Home

Vývojová období člověka

období bilancování - navazuje na krizi středního věku, člověk se ohlíží zpět a hodnotí svůj dosavadní život, snaží se dohnat resty (výměna partnera, změna vzhledu, hubnutí) připouští si proces stárnutí; Stáří. Aspekty stáří z fyzického hlediska, které mohou, ale nemusí nastat u stárnoucího člověka Ve vývojových obdobích člověka (v ontogenetickém vývoji) můžeme pozorovat řadu změn, které jsou dvojího druhu: růstové a vývojové. Oba procesy jsou primárně určeny dědičnými faktory, jejichž uplatnění však ovlivňují faktory prostředí Postnatální vývoj člověka je fáze jeho ontogeneze, která probíhá po porodu. Jde o produktivní a nejdelší část vývoje jedince, která se dělí do 13 stádií. Stádia jsou charakterizována a ovlivňována fyzickými (fyziologické a anatomické změny), psychickými i sociálními faktory Prenatální období (280 dní před narozením). Nitroděložní vývoj je stádium prvních motorických projevů člověka.. Dětství . 1. Novorozenectví (6 týdnů) stádium vrozených reflexních pohybů. 2. Kojenectví (6 týdnů až 1 rok) stádium vývoje vzpřimování , uchopování a lokomoce . 3. Rané dětství (1 až 3 roky) stádium vývoje chůze, běhu a manipulace s předmět Období - od 16 do 18--20 let. Míry a váhy - dosažení plné výšky a váhy Základní charakteristika - přechod od dětství do dospělosti, osamostatnění, nejkritičtější a nejtěžší období Typická činnost - touha stát se dospělým Vnímání a reagování - časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti Pohy

Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) Erik Erikson. neopsychoanalytik. ale říká, že vývoj není jen vývoj organismů zasazeného do mantinelů společnosti. klíčová determinanta je psychosociální konflikt, který se musí vyřešit. vývoj člení až do smrti (8 fází) → měníme se až do konce života. Obsah VÝVOJOVÁ OBDOBÍ ČLOVĚKA 1.NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ Začíná početím,tedy splynutím pohlavních buněk, trvá asi 280 dní. Do 3.měsíce vývoje mluvíme o zárodku = embryu a teprve od 3.měsíce o plodu. Od 3.měsíce má plod tvar lidského těla. Ve 3.měsíci lze rozlišit pohlaví Ve 4.měsíci vyrůstá na těle jemné chmýří.

Vývojová období člověka - podrobně - Stručně - Zdrav

Období lidského života lze rozdělit do několika různě dlouhých období, které jsou charakterizovány anatomickými, fyziologickými a sociálními změnami. Jednotlivá vývojová období člověka na sebe plynule navazují a hranice jsou vytyčeny jen přibližně Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje

V době svého vzniku, na přelomu 19. a 20. stol. vyvolala Freudova teorie duševního vývoje a osobnosti člověka diskuse i odmítání a i dnes se může jevit jako vykonstruovaná a redukcionistická - především pro neobvyklou, specifickou biologizující terminologii, jíž využívá Otázka: Období dospělosti Předmět: Vývojová psychologie Přidal(a): JaničkaSestřička . Období dospělosti. charakteristika, psychosociální problematika daného období, funkce rodiny . Období dospělosti, nebo-li střední věk života je nejdelším životním obdobím. Dělí se: časná dospělost- 20- 30 le Vývojová období člověka. BI - Biologie: na rozvoji pohybu a vzpřimování dítěte se postupně vytváří dvojesovitý tvar páteře. Dočasný = mléčný chrup se prořezává mezi 5.-9.měsícem a v jednom roce má dítě asi 8 zubů. Prořezáním prvního zoubku končí tzv.biologický věk dítěte, kdy je dítě připraveno.

Vývojová stádia jedince po narození: 1) novorozenec - do 1 měsíce od narození 2) kojenec - od 1 měsíce do 1 roku V novorozeneckém a kojeneckém období je hlavní složkou potravy mateřské mléko. V mateřském mléku dostává novorozenec a kojenec všechny potřebné živiny. 3) batole - od 1 roku do 3 let 4) předškolní věk V těchto obdobích dítě prochází velkým. Vývojová období v životě člověka. DUM číslo 33407. Nová 1341: Publikováno: 17.07.2012: Zařazení: Základní vzdělávání první stupeň » Člověk a jeho svět: Šablona Šablony ZŠ » Šablona III/2

Vývojová období člověka - Stručně - Zdrav

Období lidského života. Poskládej k sobě správně vývojová období člověka a jejich stručný popis. Odchází do důchodu. Pracuje, má rodinu PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ studijní opora k předmětu pro studenty kombinované formy studia oboru Sociální komunikace v neziskovém sektoru Doporučený semestr: druhý období (některé vymizí ve specifickém období), ve fetálním období je etnost pohybové aktivity stabilní - zabírá 20-30% asu, některé pohybové funkce plodu. Prenatální vývoj lze rozdělit na tři hlavní období. První období je embryonální, během tohoto období se vytváří buňky, tkáně a orgány, trvá cca 8 týdnů. Další období je období fetální. Poslední období je kolem porodu a je to období perinatální Existují různé teorie popisující vývoj člověka od narození až po smrt, zahrnující i vývojovou periodizaci čili periodizaci vývoje. Lze je rozdělit do dvou hlavních skupin, které popisují vývoj buď jako stadiální (po jednotlivých stadiích), nebo kontinuální

Anotace: Vývojová období člověka, dědičnost flip k opakování. Klíčová slova. Vývojová období člověka, dědičnost. Relevantní materiály. Další materiály autora. Další materiály stejné kategorie. Další materiály školy Vývoj lidského myšlení (dle Jeana Piageta) Obsah. 1 Jean Piaget. 2 Senzomotorická inteligence. 2.1 Substadium reflexní aktivity (1. měsíc) 2.2 Substadium primárních cirkulárních (kruhových) reakcí (1. - 4. m) 2.3 Sekundární kruhová reakce (4 Období lidského života. Přečti si text a vyber název období lidského života. Pak stiskni KONTROLA. Vyvíjí se. v těle Vývojová psychologie Vývojové etapy dle Sigmunda Freuda (zakladatel psychoanalýzy): Orální (kojenecké období) - 1. rok života, sání z prsu, cucání palce + hraček, růst zubů, kousání, udržování kontaktu, poznávání Anální (batolecí období) - mezi 1 a 3 rokem života, péče o tělesnou čistot

Video: Postnatální vývoj člověka - Wikipedi

Periodizace lidského věk

Charakteristika vývojových obdob

Vývojové teorie známe především z oblasti psychologie člověka. Věnují se rozdílům mezi průměrnými výkony jedinců v závislosti na věku. Poznatky vývojových teorií umožňují pedagogům porozumět lépe dětem nebo žákům a plánovat výuku přiměřeně (a tedy efektivněji). Podívejme se v rychlosti na vývojová stádia člověka, abychom lépe porozuměli. Psychosociální vývoj člověka; Věk Sigmund Freud označuje období mezi 7 a 11 lety jako období latence - děti nemají výrazné agresivní či sexuální sklony (tento názor je však již překonán), Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie Původ a vývoj člověka Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_166_Biologiečlověka_Původavývojčlověka Primáti nejdokonaleji vyvinutý řád savců vznikli asi před 70-75 mil let na konci období druhohor Předkové člověka i lidoopů se objevili v polovině třetihor, asi před 30 mil let. Vývojová forma vedoucí k dnešnímu.

Období pubescence (dospívání) začíná mezi 11. až 13. rokem a končí mezi 14. až 15 rokem života (délka období je velice individuální, stejně jako průběh a intenzita). Pubescent si vytváří svou identitu, pomalu přepisuje status dítě na status dospělý. Současně dochází k pohlavnímu dospívání provokovanému. Vývojová období člověka Období dospělosti - vývojová psychologie Společenské věd . Příčinou střídání ročních období a změn teploty během roku není různá vzdálenost Země od Slunce. To je samozřejmě známé, ale proč si nezopakovat, jaká je skutečná příčina stavů, kdy se jedno roční. Vývojová stádia člověka 1) prenatální vývoj (nitroděložní období) 2) novorozenecké období (od narození do 4 týdnů po porodu) - většinou jen spí 3) kojenecké období (od 1 měsíce do 1. roku) - rychlý vývoj - učí se mluvit, začínají růst zuby 4) období batolete (1. - 3 považováno sebeutváření člověka->každý člověk si má stanovovat cíle svého jednání, cíle. svého uvažování atd.-Dühlerová->člověk by si měl uvědomovat začleněnost svého života ve struktuře minulých. a budoucích generací. Teorie periodizace duševního vývoje. Piagetova kognitivní vývojová teori

Zákonitosti psychického vývojePPT - Člověk a vývojová stádia člověka PowerPoint

Vývojová psychologie je mimo jiné definována jako Psychologická disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu od jednobuněčných organismů až po člověka (fylogenetická psychologie ); b) genezi individuálního psychického života od narození do stáří (psychologie ontogenetická) Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální interakce, morálky, osobnosti, myšlení a řeči. Druhá polovina knihy se zaměřuje na dílčí vývojová období. Zapracovány byly nové poznatky.

Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) - Wikisofi

kojenecké období (od 6 týdnů do 1. roku života) - rychlý rozvoj senzomotorických a emocionálních schopností, první sociální vztahy (matka, otec, sourozenci) batolecí období (2.-3. rok) - rozvíjí se jemná motorika, dítě se osamostatňuje od matky, učí se chodit, mluvit, navazuje vztahy s vrstevníky. 3) předškolní věk (3-5 V období třetihor se vývojová větev ( společná jak pro lidoopy tak i pro předchůdce člověka) rozštěpila na větev směřující k člověku ( nejstarším předkem člověka je Proconsul africanus) a na větev směřující k lidoopům ( gorila, orangutan, šimpanz). V období čtvrtohor došlo k hominizaci 1. období zárodečné (embrionální) od oplodnění vajíčka - 8 týdnů zárodek dítěte, výstavba ochranných obalů - PLACENTA 1 - 2 měsíc - nebezpečí virových onemocnění - vývojová vada, samovolný potrat. První měsíc týden po oplodnění - vajíčko do děloh Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie.Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt.Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje

Vývojová období člověka, BI - Biologie - - unium

 1. (zhruba druhý a třetí rok života člověka): V tomto období se hlavní erotogenní zóna těla, podle Freuda, přesouvá na anus (konečník). Dítěti nyní pudové uspokojení plyne ze stimulace této oblasti, která je spojena buď s vypuzováním nebo se zadržováním exkrementů
 2. Obor vývojová psychologie. Obor vývojová psychologie se zabývá především zkoumáním určitých vývojový období lidského života, která jsou pro každého člověka charakteristická a jsou spojena s jeho fyzickým, psychickým a sociálním vývojem Vývojová psychologie usiluje o poznání souvislostí a pravidel vývojových proměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky.
 3. telích, povaze a mechanismech vývoje psychické činnosti člověka může významně přispět k objasnění podmínek, metod a prostředků racionálního řízení jeho duševního vývoje. Vývojová psychologie shromáždila v historicky krátkém období svého rozvoj
 4. Vývojová psychologie je jednou ze základních psychologických disciplín, jejíž poznatky mají široké využití ve všech činnostech, v nichž vstupujeme psychického vývoje ve vymezeném období života člověka, a to v oblasti soma-tické, v motorice, poznávacích schopnostech, převažující citové a motivační.
 5. 16. Původ a vývoj člověka. Vývojová fakta vztahující se na člověka: CH. Darvin - 1871 kniha Původ člověka pohlavní výběr C. Linné . systematika organismů; nepřipouští si vývoj; ve svém systému zařadit člověka do jedné skupiny s opicemi; E. Haeckel - teoreticky hledal chybějící články v Darwinově teorii.
 6. izace - vývojové změny prokazatelné na kostře, které vedou k formám člověka. etapa - rozšíření a zploštění hrudníku; změna pletence horní končetiny, která umožní rotaci paž

Na člověka pohlíží jako na vrchol vývojového žebříčku. Abychom se na tento vrchol dostali, museli naši prapředci urazit dlouhou a nejspíše strastiplnou cestu, po které se nyní vydáme i my. Před více než jedním milionem let se první lidé objevují i v Evropě, z tohoto období nacházíme první kamenné nástroje už. Život člověka rozdělujeme na několik období: vysoké stáří stáří střední věk zralost dospělost dorost starší školní věk mladší školní věk předškolák batole kojenec novorozenec Vývojová období člověka konstatovat, že vývoj člověk ovlivňují bio-psycho-sociální činitelé. 1.3 Zákony vývojových změn Jedním z úkolů studia duševního vývoje člověka (ontogeneze) je postihnout obecné i specifické pravidelnosti vývoje a jejich vzájemné vztahy. Nejde jen o studium samotných věkových období, ale o sledování souvislého. Vývoj Země, života a člověka Vznik života na Zemi - hlavní vývojová období = geologické éry: geologické období - bez života prahory - vznik prvních živých forem ve vodě starohory - fotosyntéza, vznik mnohobuněčných organismů prvohory - život přechází i na souš, první velké vymírání organism Vývoj člověka. Lidské rasy - prezentace - powerpoint 2003 - powerpoint 2007 (03_Pr8_multi) Lidské rasy - pracovní list 1 - word - pdf (01_Pr8_doc) Lidské rasy - pracovní list 2 - word - pdf (02_pr8_doc

Věda o vývoji člověka: ANTROPOLOGIE Vývojová linie rodu HOMO Ramaphitecus - před 15 mil. lety Australophitecus africanus - 3 mil. let Homo habilis - 1,5 mil. let Homo erectus - 350 tis. let Homo neanderthalensis - 250-70 tis. let Člověk cromagnonský (kromaňonec) - 50 tis . let Homo sapiens sapiensis - člověk. Vývojová psychologie. Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Střídání období . Zvětšily se rozdíly v době dosahování tělesné, rozumové a emočně-sociální dospělosti → člověk je velmi brzy vyspělý tělesně, ale jeho sociální a ekonomická zralost je ve. Vývojová psychologie poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Úvodní kapitola seznamuje studenty s historickým náhledem na vývoj člověka. Uvádí významné představitele zabývající se vývojovou psychologií -Student umí popsat stěžejní vývojová období člověka podle různých klasifikací-Student dokáže charakterizovat psychický vývoj jedince v jednotlivých věkových obdobích se svými charakteristickými milníky-Student se orientuje v konkrétních konfliktních a rizikových situacích, která jednotlivá období predikují Vývoj člověka. Aktivita spolu s pracovním listem uvádí do problematiky vývoje člověka. Materiál kombinuje aktivizující metody s vypracováním praktických úkolů. Žáci pracují sami pod dohledem učitele

Vývojová období člověka - Encyl

3 TEORIE DUŠEVNÍHO VÝVOJE ČLOVĚKA Nejdůležitější poznatky jednotlivých vývojových období shromažďuje obecná vývojová psychologie, která se zabývá nejobecnějšími poznatky vzniku a vývoje psychické þinnosti u þlověka. Vývojová psychologie se dělí na Dojemný proces, kterým jsme každý prošli, ale který si příliš nepamatujeme :-) Americký malíř, fotograf a novinář Alexander Tsiaras a jeho neuvěřitelný pohl..

Vývojová psychologie - Wikipedi

vývojové období. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz vývojové období. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi. Všechny nalezené odpovědi. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

Období dospělosti - vývojová psychologie Studijni-svet

 1. Téma hodiny Vývojová psychologie I. Druh materiálu Prezentace Anotace Prezentace představuje vývoj člověka od prenatálního období po adolescenci. Zabývá se vývojem tělesným, psychickým, sociálním a mravním a některými specifickými současnými fenomény
 2. 2.1 Vývojová období Člověk se v průběhu celého života mění. Prochází vývojem a mění se jak jeho tělo, tak jeho psychika. Odborníci vysledovali různá vývojová období života a každé popsali určitými typickými a charakteristickými znaky. Změnami chování a prožívání se zabývá vývojová psychologie (Langmeier,.
 3. Psychický vývoj člověka od prenatálního období k dospělosti. Vývojová psychologie se zabývá psychickým vývojem jedince, proměnou způsobu prožívání, uvažování i chování, typického pro jednotlivé vývojové fáze, od prenatální fáze do ukončení dospívání, tj. do dosažení 20. roku
 4. Vývojová období člověka Vývoj člověka byl zkoumán různými filozofy a psychology, vzniklo mnoho teorií, nicméně dnes nejčastěji používáme klasifikace podle vývojové psychologie (Obrázek 1). Tato období mají svá specifika, své zvláštnosti a z našeho pohledu také různé motorické projevy

PřF - Ústav antropologie. Ústav antropologie vychovává odborníky na forenzní, evoluční, sportovní a sociokulturní antropologii. Poznáváme člověka a jeho svět s pomocí nejmodernějších postupů a technologií. Chci studovat antropologii Psychický vývoj člověka od prenatálního období k dospělosti. Vývojová psychologie se zabývá psychickým vývojem jedince, proměnou způsobu prožívání, uvažování i chování, typického pro jednotlivé vývojové fáze, od prenatální fáze do ukončení. Jestliže nemá štěně v tomto období dostatečný kontakt s člověkem, vazba k lidem se dále oslabuje. Pokud štěně vyrůstá v rodině, kde je mu věnován čas a péče, vazba na člověka se naopak posiluje. V tomto věku psi ochotně přijímají člověka jako partnera při hře a uznávají jeho nadřazenost VÝVOJOVÁ OBDOBÍ ČLOVĚKA Vývoj - je postupná řada psychických, tělesných a sociálních změn. Změny evoluční - v dětství a dospívání) involuční - v dospělosti a stáří) Psychické změny -např. zvětšování slovní zásoby, rozvoj myšlenkových operací, paměti atd Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou ocitne v relativním chladu, hluku a na světle. Musí samo dýchat a udržovat tělesnou teplotu. Novorozenecké období trvá přibližně jeden měsíc.Jeho reakce zajišťují vrozené reflexy (hledací, sací) a vrozeným

Vývojová psychologie. zabývá se psychickým i fyzickým vývojem člověka v jednotlivých vývojových etapách. fylogeneze - vývoj člověka jako lidského duhu. ontogeneze - vývoj od početí až po smrt. zabývá se především vývojem zdravých jedinců. prenatální období - 39 týdnů. novorozenecké období - 1. měsíc Živorodí Původ a vývoj člověka- placentálov které se v období třetihor a čtvrtohor na území Afriky, Asie, Evropy a Ameriky. • slepá vývojová větev - vymřel před 40-25 tis. lety . Živorodí Původ a vývoj člověka- placentálov. Vývojová stádia: • U zvířat jsou velmi přesně oddělena. • U člověka není přesné a přísné oddělení, hovoříme o psycho-bio-sociologických fázích Řada teorií, př. teorie ER1KSQNOVA (dobře použitelná) - 8 věků člověka^ 2.7.1. Období latence Jde o období relativního klid Období mladšího školního věku lze celkově charakterizovat jako relativně klidné a bez dramatických vývojových změn. Tato vývojová fáze začíná zahájením školní docházky a končí s nástupem pubescence (přibližně v 11 - 12 letech věku dítěte) Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem) Publikováno 1.10.2015 Jáchym Šimek - zahrnuje základní psychologické disciplíny - vývoj člověk od narození (početí) po smrt Období lidského života

DUMY.CZ Materiál Vývojová období v životě člověk

 1. V období střední dospělosti dochází k ustálení profesního zaměření. Dochází k budovací kariéry, která na konci tohoto období dosahuje maxima. Člověk má nejenom vysokou pracovní výkonnost, ale také dostatek zkušeností. Na počátku pozdní dospělosti dochází k ustálení profesního vývoje
 2. PSYCHICKÝ VÝVOJ ČLOVĚKA Vývojová psychologie - úvod ontogeneze: člověk od početí po smrt Prenatální a perinatální období vznik, růst a narození člověka Novorozenecké období zvykání si na život ve vnějším světě Kojenecké období poznávání a potřeba věřit Batolecí období JÁ, já sám, NE - zrod osobnost
 3. Člověk a jeho péče o zdraví - vývojová období, pohyb na kole, krizové situace. Člověk nás provázel i dalším týdnem, kdy jsme po úvodní mravenčí písničce, matematice či češtině odjeli do Trutnova na setkání s hasiči a policií

Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt. Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální. Předškolní období je mimořádně významné pro rozvoj intelektu a osvojení si jazyka. Děti na které nebylo z různých důvodů dostatečně mluveno do 6 nebo 7 let věku, mohou v této oblasti selhat docela. Senzitivní období je termín pocházející z biologie. Označuje období, kdy je organismu

Najdeme v ní informace o vývoji člověka od prenatálního období po stáří. Já ji využila hlavně při studiu a při psaní seminárních prací. Tato kniha nebo podobná publikace týkající se vývojové psychologie by určitě neměla chybět v knihovničce žádného odborníka pracujícího s lidmi - psychologové, pedagogové. Člověk je produktivní, něco vytváří, je nápomocný a užitečný pro druhé. - Překračuje tak svůj egoismus, sebestřednost a pasivitu. Má pocit životní dynamiky a relativního růstu. (Někdy se v tomto období dostane do situace, kdy musí pečovat o své stárnoucí rodiče - i to je projev generativity nebo sebepřekročení) Doplněné a přepracované vydání oblíbené publikace se zabývá psychickým vývojem jedince v období dětství a dospívání. Tento vývoj je analyzován z různých hledisek: se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších sociálních strukturách

Vývojová kineziologie - Core Yoga

Vývojová psychologie - Základy společenských věd

 1. ována a je pokračováním vývoje intrauterinního. z jakého vývojového období si nese každý jedinec jisté nedostatky. Podle toho jsme schopni určit i výsledné držení těla včetně aker dolních i horních končetin. Špatná kvalita.
 2. Vývojová psychologie Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený..
 3. Vývojová vyspělost jednotlivých populací, zejména geograficky velmi vzdálených, mohla být značně odlišná. Nastává rychlý proces sapientace, který vede k současnému typu člověka. Hlavní sapientační znaky. rozvoj rozumových schopností a vyšší nervové soustavy; rozvoj čelních laloků; modulace (utváření) zubního.
 4. Každé z těchto období se vyznačuje kvalitativními zvláštnostmi a pubescence a přechod jsou označovány jako období krizová (viz též životní cyklus, osm věků člověka). Teor. lze celý vývoj individ. psychiky třídit na období evoluce (dětství, mládí), stabilizace a involuce . Vývoj tedy nelze chápat jako soustavné.
 5. Obor vývojová psychologie se zabývá především zkoumáním určitých vývojový období lidského života, která jsou pro každého člověka charakteristická a jsou spojena s jeho fyzickým, psychickým a sociálním vývojem ontogeneze - (z řec. on = jsoucí; genesis = vznik, zrod) - vývoj jedince, který může být aspektován.
 6. Citlivá, vhodná péče vytváří v dítěti základ pocitu identity, který se později spojí s pocitem správného člověka. Téma druhého období je: Autonomie proti studu a pochybám Již v předcházejícím, prvním období začíná dítě mít určitý zárodek vědomí sebe
Vývojové stupně člověka - evoluce člověka (antropogeneze6PPT - P ůvod a vývoj člověka PowerPoint Presentation, free

Teorie osmi věků člověka Vývoj ego probíhá v osmi stadiích; každé má svůj optimální čas k vynoření (kritické obd.) a obsahuje psychosociální krizi, která představuje možnost růstu, ale zároveň i ohrožení.Vyřešení konfliktu je předpokladem růstu, ego získává novou mohutnost, ctnost (virtue) - absorbuje pozitivní komponentu stáří jako vývojová etapa. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: Období POČÍNAJÍCÍHO STÁŘÍ (presenia, senescence) trvá od 60 do 75 let. Základním rysem období počínajícího procesu stárnutí ( gerontogeneze, senescence, presenia) je vedle životní zralosti také. 1.3 Vývojová období Vývojová psychologie zkoumá psychické funkce člověka od početí až do jeho smrti. Proto celý lidský život rozděluje na 10 vývojových období, kterými prochází každý jedinec bez výjimky, přestože je vývoj u každého jedince individuální a ovlivňován různými faktory Vývojová období, novorozenec, kojenec, batole Duševní vývoj člověka je plynulý proces plný pro­měn od nejjednodušší kvality ke stále vyšší formě. Abychom všechny tyto proměny pochopili a poznali, je vhodné rozdělit duševní vývoj na jednotlivá stadia, která nám pak umožní posoudit, jak rychle vývoj urči­tého 3 Obecná a vývojová psychologie - 8. Prenatální a perinatální období ATTACHMENT (VAZBA) - John Bowlby, Mary Ainsworthová Pokus - krátkodobá separace od matky v neznámém prostředí - dítě bez matky v místnosti, vešel tam cizí člověk a pak odešel, matka se pak vrátila - stresová situace pro dítě