Home

Zákon o DPH 2021

Čo je nadmerný odpočet DPH a kedy vzniká v roku 2021

Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok Novela zákona o DPH a celního zákona (sněmovní tisk 867) byla schválena Poslaneckou sněmovnou a 28. 6. 2021 byla doručena do Senátu. Je proto zřejmé, že do 1. 7. 2021 nestihne být novela zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů. Pro plátce DPH tak může vznikat nejistota, jak mají postupovat. Prodej zboží na dálk

Nová pravidla v oblasti DPH od 1

 1. Nález ÚS ČR o vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,.
 2. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e-commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země
 3. Upozorňujeme, že tato pravidla budou platit i za reálného předpokladu, že prováděcí legislativa se nestihne implementovat do českého zákona o DPH. Od 1. 4. 2021 se můžete elektronicky registrovat do OSS (režim Unie) anebo IOSS prostřednictvím daňového portálu finanční správy
 4. Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen! Vytvořeno ADKA | 4 prosince, 2020 0 Komentářů Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již dávno schválena, ale s účinností až od 1. ledna 2021
 5. Senát chce výjimku odpočtu DPH pro ČT a ČRo, jinak přijdou o 420 milionů 22. července 2021 11:36 Senát chce prodloužit širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024
 6. Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len daň). § 2. Predmet dane (1) Predmetom dane je. a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby

Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty Platnost od 23. 4. 2004 , účinnost od 1. 5. 200 2021 dochází ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodování (tzv. e-commerce) 2021 zákon o DPH vylučuje z možnosti uplatnit daň z nemovitostí určených k bydlení. Dotkne se to hlavně pronajímatelů, kteří pronajímají celé stavby s různými prostory, a dále nemovitostí pronajímaných k trvalému bydlení přes prostředníka Souhrnné hlášení, § 102 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., znění k 1.1.2021 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) 25 5521 (vzor číslo 2) Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock) - Novinky 202

Změny v DPH od 1. 7. 2021 - Portál POHOD

 1. Česká daňová legislativa není moc stálá a velmi často se mění. Toto se nevyhnulo ani oblasti DPH, kdy od 1. 7. 2021 doje k podstatným změnám v dani z přidané hodnoty
 2. DPH 2021 - zákon s přehledy V 18. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 168 přehledných schématech názorně zobrazuje zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2021
 3. zákon o DPH, nebude již možné zdaňovat nájem staveb pro bydlení. Účinnost byla odložena na leden 2021. Omezení se bude vztahovat i na smlouvy uzavřené před 1. dubnem 2019. Změna nastává v ustanovení v § 56a s účinností od 1.1.202

Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021 - on-line obchodování se zbožím 16.6.2021, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfe Díl 1 - Obecná ustanovení o správě daně § 93 - § 110; Díl 2 - Zvláštní režim jednoho správního místa § 110a - § 110zf. Oddíl 1 - Základní ustanovení § 110a - § 110b; Oddíl 2 - Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu v tuzemsku § 110c - § 110

Od 1. 1. 2021 se pronajímatelů nemovitostí dotkne zásadní změna v uplatňování DPH. Podle současné úpravy zákona o DPH (dále jen @ZDPH@) je nájem nemovité věci standardně osvobozen od DPH. Ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH však dává možnost pronajímatelům, kteří jsou plátci DPH, u nájmu nemovité věci jiným plátcům, uplatnit DPH za podmínky, je-li nemovitá. V 18. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 168 přehledech názorně zobrazuje zákon o DPH ve znění platné k 1. 1. 2021. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte. Od 1. 7. 2021 se DPH při dovozu zásilek ze zemí EU dočasně vybírat nebude. Novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona, která byla předložena Vládou ČR do Poslanecké sněmovny v květnu 2020, je po třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu ČR zákon o volbě prezidenta republiky (275/2012 Sb.) zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.) zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.) zákon o zvyšování nájemného z bytu (107/2006 Sb.

DPH v roce 2021. Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) čeká na poměrně významnou novelizaci, která jej uvede do souladu se zásadními změnami v uplatnění DPH na úrovni EU u e-commerce od 1.7.2021. - tyto změny bylo do značné míry nutné použít již od 1.7. nezávisle na přijetí této novely (viz článek DPH u dodání zboží a poskytnutí služeb konečným zákazníkům. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021. 18. prosince 2020. Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021 1. 2021. Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v případě pronájmu určitých typů nemovitých věcí. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o 300 příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021. Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od ledna 2021 daňovým balíčkem a některými dalšími novelami (celkem 19 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny také 2 rozhodnutí o prominutí daně a pokyny k nim. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané. Výklad bude zaměřen především na změny zákona o DPH od 1.7. 2021 a další aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích provedených v roce 2020 a od 1. 1. 2021

Daň z přidané hodnoty - Zákony pro lid

Jak novela zákona o DPH ovlivní e-commerce? I e-book. Provozovatelé e-shopů, pozor! Od 1. 7. 2021 se zásadně mění pravidla pro zásilkový prodej zboží. Dodává-li váš e-shop zboží zákazníkům do ostatních států EU v režimu B2C, dotkne se vás od poloviny tohoto roku změna v uplatňování DPH u zásilkového prodeje Popis Novela zákona o DPH 2021 (e-commerce): Provozovatel el. rozhraní (platforma) Od 1. července 2021 má být účinná novela zákona, která se, jak je už patrné z názvu, dotkne hlavně e-shopů, tedy dodávání zboží osobám nepovinným k dani. Změny měly původně nabýt účinnosti již od ledna 2021, ale z důvodu pandemie bylo datum účinnosti o půl roku odloženo 10/DPH/2021/IM Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory Nadobudnutím účinnosti zákona č. 57/2021 Z.z. a následne zákona č. 115/2021 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírení A A 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2021 A A Text Související Časové verze Info o předpisu č. 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Ve. Anotace DPH v roce 2021: Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH od 1. 1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu a o změnách připravovaných od 1. 7

Novela zákona o DPH od 1

 1. 7. 2021 do dne předcházejícího dni nabytí novely zákona o DPH. Následně bude možné na základě další žádosti vydat povolení již v souladu s platnou legislativou ČR, tj. na zásilky od 0 do 150 EUR. Dovoz zboží nízké hodnoty z pohledu celních předpisů Celní legislativa je však od 1. července 2021 účinná
 2. Senát projednával 22. 7. 2021 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 118) s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy a vrací jej zpět do poslanecké sněmovny
 3. Např. ze zásilek na Slovensko je od 1.7. nutné odvádět slovenskou DPH, pokud tak nová pravidla stanoví (slovenský zákon o DPH je od 1.7.2021 s těmito novými pravidly v souladu), a tuto DPH jiného členského státu lze odvádět v režimu one stop shopu, pokud se do něj prodávající do 10.8.2021 zaregistruje - viz informace ze.
Práva duševného vlastníctva - autorský zákon a projektanti

Od 1. 7. 2021 se mění pravidla v oblasti DPH především pro ..

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem

Snížené sazby DPH, platné a účinné od 1. 1. 2021, detailně popisujeme ve srovnávací tabulce. Za většinu výrobků musí spotřebitel zaplatit obchodní cenu, a k tomu ještě základní daň z přidané hodnoty, čili 21 % navíc. Naprosté nutnosti, jako například pohřební služby nebo léky, jsou obvykle zatíženy méně: 15. Novela zákona o DPH nijak nemění uplatnění DPH v situaci, kdy tuzemský plátce provozující e-shop zasílá zboží pouze na území České republiky.V takovémto případě je místo plnění v tuzemsku (tam, kde přeprava zboží začíná) - dle § 7 odst. 2 ZDPH.Také při převzetí zboží bez přepravy z tuzemského výdejního místa prodejce se místo plnění nachází v. Popis Novela zákona o DPH 2021 (e-commerce): Prodej zboží na dálku. Od 1. července 2021 má být účinná novela zákona, která se, jak je už patrné z názvu, dotkne hlavně e-shopů, tedy dodávání zboží osobám nepovinným k dani. Změny měly původně nabýt účinnosti již od ledna 2021, ale z důvodu pandemie bylo datum účinnosti o půl roku odloženo Základní pojmy pro účely zákona o DPH ve stávajícím znění s účinností od 1. 1. 2021 a ve znění pravděpodobně od 1. 7. 2021 - řada nových pojmů - musíme jim rozumět! Nové vymezení hmotného majetku ze zákona č. 609/2020 Sb. - tzv. daňový balíček . Dopady do DPH jiné, než do aplikace pro účely zákona. 1. Úvod. V r. 2020 vstoupilo v účinnost několik novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), naposledy to bylo k 1. 9. 2020, na základě zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evroé unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

2021 musí obchodní společnost jako pronajímatel přejít podle novelizovaného znění § 56a odst. 3 zákona o DPH povinně na režim osvobození od daně u nájmu uvedeného bytu. Ukazatelem nároku na odpočet daně ke dni provedení úpravy bude 0 % (využití výhradně pro osvobozený nájem) V informacích k novele zákona o dph v oblasti elektronického obchodování od 1.7.2021 na stránkách Finanční správy je uvedeno toto: Vykazování vybraných plnění v One Stop Shop v daňovém přiznání k DPH: Daňový subjekt, který je registrován ve zvláštním režimu jednoho správního místa, vykazuj 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce. Novela zákona o DPH pro rok 2021 přinese rozsáhlé změny. Ovlivní prakticky každého plátce DPH a také účetní či ERP systémy. Na začátku roku je novela stále ještě předmětem sněmovní diskuze, nicméně připravovat se můžete už teď, protože i když zákon o DPH novelizován nebude, nabude platnosti účinnost evroých směrnic

- nadobudla tovar s oslobodením od dane podľa § 44 zákona o DPH. 1 S účinnosťou od 1.7.2021 sa ustanovenie § 6 zákona o DPH vypúšťa a v zmysle § 85kj ods. 6 zákona o DPH sa identifikačné číslo pre daň pridelené zahraničnej osobe podľa § 6 v znení účinnom do 30. júna 2021 považuje za identifikačné číslo pre da V 18. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 168 přehledných schématech názorně zobrazuje zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2021 7. 2021) - vazba na rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa (tj. zasílání), vazba na řadu dalších ustanovení zákona o DPH pro ucelené pochopení velmi komplikované problematiky ; 7. Daňový řád - novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 přinesla změny i do zákona o DPH. Zálohy na nadměrný.

Senát chce výjimku odpočtu DPH pro ČT a ČRo, jinak přijdou

Do režimu One Stop Shop (OSS), který nahrazuje režim Mini-One Stop Shop (MOSS), bude možné se registrovat od 1.4.2021. Účinnost novely zákona o DPH, kterou dochází k tomuto rozšíření, byla původně stanovena již na 1.1.2021. Z důvodu pandemie koronaviru se však Evroá komise rozhodla posunout toto datum až na 1.7.2021 Vláda v pondělí 15. února schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, která reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva Sečítají se po novele zákona o DPH od 1. 7. 2021 jen prodeje pro neplátce v EU? A počítá se to až od 1. 7. 2021, nebo zpětně od začátku roku Dne 21. června 2021 vydalo Generální finanční ředitelství informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. července 2021, o které jsme vás již informovali v našem předešlém článku.. Neukončený legislativní proces - možnosti postupu. Novela zákona o DPH je aktuálně po třetím čtení v Poslanecké.

222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne ..

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty č. 80/2019 Sb., účinnou od 1. dubna 2019, byla v zákonu o DPH upravena problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u nájmu nemovité věci. Situace r. 2020. Podle § 4 odst. 4 písm DPH 2021 - zákon s přehledy 289,-246,-Není dostupné DPH 2021 - zákon s přehledy V 18. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 168 přehledných schématech názorně zobrazuje zákon o DPH. Úplné znění platné k 1

Zákon o dani z přidané hodnoty - BusinessCenter

Na školení se seznámíte se změnami zákona o DPH, které vstoupí v platnost 1. 7. 2021. Jedná se o změny - v základních pojmech, registraci - identifikované osoby, místa plnění při dodání zboží, dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní, uskutečnění zdanitelného plnění, změnu pravidla pro vystavování daňových dokladů, nový limit 10. Schvalování novely zákona o DPH, projednávané jako sněmovní tisk 867, finiąuje. Klíčovou změnou je předevąím úprava elektronického obchodování od 1. 7. 2021 Opět nás čekají změny v oblasti daně z přidané hodnoty, a to převážně u zboží a služeb, které jsou poskytovány konečnému spotřebiteli. Novela zákona o DPH bude promítat eurounijní změny platné od 1.7.2021. Očekává se, že do 30.6.2021 by měla být novela přijata, ačkoliv prozatím prošla pouze 2. čtením v Poslanecké sněmovně Zmeny, ktoré priniesla ostatná novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len zákon o DPH), nadobúdajú účinnosť v dvoch termínoch - od 1.1.2021 a od 1.7.2021. V tomto príspevku sa zameriame na zmeny, ktoré nadobudnú úči dodání zboží pro osoby nepovinné k dani - dle stávajícího zákona a dle připravované novely zákona o DPH pro rok 2021 - tzv. implementační zákon , vysvětlíme proč ho tak nazýváme, a proč se na novinky musíme včas připravit; místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8 od 1.7.2021

podle zákona o účetnictví; podle zákona o DPH - druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování - auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení, opravné účetní a daňové doklady, faktury v daňové evidenci; obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitost Změny jsou upraveny v zákoně 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zákon neobsahuje pouze změny týkající se gastro segmentu, my se ale v článku budeme věnovat právě jim 2021. číst celé V 18. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 168 přehledných schématech názorně \zobrazuje\ zákon o DPH. Úplné znění platné k 1

Video: Změny v uplatňování DPH od 1

S účinností od 1. ledna 2021 je účinná novela § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) upravující zdanění nájmu nemovitých věcí, která byla schválena již v roce 2019 nicméně s účinností až od roku 2021 Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce Obsah: -Novela zákona o DPH - daňový balíček -Opožděné daňové přiznání a pozdě zaplacená daň -Inventarizace majetku a závazků -FO po novele ZDP -Daňové souvislosti homeoffice -Sleva na dani za umístění dítěte -Nájem nemovitých věcí a DPH změny od 1. 1. 2021 -DPH u služeb cestovního ruchu po novelách -Přechod.

Zákon číslo 222 z roku 2004 Zbierky zákonov o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon o DPH) je azda najviac prepracovaným zákonom s množstvom doplňujúcich zmien. Aktuálne zmeny účinné od 1.7.2021 sa týkajú viacerých oblastí Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2021. Novely základní celní legislativy na úrovni EU. Novely národní legislativy - celní zákon, zákon o DPH. Změny postupů v souvislosti se zrušením osvobození od DPH u zásilek do 22 EUR (neschválení novely k datu 1.7. 2021) Změny postupů. Odborné informácie a riešenia z oblasti DPH. Odpovede na problémy s DPH, rady odborníkov, aktuálna legislatíva a zmeny zákona o DPH na jednom mieste. Všetko o DPH na jednom mieste

DPH u pronájmu nemovitostí od 1

Souhrnné hlášení, § 102 - Zákon o DPH č

Daně pro lidi - Novela zákona o DPH od 1

2021 nebo od. 1. 7. 2021 anebo od data účinnosti zákona o DPH, bude datum podání celního prohlášení. Takže i když zásilka doputuje na území ČR před 1. 7. 2021, rozhodující bude okamžik podání celního prohlášení. Bude-li celní prohlášení podáno až 1. 7. 2021 nebo později, již se budou uplatňovat nové předpisy Praha - Senát chce prodloužit širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila se závěrem letošního roku a obě instituce by v příštím roce přišly celkem asi o 420 milionů korun. Prodloužení výjimky schválil dnes Senát v novele zákona o DPH, která ruší osvobození.

DPH 2021 - zákon s přehledy - Dušek Jiří Knihy Grad

Praha - Senát chce prodloužit širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila se závěrem letošního roku a obě instituce by v příštím roce přišly celkem asi o 420 milionů korun. Prodloužení výjimky schválil Senát v novele zákona o DPH, která ruší osvobození od. Zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba zákon o DPH) nie je v tejto oblasti výnimkou. Problematika zaokrúhľovania sa v rámci zákona o DPH vyskytuje pri výpočte dane pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu ako aj pri dovoze tovaru

Náležitosti faktury 2021, náležitosti zálohové faktury už

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 1/2021: Novela zákona o DPH - daňový balíček Nová lhůta pro podání daňového přiznání se použije na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona Vydání INFOservisu za 2/2021; Zákon o výrobcích s ukončenou životností - sdělení MŽP k výběru tzv. emisního poplatku; Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynec Seznámení účastníků s praktickými dopady očekávaných rozsáhlých změn DPH s účinností od 1.1.2021, rozbor a vysvětlení nových úprav zákona o DPH. Pozornost bude také věnována zcela novým pravidlům DPH s platností od 01.09.2020,která zavádí směrnice EU. Tyto nová pravidla jsou svým principem diametrálně odlišná od dosavadního stavu a zásadním způsobem. Od 1. 7. 2021 měly na základě legislativy EU platit nové podmínky pro dovoz zásilek v hodnotě nepřesahující 150 EUR. Parlament ČR zatím neschválil novelu zákona o DPH, která je nutná k vybírání daně z přidané hodnoty v České republice u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 EUR

Novela zákona o DPH pro rok 2021 přehledně a s názornými příklady. Ing. Jana Ledvinková | 8. 1. 2021. V roce 2021 čeká plátce DPH řada změn a nových pojmů v oblasti přeshraničního unijního styku při prodeji zboží na dálku nebo poskytování elektronických služeb. Chystané úpravy jsou takového rozsahu, že se s nimi dříve či později bude potýkat každý plátce. Dopady novely zákona o DPH na nemovitosti. Změna pravidel uplatňovaní DPH na nájem nemovitostí vstoupí v účinnost se začátkem roku 2021. Další dvě uvedené změny budou účinné již k 1. dubnu 2019. Autor pracuje v advokátní kanceláři bnt attorneys-at-law. Karel Kotrba 64/21 Novela vyhlášky v souvislosti s přijetím novely z. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, a z. č. 242/2016 Sb., celního zákona; T:21.5.2021. Předkládaný návrh vyhlášky je doplněním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb. Novela zákona o DPH a její dopad na e-commerce Je-li Vaše společnost jakýmkoliv způsobem zapojena do internetových obchodů či provozujete nebo využíváte elektronické prodejní platformy, případně poskytujete přeshraničně služby nepodnikatelským subjektům, velmi Vám doporučujeme blíže diskutovat rozsáhlé změny.

ROK 2021 a novelizace zákona o DPH. Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2021 výjimku, kterou jsem vám popsal výše, výrazně omezuje. Nově nebude moci ani plátce DPH zdaňovat nájem prostorů, které mohou být využívány k bydlení. Do takových se řadí všechny tyto stavby a pozemky: rodinné domy ; obytné prostory (např. byty Lektorka Ing. Jana Ledvinková. 15.3.2021. 9:00 - 14:00 . ANOTACE K SEMINÁŘI . Úvod ; Platná právní úprava tuzemského zákona o DPH; Evroé právní předpisy, Vysvětlivky Evroé komise k novele Směrnice Rady 2006/112/ES a novele Nařízení Rady 282/2011 - řešení zásadních praktických otázek k režimu call-off-stock, osvobozené dodání zboží do EU s prokazováním. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2021. Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v případě pronájmu určitých typů nemovitých věcí. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o 300 příkladů. Zákonom č. 344/2020 Z. z. schváleným Národnou radou SR dňa 5. novembra 2020 sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH). Novela zákona o DPH obsahuje viaceré zmeny a doplnenia zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a 1. júla 2021

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021 Garancia. 19.8.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag DashöferZáznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1. 7. 2021. Otázka č. 1 Zahraničná spoločnosť uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a až § 68c zákona o DPH a súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa tieto osobitné úpravy nevzťahujú a v súvislosti s. Vládny návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok), ktorým sa novelizujú zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a zákony o spotrebných daniach (zákon č. 98/2004 Z. z., zákon č. 106/2004 Z. z. a zákon č. 530/2011 Z. z.), doručený dňa 11. augusta 2021 na. Cílem školení je seznámit účastníky s novelou zákona o DPH účinné od 1.7.2021 včetně aplikace změn do praxe. Komu je školení určeno: Školení je určeno účetním, fakturantům, administrativním pracovníkům, vedoucím pracovníkům, podnikatelům a dalším zájemcům o problematiku uplatňování DPH. Program školení Zákon o DPH definuje okruh osob, na které se může DPH vztahovat. Jedná se o tzv. osoby povinné k dani. Těmito osobami jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost (velmi zjednodušeně lze ekonomickou činnost označit výrazem podnikání, a tedy osoby povinné k dani označit.

ÚZ čZákon o mezinDaňové zákony a účetnictví podle stavu k 31

Novela zákona o DPH 2021 - zásadní změny na příkladech a grafech Ing. Jana Ledvinková. Seznamte se se zásadními změnami, které jiľ v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás jeątě v létě roku 2021 potkají DPH spočítáte od října 2019 novým způsobem.V novém znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, platného od 1. 4. 2019, je stanoveno, že výpočet DPH shora se bude počítat matematicky.Do teď se v případě, že jste znali celou částku včetně DPH, a tedy jste počítali DPH shora, počítala částka daně pomocí koeficientu DPH 21 % (fixní koeficient pro. Novela zákona o DPH od roku 2021. Dátum publikácie: 22. 12. 2020. Autor: Ing. Jaroslava Betáková. Zákon č. 344/2020 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zásadná zmena, ku ktorej dochádza pri uplatňovaní DPH, sa týka elektronického obchodovania s tovarom Zákon o DPH platný od 1.1.2020. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 7. ledna 2020 Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení - zámek Žerotínů - velký sál PŘEDNÁŠÍ: Ing. Igor Pantůček specialista na oblast DPH, dlouholetý pracovník Finančního ředitelství v Brně, daňový poradce a zkušební komisař KDP ČR