařství Stanislava 6.3.2021. Dobrý den, pane doktore, prosím Vás o radu. 26.1. jsem byla jako zdravotník očkována 1.davkou Pfazer vakcínou, po pár minutách jsem cítila brnění v nohách, které během chvíle přešlo. Večer jsem měla zimnici j60-j70 - nemoci plic zpŮsobenÉ zevnÍmi Činiteli J80-J84 - JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM J85-J86 - HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJ bronchioly, intersticium) •Dle rozsahu (lobární, alární) •Lehké léčitelné ambulantntě •Střední dle efektu a komorbidit •Těžké s ohrožením základních vitálních funkcí •Komunitní (mimo nemocnici) •Nosokomiální (od 4 dní po přijetí). Polyrezistentní kmeny. (Ventilátor

Záněty plic LFUP 4 ročník Osnova k výukovému bloku MUDr.Hana Fojtů Definice pneumonie Akutní zánětlivé onemocnění postihující plicní alveoly,respirační bronchioly a plicní intersticium. Klinická definice: onemocnění s čerstvým infiltrátem na skiagramu hrudníku a nejméně 2 příznaků nebo nálezů typických pro. Intersticium prostoupené edémovou tekutinou nabude na objemu a tím se zvětší vzdálenost mezi alveolem a krevní kapilárou. Klesá paO2 a vzniká hypoxie. Pacient je cyanotický v důsledku nižší saturace hemoglobinu kyslíkem. Edém plic je typickým a velmi rizikovým symptomem srdečního selhání. Akutní forma selhání a.

Intersticiální plicní onemocnění: příčiny, příznaky a

Glukokortikoidy jsou nejvýznamnějším endokrinním stimulem plicní maturace ve fetálním období a to jak po stránce morfologického zrání plic, tak po stránce produkce surfaktantu. Mechanismus účinku je dán vazbou kortikoidu na jeho receptora, vniklý komplex putuje do jádra, váže se na příslušnou hormon-responzivní oblast DNA a mění transkripci genů pro proteiny, které. Laboratoř a vyšetření HRCT plic - technika vyšetření, CT anatomie, základní typy patologických nálezů MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. Radiodiagnostické oddělení FN Plzeň-Bory Výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením (HRCT) plic se již přes dvě desetiletí podílí na diagnostice difúzních pneumopatií a je dnes v klinickém algoritmu většinou. zánět plic J20-J22 Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí J30-J39 Jiné nemoci horních dýchacích cest J40-J47 Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí J60-J70 Nemoci plic způsobené zevními činiteli J80-J84 Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium J85-J86 Hnisavé Klíčová slova: HRCT, intersticium, kvantifikace, plíce, systémová sklerodermie. function development over the time (p = 0.07), Nevertheless in subanalysis was found a trend towards relationship between lung function evolvement and percentage of changes in more levels or eventually Gay-Dutka/Vašáková method. Both methods have relatively. pravá plíce má 3 laloky: pravý horní lalok, střední a dolní lalok. levá plíce má 2 laloky: Levý horní lalok (lingula anatomicky odpovídá středním laloku vpravo) a dolní lalok. laloky jsou odděleny prasklinami-pravá hlavní trhlina odděluje pravý horní a střední lalok od pravého dolního laloku

Zahlcení plic - Ložiska emfyzému prominují nad povrch, nahromaděný vzduch rozšiřuje intersticium a při pohmatu šelestí. Příčinou emfyzému bývá ruptura alveolů při ztíženém dýchání z jakékoli příčiny, u porážených prasat zde hraje největší roli vykrvení, kdy dochází k náhlé ztrátě velkého. Vlivem gravitačního psobení se plicní edém stahuje do bazálních oblastí plic. Jak edém zaplavuje plicní intersticium a alveolární prostor, dochází ke snížení plicní poddajnosti a funkční reziduální kapacity, což má za následek nerovnováhu mezi ventilací a perfuzí (V/Q) Plíce o Plicní laloky, segmenty, variety; pleura o Plicní intersticium o Anatomie na PA a bočním snímku plic Hluboká žilní trombóza o USG obraz 3. DSA o Seldingerova metoda o Indikace Játra, biliární trakt o Zevní anatomie jater, ligamenta o Portální a jaterní žíly, segmenty jater o Anatomie biliárního stromu, variet

plic ať už infekčních, chronických či jiných. Zobrazovací technologii vyvíjenou v rámci projektu ThyroPIX lze uzpůsobit a rozšířit, tak aby mohla intersticium ). Tento postup by mohl pro některé případy otevřít možnost screeningových programů pro vybrané typy onemocnění a vybrané rizikové skupiny alveoly a intersticium, pleura, vaskulární systém a dýchací svaly). Časté jsou projevy dušnosti, zpočátku námahové, dále pak kašel, v některých případech doprovázený hemoptýzou. Postižení plic se může objevit i při léčbě D - penicilami -zvacseni plic-zvacseni hmotnosti plic ETIOPATOGENEZ 1.HEMODYNAMICKY-zvyseni hydrostatickeho tlaku-znizeni onkotickeho tlaku 2 CYTOTOXICKY-zvysnei propusnosti kapilar pri poskodeni endotelu exogennymi ci endogennymi vplyvy MIKRO-alveoly aj intersticium su vyplnene ruzovou edemovou tekutinou-kapilary su dilatovane OPAKOVANE HEMODYNAMICKE EDEM

Intersticiální idiopatické pneumonie - Zdraví

ního traktu, alveoly, intersticium plic i plicní cévy mají svůj původ v časném perinatálním období, pl-ně se rozvíjejí v průběhu prvního měsíce po porodu a vedou k dlouhodobé restriktivní plicní chorobě se závislostí na léčbě kyslíkem a někdy též s potřebou déletrvající umělé plicní ventilace. Obvyklejší j Exogenní alergická alveolitida hot tub lung. Exogenous allergic alveolitis (EAA) is a granulomatous inflammatory lung disease caused by inhalation of antigenic organic particles or dusts. The most frequently causing agents include moldy hay and straw, bird secretion and feather, contaminated wood dust, moldy cheese, decaying malt. Hypersenzitivní pneumonitida; Ostatní jména: Alergická alveolitida, dudy, vnější alergická alveolitida (EAA) Mikrofotografie plicní biopsie s velkým zvětšením, která ukazuje chronickou hypersenzitivní pneumonitidu ( H&E) a ukazuje mírnou expanzi alveolárních septa (intersticium) lymfocyty. Vícejaderných obrovských buněk, při pohledu do intersticia na pravé části.

Intersticiální Plicní Onemocnění: Příčiny, Výhled a

Zápal plic (pneumonie) je zánětlivé onemocnění, při kterém dochází k postižení celého jednoho laloku plic, zatímco zbytek plic je nepostižen. Toto onemocnění postihuje plicní alveoly, plicní intersticium a respirační bronchioly. Nejběžnějším typem zápalu plic je pneumonie komunitní, tj. získaná v běžném životě plic. Množství vykašlané krve se v širokém rozmezí pohybuje od drobné příměsi krve v hlenu až po masivní krvácení, které představuje více než 200ml (- 500ml) krve za 24 hodin. systému (nádorových, zánětlivých, postihujících plicní intersticium, kardiovaskulárních chorob, atd.) a představuje tak důvod pro. Intersticium je přiléhající prostor naplněný tekutinami, který existuje mezi strukturálními bariérami, jako jsou například buněčné stěny nebo kůže, a vnitřními strukturami, jako jsou orgány, svaly a cévy. Intersticium je místo, kam se z buněk dostávají odpadní produkty metabolismu

Zápal plic - bylinky, tablety a tinktury Bylinářství JUK

všeobecnost Onemocnění plic je lékařský termín, který popisuje jakékoli onemocnění plic, které může ohrozit správné fungování plic. Podle rozšířené klasifikace lze plicní nemoci rozdělit do 5 velkých skupin: plicní onemocnění postihující intrapulmonální oblasti, plicní nemoci postihující alveoly, plicní nemoci postihující intrapulmonální krevní cévy. Vrstvy, o kterých si vědci dlouho mysleli, že jsou jen hustá pojivová tkáň, jsou vlastně řada tekutinami oddělených prostor, které vědci označili jako intersticium. Tyto oddíly se nacházejí pod kůží jako výstelka střev, plic, cév a svalů. Spojují se dohromady a. Pneumonie je zánětlivé onemocnění plic, které postihuje respirační bronchioly, alveolární struktury a plicní intersticium (1, 2). Ročně u nás onemocní přibližně 1 % obyvatel. Přibližně 3 000 lidí ročně na pneumonii zemřou (2). Na etiologii onemocnění se podílejí nejčastěji bakterie, al

V tomto případě dochází ke zvýšené proliferaci Langerhansových buněk a jejich akumulaci v různých orgánech a tkáních (kůže, sliznice, játra, slezina, plíce, lymfatické uzliny, kosti). Tyto buňky pocházejí z kostní dřeně a mají schopnost produkovat cytokiny a prostaglandiny, které mají lokální škodlivý účinek Uvedený popis je nejednoznačný. Může znamenat, že intersticium- t.j. prostor mezi cévami a průduškami- je postižený nějakým dlouhodobým patologickým procesem, ale také to nemusí znamenat nic závažného. Podstatné je, jak vypadal Váš snímek plic v minulosti, zda dochází k nějakým změnám, atd Zápal plic (pneumonie) je zánětlivé onemocnění plicní tkáně, nejčastěji infekčního původu. Postihuje plicní alveoly, plicní intersticium a respirační bronchioly, většinou pouze jednoho plicního laloku. Pokud postihne oba laloky, hovoříme o oboustranném zápalu plic. V závislosti na původci onemocnění se liší. Obranné mechanismy plic nespecifické fagocytóza- alveolární makrofágy, neutrofilní granulocyty Surfaktant- zvyšuje cytotoxickou aktivitu makrofágů má protektivní účinky při inhalaci toxických částic či plynů specifické lymfocyty- alveolární intersticium zajišťují buněčnou i protilátkovou imunitní obran Klíčová slova: HRCT plic, PET/CT, plicní intersticium. SUMMARY Ferdová E, Ferda J, Mukenšnabl P, Svobo-daT. A value of the lung HRCT in the asse-ssment of the increased 18F-FDG accumu-lation in the lung parenchyma Aim. To evaluate clinical feasibility of the HRCT evaluation during 18F-FDG-PET/C

Bronchiektázie jsou trvalá, tj. nevratná (ireverzibilní) rozšíření průduše k, obvykle provázená chronickým infekčním zánětem průdušek. Onemocnění je nejčastěji získané během života, méně časté jde o vrozené (obvykle dědičné) postižení. Bronchiektázie bývají často spojeny s různými dalšími poruchami. přečerpává okysličenou krev z plic do vysokotlakého systémového oběhu Průměr kapiláry, velikost krvinky, endotel - intersticium (kys.hyaluronová, proteoglykany, vlákna kolagenu, elastin, voda) X plíce Zábal hrudníku při zápalu plic. Rekonvalescence po zápalu plic. Příznaky po zápalu plic přetrvávají různě dlouhou dobu. U lehkého zápalu plic trvají teploty asi týden, bolest hrudníku asi jeden měsíc, stejně jako i vykašlávání hlenů a kašel se nenápadně vytratí zhruba po 6 týdnech. Podobně na tom bude i dušnost Nepodceňujte prevenci zápalu plic Je to první informace o stavu Vašich plic a srdce. Může znamenat, že intersticium- t.j.... Více info : Rentgenový snímek popis a vysvětlení příčiny bolestí zad Prosím o laické vysvětlení popisu rentgenu - oploštělá krční lordoza, rozvíjející se v záklonu, v předklonu lehce kyfotické post..

310. Tubulointersticiální choroby - Máme rádi internu. V. Nefrologie » 310. Tubulointersticiální choroby. Skupina chorob, které primárně postihují tubuly a intersticium a zároveň relativně šetří glomeruly a cévy ledvin Plicní otok Je patologický stav, při kterém kapalná část krve napouští a hromadí se v mezibuněčném prostoru (intersticium) plic nebo plicních alveol. Lehké - hlavní orgán dýchacího systému, jmenovitě vProbíhá výměna plynu. Pravé a levé plíce jsou tvořeny průdušnými trubičkami obklopenými pojivovou tkání. plic (Rokyta a kol., 2015, s. 213). Pokud je výše tlaku v cévách vyšší než onkotický tlak krevní plazmy, začne pronikat tekutina z cév do intersticia plic (vazivo, obklopující plicní cévy, průdušky atd.). Vzniká tak intersticiální plicní edém. Intersticium mezi kapilárami a alveoly je rozšířeno. Nejčastější

• kolagen III (cévní stěna, řídké retikulární vazivo, intersticium jater, sleziny, plic, ledvin, lymfatické orgány kromě thymu) • kolagen IV (plošné uspořádání, bazální membrány epitelů) • kolagen V (plodové obaly) • další typy kolagen Difuzní alveolární hemoragie nepředstavuje jedno onemocnění, ale vzácný klinický syndrom, na nějž je nutné myslet při diferenciální diagnostice intersticiálního plicního postižení. DAH je difuzní, nikoliv lokalizované poškození plicní mikrocirkulace. Typická klinická triáda zahrnuje: 1) vykašlávání krve, 2.

HRCT vyšetření Medicína, nemoci, studium na 1

Místem jeho působení a vstupu do organismu jsou buněčné membrány alveolů, ale i intersticium plic. Zde působí mechanismem peroxidace lipidů a různým působením vzniklých volných radikálů. S vodou reaguje tvorbou kyselin dusité a dusné, které poškozují povrchové membrány buněk Levá plíce je o něco menší, kvůli uložení srdce v dutině hrudní. 5. Z jakých vrstev se skládá stěna plicního sklípku (alveolokapilární membrána)? [2 b] z vnitřní strany: - surfaktant - epitel tvořený pneumocyty typu I - bazální membrána epitelu - intersticium mezi bazálními membránami - bazální membrána endotel biochemie plic Jana Novotná GPx) 90% tvoří kolagen I a III Intersticium - kol I, III, V, VI bronchy - kol II cévy - kol I, III, VIII bazální membrány - kol IV, V Syntéza + depozice Degradace fibróza emfyzém Specifické enzymy - matrixové metaloproteinasy (MMP´s) Intersticiální kolagenasa, želatinasy, stromelysyn MMP.