Home

Pracovní listy pro 1. třídu český jazyk

Pracovní listy pro 1

Pracovní listy Téma: Den matek, Den otců, Den Země, Čarodějnice, Halloween, Masopust, Karneval, Jaro, Léto, Podzim, Zima, Svatý Martin, Valentýn, Vánoce, Velikonoc Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe

Český jazyk 1. třída Pracovní listy pro 1. třídu - matematika, český jazyk a prvouka. Pracovní listy pro 1. třídu - matematika - počítání do 10 Různorodé procvičování matematiky pro 1. pololetí 1. třídy - příklady, číselné řady, srovnávání čísel, základy geometrie RVP - Pracovní listy pro genetiku. V listech jsou použita pouze velká tiskací písmen Pracovní listy slouží k procvičování přepisu a opisu slabik, slov a vět. Pro lepší oporu jsou opatřeny pomocnými linkami, s rostoucími dovednostmi se šířka linek zmenšuje. Listy pro 1. třídu jsou sestaveny podle přibývajících písmen v této posloupnosti: m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, h, b, č, š, ž, ch, ř, g, f, ě, ď, ť, ň Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výtvarná.

Pracovní listy pro český jazyk – 4

Pracovní listy pro 1. třídu - matematika počítání do 10, počítání do 20, geometrie, český jazyk, prvouka Podobné nápady, které jsou právě teď oblíbené Educatio Do výuky pro 1.stupeň ZŠ LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mn Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda. VY_12_Inovace_Moc soudní.50: 8. Žák se seznámí s částí Ústavy ČR, zabývající se soudní mocí v ČR. Pracovní list pro práci s textem Ústavy ČR, může sloužit jako zápis k probíranému učivu

Pracovní listy český jazyk 4

Vlastní jména osob - pracovní list. doc. pdf. Vlastní jména zvířat, měst a vesnic - pracovní list. doc. pdf. Předložky - pracovní list. doc. pdf. Slovesa - pracovní list. doc. pdf. Skupiny dě, tě, ně - pracovní list. doc. pdf. Skupiny bě, pě, vě, mě - pracovní list. doc. pdf. Opakování a procvičování učiva 2. třídy - pracovní list. doc. pd ČESKÝ JAZYK. MATEMATIKA. OSTATNÍ. Ostatní 1. stupeň. Já a můj svět. Zeměpis. Přírodopis. Dějepis. Ostatní 2. stupeň Pracovní list peníze ČNB pro děti od 10 do 15 let. Stáhnout ve formátu. PDF; Pracovní list peníze ČNB pro mladší děti do 9 let. Pracovní list peníze ČNB - pro mladší děti do 9 let. Stáhnout ve formátu. Slovník finančních pojmů Český jazyk pro 1. třídu III Průběžně pro vás připravujeme pracovní listy (aktivity) k Pracovní list Český jazyk. ke stažení zde Den matek. den: neděle 9. května 2021 (v Česku se slaví druhou květnovou neděli.) Pracovní list pro 2.-3. třídu. ke stažení zde. Tento pracovní list je určený pro žáky 1. třídy ZŠ. Procvičíte si, co jste se naučili o louce. Dokážete poznat luční kvítí podle obrázku? Pokud ne, pusťte si video, které vám s tím pomůže

Pracovní listy Český jazyk pro 1

PRACOVNÍ LISTY Zábavné pracovní listy na procvičení českého jazyka a matematiky. Vhodné pro 3. třídu. Vzala jsem ze svých šesti produktů vždycky kousek a poskládala z toho pracovní listy, které můžou žáci doma tvořit na odreagování. 5 pracovních listů na český jazyk 4 pracovní listy na matematiku Správná řešení jsem do souboru nepsala, ale napíšu je zde. Učebnice a pracovní sešity. Vydáváme pro Vás několik stovek učebnic a pracovních sešitů pro 1. až 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Vyberte si prosím předmět, který Vás zajímá Vycházka do lesa Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda [ Učebnice pro 1. třídu ZŠ Vyberte si z naší široké nabídky učebnic určených pro prvňáčky . Najdete u nás čebnice do těchto předmětů: Čtení, Psaní , Počítání , Prvouka, Hudební výchova Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída; Matematika 2. třída; Matematika 3. třída; Matematika 4. třída; Prvouka 2. třída; Prvouka 3. třída; Vlastivěda 4. třída; Anglický jazyk 3. třída; Anglický jazyk 4. třída; Anglický jazyk 5. tříd

Český jazyk 1. třída - PRO ŠKOLÁK

Český jazyk - procvičování pro 2. třídu. Samostatné procvičení učiva, samostatná práce s textem, který je přiměřený pro konec 1. čtvrtletí ve 2. třídě. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Do výuky pro 1.stupeň ZŠ . LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ: Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mne. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. LUŠTĚNKY: ČESKÝ JAZYK

Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní list ČJ 1: DRUHY VĚT Podtrhni barevně: věty oznamovací - modrá, věty tázací - červená, věty rozkazovací - zelená, věty přací - žlutá Honzík chodí do první třídy. Nezlobte! Kéž by byly už prázdniny Pracovní listy - matematika: Za úkol máte vyplnit prostor dlažebními kostkami, které jsou nakresleny na obrázku. V dolní části listu je řešení. Děti si procvičí prostorovou představivost, logické myšlení, orientaci. Vyzkoušet si to samozřejmě mohou i dospěláci. Pracovní list si můžete stáhnout z tohoto pdf souboru Kurz českého jazyka pro začátečníky. Soubor pracovních listů je určen pro cizince bez ohledu na jejich předchozí vzdělání a znalosti. Pracovní listy byly vypracovány pro výuku v heterogenních studijních skupinách, kde se nepředpokládá využití společného jazyka. Číst dál Kurz českého jazyka pro začátečníky

Materiály, Anglický jazyk, gramatika, německý jazyk, Vlastivěda, přírodopis, matematika, chemie, fyzika, český jazyk, informatika, výpočetní technika, občanský výchova pracovní list pro prvňáčky a předškoláky cílem je spojit slova a příslušné obrázky. Pro 1. třídu. Všechny použité obrázky jsou kliparty. Český jazyk Veselá Chaloupka - 2. strana. Skákačka. Materiál obsahuje 4 karty s 15 obrázky. Provádíme na něm zrakovou percepci, pravo-levou orientaci, prostorovou orientaci a logické myšlení 15.11.2018 - Pracovní listy pro 1. třídu - matematika počítání do 10, počítání do 20, geometrie, český jazyk, prvouka. See more ideas about matematika, třída, pracovní listy

Projektové dny pro 1. třídu s kočičí tématikou. Soubor různých aktivit, v příloze fota + některé prac. listy. Předmět: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Tělesná výchova, Výtvarná výchov Pracovní listy pro 1. třídu - matematika - počítání do 20. Procvičování matematiky pro 2. pololetí 1. třídy - příklady do 20, číselné řady, počítání mincí, české mince, základy geometrie. Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek Český jazyk a literatura. Letní prázdninový sešit. Domácí úkoly životospráva. Domácí úkoly Vánoční úkoly pro čtvrťáky. Domácí úkoly Soubor obsahuje 4 pracovní listy Vánoční úkoly pro třeťáky. Domácí úkoly Soubor obsahuje 4 pracovní listy Pro zákazníky Užitečné odkazy. Ceník a časté otázky Český jazyk - cvičení Obsah: 1. ročník Skládání slov 2. ročník Délka samohlásky Slovo ve větě Druhy vět Význam slov Slabiky dě, tě, ně Slabiky bě, pě, vě, mě Tvrdé, měkké souhlásky Druhy slov Spodoba 3. ročník Vyjmenovaná slova . Skládání slov - 1. roční

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Zábavné učení Českého jazyka pro 1. třídu ZŠ Hravé čtení a psaní pomocí her, stíratelných sešitů a dalších pomůcek. Čtení - 1. třída: Písmen jazyk ČeskÝ příspěvky. hlÁskovÁ stavba slova. 11. 1. 2015 procviČujeme hlÁskovou stavbu slova pravopisnÁ cviČenÍ pro druhÁky - 2. dÍl. 28. 12. 2010. procviČujeme pÁrovÉ souhlÁsky celý příspěvek | rubrika: jazyk Česk.

23. 45. 3/10. Jaké písmenko se píše ve slově d_es (časový pojem) k. m. n. l. 4/10 6. ročník - Český jazyk - Pracovní listy. počet materiálů: 9 Informace pro žáky Interní zdroj, počet: 0 Interaktivní tabule Interní zdroj, počet: 8 Křížovky Interní zdroj, počet: 2 Pexeso Interní zdroj, počet: 1 Pracovní listy Interní zdroj, počet:

Český jazyk - Veselá Chaloupk

 1. Český jazyk pro 1. ročník ZŠ. Hledáte kvalitní učebnice českého jazyka pro 1. ročník základní školy?Pak vsaďte na léty ověřenou kvalitu a vybírejte na e-shopu UčebniceMapy.cz. Do naší nabídky jsme zařadili učebnice ČJ pro první třídy od vyhlášených nakladatelů, mezi které patří Fragment, Studio 1+1 nebo Alter
 2. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ praktické - Učebnice. Vítězslava Petrželová, Libuše Smičková. SEPTIMA. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit. Vítězslava Petrželová. SEPTIMA. Pravopisná cvičení 1 (pro základní školy praktické) Naděžda Kvítková. SEPTIMA. Čítanka 4. ročník ZŠ (určená pro.
 3. Balíček Český jazyk v pohodě 7 - pracovní sešit a Hravá literatura 7 - pracovní sešit 162 Kč 15 ks a více 172 Kč méně než 15 ks. Nová čítanka 4 pro střední školy 89 Kč 15 ks a více 99 Kč méně než 15 ks. Čtení s porozuměním pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 - Ruština 69 Kč 15 ks a více 79 Kč méně než 15 ks.
 4. pracovní sešit českého jazyka pro 4. ročník ZŠ 76 Kč Detail. Sleva! 76 Kč 84 Kč -10% Skladem Český jazyk pro 5. r. ZŠ, pracovní sešit pracovní sešit z českého jazyka pro 5. ročník ZŠ 76 Kč Detail. Sleva! 114 Kč 127 Kč -10% Skladem.
 5. Učebnice českého jazyka, čtení a psaní pro 1. třídu základní školy za rozumné ceny. Procvičování češtiny pro prvňáčky, písanky, slabikáře, čítanky, diktáty a pracovní listy z čj pro první třídu. Získejte levněji učebnice z oboru český jazyk, čtení a psaní pro 1. ročník ZŠ jako člen Knižního klubu
 6. Proto jsme pro vás připravili sérii pomůcek a učebnic, které vám pomohou zaujmout právě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete u nás učebnice pro speciální a praktické školy, které žákům pomohou snáze zvládnout matematiku i český jazyk, ale také speciální učebnice pro dyslektiky a dyskalkuliky
Matematika pracovní listy 2Pesimistický plevel Klíště pracovní listy český jazyk

cvičení-test

Aktuality pro 1. třídu. Zadání úkolů 6.4. - 9.4. 6.4. Český jazyk -slabikář str. 54/celá -písanka str. 18 Matematika -pracovní sešit str. 44/celá 7.4. 22.3. Český jazyk -pracovní sešit str.16/celá Matematika -pracovní sešit str. 38/celá Prvouka Opakování Vypracuj pracovní listy. Pokud nemáš možnost pracovní. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova www.brumlik.estranky.cz - Český jazyk - 3. ročník - Tvarosloví - Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní listy Pracovní listy pro český jazyk - 3. třída - PDF Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i. STUPEŇ ZŠ. najdete utříděné veškeré odkazy na procvičování, které jsem nashromáždila na obou svých webech (na těchto starších U Mufa a novějších U veverky ), tzn. odkazy pro 1. - 4. třídu + AJ pro 3. -5. ročník (Chit Chat + Project 1) Objednávejte knihu Písanka - velký pracovní sešit pro první třídu v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Balíček pro celý 1. ročník. Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili.

LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ: Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mne. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 2.ročník. Český jazyk 5.ročník. Český jazyk 3.ročník Pracovní sešit z českého jazyka pro 2. ročník základní školy (2. díl) Autor: Jana Potůčková . publisher: Studio 1+1 . 4.3 / 5. Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou učebnici, Odlišná výslovnost PS a tři díly písanek.. B » Materiály pro výuku pro třídu 4. B » Český jazyk 4.B. Český jazyk 4.B . Úkoly od pondělí 23.11. do pátku 27.11. 2020. V úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 9:40 si připrav na on-line vyučování ČJ : 4)Vypracuj pracovní list 1 a pracovní list 2 do čtení. 5. Český jazyk: 4. třída - Online procvičování. NašeUčebnice.cz > 2. stupeň ZŠ > Český jazyk a literatura > Učebnice a pracovní sešity z ČJ > Český jazyk pro ZŠ 7, učebnice. 2. stupeň ZŠ Předškoláci 1. stupeň ZŠ Čtení - psaní - český jazyk Čtení a psaní metodou s tvorbou slabik Čtení a psaní metodou bez tvorby slabik. 1 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit je určen k procvičování a docvičování probrané látky v dyslektické třídě. Hlavní učivo předmětu je vyučováno v kmenové třídě. Je nutná pravidelná spolupráce vyučujících českého jazyka v kmenových třídách a vyučujícího českého jazyka v dyslektické třídě

Pracovní listy datakabinet

Kniha: Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. třídu 1. dílAutor: Jana PotůčkováPodtitul: Pracovní sešit ZŠ. Orientační obsah 1. dílu: * Metodický úvod Opakování - význam věty a slova Opakování - význam slova Opakování - hlásky Opakování - slovní druhy Opakování - podstatná jména Opakování - přídavná. Nové, nepopsané, nepoškozené pracovní sešity pro 6. až 9. třídu. Možno koupit jednotlivě - 1 ks/120 Kč, nebo všechny čtyři díly za 450 Kč (původně každý díl 149 Kč) + poštovné Pracovní sešit k učebnici. Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-24051/2019-11 dne 5. prosince 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6. - 9. ročník, s dobou platnosti šest let Ovoce a zelenina, zdravé a nezdravé. Stáhnout ve formátu. PDF; Hodiny určování čas

20 Pracovní listy Maminkám

Český jazyk. Více o učebnici Více o hybridních pracovních sešitech Více o písankách Více o příručce učitele. Milí rodiče, učebnice Český jazyk 2 a pracovní sešity, díl 1 a 2, navazují na genetickou i analyticko-syntetickou metodu čtení a pracují s vázaným i nevázaným typem písma.Zdůrazňují funkční gramotnost, kdy si žáci jazykový systém osvojují. Kniha: Pracovní sešit z českého jazyka pro 2. třídu 2. díl -- Pracovní sešit ZŠ; Autor: Potůčková Jana; Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující Učebnice českého jazyka pro 4. třídu základní školy za rozumné ceny. Procvičování češtiny pro čtvrťáky, čítanky, pracovní listy a diktáty z čj pro čtvrtou třídu. Získejte levněji učebnice a diktáty z oboru český jazyk pro 4. ročník ZŠ jako člen Knižního klubu. Vybírejte z dalšího sortimentu

Pracovni listy pro 6 tridu cesky jazyk 36 produktů Dopravní výchova pro 3. a 4. třídu ZŠ: Pracovní listy a aktivity (978-80-253-3102-6) Kniha - autor Pavla Žižková, 32 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Ovládáš pravidla pro odbočování vlevo a vpravo Při objednávce pracovních sešitů pro celou třídu získáte jako bonus ZDARMA na 1 rok INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠIT Český jazyk 4 v Základní verzi. Obsah Základní verze: Možnost promítání na interaktivní tabuli. Možnost zvětšení vybraných částí pracovního sešit

LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1

 1. Pro školy, které už používají naše učebnice Český jazyk 5 (řada Čtení s porozuměním) v celé třídě, postačuje, když si objednají pouze pracovní sešity pro třídu. Instalaci plně funkční interaktivní učebnice (po dobu jednoho měsíce) lze stáhnout ZDE
 2. Český jazyk pro 5. třídu 1. díl -- Učebnice ZŠ . Kniha: Český jazyk pro 5. třídu 1. díl -- Učebnice ZŠ; Autor: Potůčková Jana; Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva
 3. imálně 3 znaky
 4. Český jazyk 9, 1. díl (pracovní sešit) Kniha: Český jazyk 9, 1. díl (pracovní sešit); Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: 1. Obecné výklady o jazyce 2. Zvuková stránka jazyka 3. Tvoření slov 4. Význam slova 5

(36 stran českého jazyka, 26 stran matematiky a 6 stran prvouky) 1 recenze Pracovní listy pro 1. třídu - PDF verze (elektronická) Květa. 2 března, 2019. Rádi s vnukem luštíme křížovky a tak mě příjemně překvapilo že jsme je v pracovních listech taky našli.Tentokrát je vnuk vyluštil sám a moc ho to bavilo a byl. Pracovní list 1 - dum; Pracovní list 2 - dum; Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá; Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) - Umíme česky; Doplňovačka - zatím jen vzor pán a hrad - Školákov; Doplňovačka 1 - Umíme česky; Vzory. Souhrnné opakování učiva 8. ročníku - pracovní list 268 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:08: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_277.doc Zobrazit Stáhnout: Několikanásobný větný člen - pracovní list 263 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:09: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_278.doc Zobrazit Stáhnout: Souvětí souřadné a podřadné.

Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk. Tyto pracovní listy obsahují aktivity pro vysvětlení a nacvičení slovní zásoby na téma Výhody a nevýhody. Výklad stejně jako následné aktivity vycházejí z komunikativního přístupu k výuce jazyka a jsou založeny na induktivní metodě osvojení nové slovní zásoby. Tento. Materiály, Anglický jazyk, gramatika, německý jazyk, Vlastivěda, přírodopis, matematika, chemie, fyzika, český jazyk, informatika, výpočetní technika Pracovní listy slouží k procvičení početních úkonů do 20.Je zde asi 120příkladů k procvičení. Pracovní listy pro prvňáčky.Počítej,dokonči řady,vybarvi. Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu jazyk ČeskÝ příspěvky. hlÁskovÁ stavba slova. 11. 1. 2015 procviČujeme hlÁskovou stavbu slova pravopisnÁ cviČenÍ pro druhÁky - 2. dÍl. 28. 12. 2010. procviČujeme pÁrovÉ souhlÁsky celý příspěvek | rubrika: jazyk Česk.

Český jazyk 3 Pracovní sešit pro 3 ročník . Český jazyk 3 Pracovní sešit pro 3. ročník Přepracováno pro rozvoj tvořivosti v hodinách českého jazyka. Přináší nově koncipovaná cvičení k důkladnému osvojení veškerého učiva z učebnice. Cvičení jsou připravena tak, aby žáci mohli věty s pravopisnými jevy. Pracovní listy k učebnici Člověk a technika 5 Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby podněcovaly žáky k logickému uvažování a k řešení problémů. Nově zařazené pokusy a praktická pozorování využívají metod badatelsky orientovaného učení a podporují rozvoj tvůrčího technického myšlení 8x ČESKÝ JAZYK (+ 2x ČTENÍ, SLOH) 4x MATEMATIKA (1x GEOMETRIE) 3x PRVOUKA. 2x TĚLESNÁ VÝCHOVA (1x PLAVÁNÍ) 1x HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1x VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 1x PRACOVNÍ ČINNOSTI. 3x ANGLICKÝ JAZYK. 1x INFORMATIKA. 1x Třídnická hodina. Rozvrh hodin pro 4. třídu Bezplatný přístup na 30 dní tak můžete získat k více než 110 multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk ČeskÝ jazyk - ČtenÍ - Čtení - 1. třída - písmena m, l, v, t, s, j - nÁcvik a plynulost - slabiky - pÍsmena - slova - velkÁ pÍsmena - ČtenÍ s porozumĚnÍm - globÁlnÍ ČtenÍ - slabiky - ČtenÍ s porozumĚnÍm - pexesa; ČeskÝ jazyk - psanÍ - grafomotorickÉ prvky - pÍsmena - slova - tvŮrČÍ psanÍ; matematika - pracovnÍ.

Pracovní list

 1. NOVÉ SLOVNÍ ÚLOHY PARKETY VŠECHNY TYPY ÚLOH PRO 1.ROČNÍK. Hry. HRA JENOM PRO MĚ HRA PROTI MATĚJOVI HRA PROTI KAMARÁDOVI HRA ŽEBŘÍKY HRA ŽEBŘÍKY PROTI MATĚJOVI HRA ŽEBŘÍKY PROTI KAMARÁDOVI HRA ZÁVODY HRA ZÁVODY PROTI MATĚJOVI HRA ZÁVODY PROTI KAMARÁDOVI HRA HEXAGON PROTI KAMARÁDOVI HRA MAPA
 2. Sbírka pracovních listů Příběhy pro malé čtenáře (2. díl) navazuje na sbírku Moje první čtení (1. díl) a předchází sbírce Pohádky pro nejmenší (3. díl). Příběhy lze zařazovat od druhé poloviny školního roku pro 1. třídu, lze s nimi pracovat i ve.
 3. Pracovní list je zpracován jako písemná pololetní práce z českého jazyka pro 6. třídu. Zjišťuje znalosti a dovednosti, které by měli žáci v polovině 6.třídy zvládat. Klíčová slova: pololetní písemná práce z českého jazyka pro 6.třídu: Relevantní materiály
 4. © 1994 - 2021 Alza.cz a.s. Info o zpracování osobních údajů Správce os. údajů: Alza.cz a.s., IČO 270 82 440 . Účel zpracování os. údajů: uzavření a.
 5. cesky jazyk pracovni listy • pracovni listy pro 6 tridu cesky jazyk • pracovni listy cesky jazyk pro 1 rocnik • pracovni sesit cesky jazyk • cesky jazyk pracovni list • cesky jazyk 2 pracovni sesit • cesky jazyk 9 pracovni sesit • cesky jazyk 4 pracovni sesit • cesky jazyk 3 pracovni sesit • cesky jazyk 5 pracovni sesit
 6. Vstupní písemná práce z jazyka českého pro 4. třídu. Pracovní list shrnuje opakování učiva 3. ročníku o tvarosloví, podstatných jménech, abecedě a slovních druzích. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Obsahuje řešení. Klíčová slova

Český jazyk a literatura 2

 1. Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ, který uvádí Živá abeceda a obsahuje dále Čítanku a pět dílů písanek. Slabikář obsahuje množství osvědčených i nových námětů z praxe a tradičních metodik. Dodržuje didaktické zásady
 2. B » Materiály pro výuku pro třídu 4. B » Český jazyk 4.B. Český jazyk 4.B. Úkoly od pondělí 10.05. do pátku 14.05. 2021. V úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8:55 do 9:40 si připrav na on-line vyučování ČJ : Opakuj a procvičuj vyjmenovaná slova po B,L,M. Vyplň pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní.
 3. Český jazyk 3. pro 3. ročník ZŠ. Soubor tvoří učebnice Český jazyk 3, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled učiva), Příručka učitele a CD.. Učebnice. Český jazyk 3 je učebnice zahrnující učivo jazykové, komunikační i slohové
 4. Pracovní sešit pro 2. třídu z nakladatelství Nová škola je rozdělen na dvě části, tato první obsahuje procvičování řazení písmen, synonym, slov protikladných, mnohoznačných, nadřazených, citově zabarvených, dělení slov, psaní u/ú/ů a psaní y/ý pro tvrdých souhláskách a i/í po měkkých souhláskách
 5. Pracovní listy pro 1. třídu - matematika, český jazyk a prvouka. Pracovní listy pro 1. třídu - matematika - počítání do 10 Různorodé procvičování matematiky pro 1. pololetí 1. třídy - příklady, číselné řady, srovnávání čísel, základy geometrie ; Pracovní listy pro první třídu k procvičení matematiky

Online doplňovací cvičen

Český jazyk pro 2. ročník - pracovní sešit 2. díl . 83 Kč Přidat do košíku 1 hodnocení Český jazyk v malíčku pro 2. třídu . 111 Kč 101 Kč bez DPH 111 Kč 101 Kč bez DPH Skladem ks. Přidat do košíku 1 hodnocení. NašeUčebnice.cz > 2. stupeň ZŠ > Český jazyk a literatura > Učebnice a pracovní sešity z ČJ > Český jazyk pro ZŠ 9, pracovní sešit. 2. stupeň ZŠ Předškoláci 1. stupeň ZŠ Čtení - psaní - český jazyk Čtení a psaní metodou s tvorbou slabik Čtení a psaní metodou bez tvorby slabik. Český jazyk a komunikace pro SŠ 1 - pracovní sešit - Didaktis Zobrazit v plné velikosti Vydavatelství: DidaktisISBN: 978-80-7358-167-1Autor: Adámková a kol.Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici

Písmeno T jako trpaslík a troll, 1

️ Naše škola - eKNIHOVNA

Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Nová publikace Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět

Prvouka pracovní listy — pracovní listy ukrývají 8

Český jazyk NOVĚ 2.ročník - 1.díl pracovní sešit - Počet stran 64 Formát A4 Vazba V1 Pracovní sešity jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV. Usnadňují tvořivý styl výuky a zapojení žáků do výuky. Žáci jso Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech Sešit s opakovacími úkoly pro první třídu. Český jazyk, matematika, prvouka. Opakovací sešit pro 1.třídu-ČJ,Mat,Prvou - Vlaďka Vicjanová od authora Vlaďka Vicjanová a nakladatelství za skvělé ceny n.. Otestuj si znalosti - Český jazyk pro 4. třídu. Zjisti, v čem jsi nejlepší a kde je třeba přidat

Cvičebnice je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ a studenty 2. ročníku osmiletých gymnázií. Jejím cílem je pomoci zopakovat probíranou látku z českého jazyka a prověřit, jak jsou žáci schopni samostatně pracovat. Cvičebnice je vhodná pro práci doma i ve škole Český jazyk v malíčku pro 2. třídu Český jazyk v malíčku pro 2. třídu. Zobrazit v plné velikosti (/) Ohodnotit produkt PODLE PŘEDMĚTŮ NOVĚ ZAŘAZENO ZÁBAVNÉ A PRACOVNÍ SEŠITY Čeština Zábavné a pracovní sešity Rok 2018 Newsletter. Email s informacemi zasíláme přibližně 4 x za rok.. Porovnání cen cesky jazyk pro 4 tridu 2 dil ucebnice zs, srovnání cen cesky jazyk pro 4 tridu 2 dil ucebnice zs na portálu HLEDEJCENY.cz Opakovací sešit pro 1.třídu Formát: A5 Český jazyk, matematika, prvouka Úkoly na doma i do školy pro opakování učiva celé první třídy. Zobrazit plnou verzi. folder Učebnice pro základní školy. folder Nejlepší Učebnice pro základní školy. folder Levně: Učebnice pro základní školy

Slabikář pro 1