Home

Napětí tramvajové troleje

Do měníren přichází napětí 22kV a z nich pak odchází napájecími kabely do trolejí napětí 600V stejnosměrných. V případě tramvajové dráhy je v troleji plusový pól a v kolejích je pól mínusový. Není tomu však ve všech městech (u nás např. Ostrava a Brno má polaritu obráceně) Elektrická tramvaj je nejrozšířenější druh tramvaje.Pro svůj pohon používá elektrickou energii a je typickým představitelem závislé trakce. Napětí v napájecí síti elektrických tramvají se různí, jsou využívány hodnoty 600 V stejnosměrných (např. v Česku) nebo 750 V (ač 600V vysoké napětí není ). Mínus dráty jsou propojovány v krabicích podél tratí, označovaných výstražnou tabulkou Pozor, zpětný proud!, která varuje, že po odpojení přívodu z měnírny se na svorkovnici objeví 600V prolezlých z troleje přes tramvaj poblíž. </idea>

Například v pražské tramvajové síti 600 V ss je kladný pól v troleji a záporný v kolejnici. Proud přeci ale teče reálně od minusu k plusu, to by pak znamenalo, že proud poteče ze země přes tramvajový obvod a vracet do měnírny se bude trolejí? Jenže na zemi musí být snad nulový potenciál Loni byla ve Slovinsku tak velká námraza, že se troleje totálně polámaly, včetně sloupů a vysokého napětí, a. Projekt nese název Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci Tramvajové tratě tuším extra přizemněné nejsou, zpětné kabely z kolejnic do měnírny jsou taženy ze stejných míst, kde je napájení troleje. Na zpětných kabelech jsou případně vkládány odpory navíc tak, aby odpor na všech zpětných kabelech byl zhruba stejný a proud neměl tendenci se vracet do měnírny jinudy

Plzeňské tramvaje - www

výška troleje 4 - 6 m), celkové hmotnosti (cca 16 tun) a Trolejbus je napájen stejnosměrným proudem o napětí 600 V / 750 V (stejné jako tramvaj; 600 V na území České republiky), který vzniká mezi dvěma horními přívody elektrického proudu Oproti tramvajové dopravě má trolejbusová doprava tyto nedostatky K napájení troleje slouží měnírny, kde se střídavé napětí mění pomocí polovodičů na stejnosměrné napětí 600 V. Na levém záběru vidíte napájení troleje, na pravém záběru je jedna z nejstarších provozovaných měníren libereckých tramvají. 4. Nová trať Viadukt - Horní Hanycho

Elektrická tramvaj - Wikipedi

 1. Trolejbus je dopravní prostředek pro hromadnou dopravu osob a také nákladů. Jedná se o silniční motorové vozidlo, nicméně v některých zemích (např. v Česku a na Slovensku) je řazen také mezi drážní vozidla, popřípadě podléhá schválování jen jako drážní vozidlo.Na rozdíl od autobusu je trolejbus poháněn elektrickým motorem
 2. Rozvodná soustava je konstruována tak, aby byla vždy izolována od země - zem je přirozeným svodem, jelikož představuje jeden z pólů elektrického napětí. Tramvajové vedení je tvořeno jediným kabelem - tvoří jeden pól, zatímco druhý pól je přirozený - tramvajová kolejnice
 3. 600 V - MHD (tramvaje, trolejbusy) 750-800 V - pražské metro. 1500 V - povrchové dráhy. 3000 V - hlavní želzniční tratě SŽDC. 25 kV/50Hz - hlavní želzniční tratě SŽDC. 15 kV/16 a 2/3 Hz - želzniční siť v Rakousku či Německu. existuje jich ale mnoho víc. 2. prudová soustava nám říká, jaký je charakter proudu
 4. ulosti se plánoval přechod na 750 V - Děleno na úseky cca. 300 m dlouhé Zpětný trakční proud je odváděn kolejnicemi Praha, Plzeň, Liberec - trolej +, kolej - - Brno, Ostrava opačně pro potlačení vlivu plazivých proudů Z troleje se proud sbírá sběrače
 5. Protože lokomotivy jsou silné stroje, potřebují vysoké napětí, a tak nebezpečná vzdálenost od troleje přesahuje i více než metr. A elektrická jiskra je velice rychlá. Možná už jsi někdy viděl nebohého ptáka, který usedl na stožár vysokého napětí a omylem se dotkl křídly dvou vodičů zároveň
 6. Tramvajová síť je napájena stejnosměrným proudem o napětí 600 V (resp. 660 V); kladný pól je v troleji , záporný v kolejnicích. Trolejové vedení. Dlouhou dobu trolejové vedení nemělo napínací systém; od 80. let začala být využívána napínací závaží, podobně jako na železnici
Podívejte se na tramvajové speciality, které najdete pouze

Ta je realizována do brzdového odporníku. Ten je konstruován na trvalý plný brzdný výkon. Musí totiž fungovat i bez troleje. Z těch podmínek pro rekuperaci jen namátkou vyberu: Musí být napětí v troleji, a to v určitých mezích. Je-li napětí mimo tyto meze, rekuperace není realizována Napětí levé troleje bylo 600 V a pravé troleje bylo 0 V. Rozdíl mezi -300 V a +300 V je také 600 V, takže trolejbus jako zařízení není dotčeno. Pokud by náhodou vadný vůz probíjel, napětí proti zemi je vždy 300 V, tudíž zbytkové napětí, které probije člověk už ani necítí

Trolejové vedení, napájení a zabezpečení - TRAM-FÓRU

Vývod z napájecího bodu tramvajové troleje, přívodní vedení na tramvajových sloupech, dobíjecí trolej - a hlavně dobíjecí budka (tzv. dobudka, jak se tomuto nezbytnému zařízení začalo říkat), zajišťující galvanické oddělení od napájení tramvajové sítě a zároveň napájející dobíjecí trolej Olomoucká radnice chce ukotvit tramvajové troleje na další desítky domů 22. června 2018 Trolej či přípojka pro lampu na čelní stěně vlastního domu, nebo sloup na chodníku před ním Stržením troleje s vysokým napětím uvnitř města by bylo podmínkách ČD je to buď stejnosměrný proud o napětí 3000V nebo střídavý o napětí 25kV. aby vyhovovaly tramvajové trati, ale není možné jich využít na trati železniční. Tvar okolků je pro železniční tvary kolejni Na nové tramvaje Škoda 15T si v Praze už většina lidí zvykla. Plzeňský výrobce jich sem dodal - podle smlouvy - 250 kusů; na další ale v roce 2013 poskytl licenci čínské společnosti CSR. Vedle elektrického pohonu byl pro čínská města vyvinut také alternativní pohon vodíkovými palivovými články, které se v MHD dosud zkoušely zejména v autobusech. Tramvaj, která k. Stožár je solitérní svislé technické zařízení respektive osamělá kolmá stavba obvykle přísně speciálního účelu, která umožňuje umístění nějakého předmětu nebo zařízení do větší výšky nad zemský povrch. Jedná se dost často o vysoký štíhlý (zpravidla kovový) nosník kruhového průřezu.. Venkovní sloupy v běžné mluvě velmi často (a ne vždy.

jmenovité napětí 100V, pro proudové transformátory je tato hodnota obvykle 5A. Tyto transformátory mohou obsahovat dodatená sekundární vinutí na spoleþném magnetickém jádru. Hodnoty proudu a napětí na sekundárních vinutích PT proudu a napětí byly vybrány z mnoha důvodů Tramvaje bez troleje se statickým dobíjením na zastávkách budou provozovány v Nice. 29.10.2015 Systém pozemního kontaktního statického dobíjení tramvají a elektrobusů Alstom SRS, který byl poprvé představen odborné veřejnosti na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015, bude uplatněn v reálném provozu na tramvajové dráze ve. První část dlouhodobého seriálu o pražských dopravních zajímavostech uvádí Měřící vůz pro kontrolu troleje T3. Tento historický vůz se vyrobil už mezi roky 1987 a 1989. Jedná se přestavěný vůz klasické tramvaje T3, která se začala v Praze jezdit před více než 50 lety. Úprava spočívá v odstranění nepotřebných oken, jak na straně dveří, tak.. Nejezdí ani vlaky, které jsou v okolí Prahy a Ostravy na napětí 3 tisíce Voltů (5x více než má tramvaj) a lokomotivy jsou i daleko výkonnější. Loni byla ve Slovinsku tak velká námraza, že se troleje totálně polámaly, včetně sloupů a vysokého napětí, a následoval black-out, uvedl Řehková

Zabezpečení jednokolejné tramvajové trati linky č. 5 v Ostravě. Ing. Rostislav Naivert. O tragické dopravní nehodě tramvají linky č. 5 v Ostravě a jejich následcích, která se stala 11. dubna 2008 v odpoledních hodinách na jednokolejné tramvajové trati mezi Ostravou a Budišovicemi v úseku mezi zastávkami Poruba koupaliště. Proto tehdy mezi dvě tramvajové troleje natáhli třetí trolejbusovou. Pravý sběrač měly trolejbusy na tramvajovém vedení, levý na vodiči mezi kolejemi - a když se náhodou dva potkaly, musel ten, který jel do vozovny, dát přednost tomu, který vyjížděl Dramatická situace se odehrála v úterý ráno v Bělehradské ulici v Praze. Řidič kamiónu podcenil výšku železničního mostu a pokusil se nízkým podjezdem projet. To se mu nepodařilo a auto začalo hořet od poškozené tramvajové troleje. Nikdo nebyl zraněn, provoz tramvají v centru metropole se na mnoho hodin zkomplikoval Délka napětí má maximum. U většiny zařízení OHL 25 kV ve Velké Británii je maximální délka napětí 1 970 m (6 463,3 ft). Další problém u zařízení AT je, že pokud jsou k oběma závažnost připojena vyvažovací závody konec může trvat celá délka napětí volně pohybovat po trati

Kontrola dotykového napětí přítomnost tramvajové troleje. přítomnosti troleje jsem se rozhodl, že kontejner budu zvedat zespodu, a podsouvat ho pod trolejí. Manipulace kontejneru přes trolej by byla zbytečná, protože bychom se dostali do stejné situace Téměř dvojnásobek sloupů na tramvajové trolejové vedení se bude oproti dnešku tyčit v ulici 8. května v historickém jádru Olomouce vyhlášeném památkovou rezervací. Radnice chtěla troleje při blížící se opravě ulice opět upevnit na domy, vlastníci ale řekli ne Signál je odtud veden o napětí 24 V kabelem do řadiče umístěného ve skříni na zemi u křižovatky. Infračervený trolejový detektor s optickým čidlem určený pro tramvajové dráhy a trolejbusy se stejnosměrnou trakční soustavou. Optické čidlo je připojeno přes propojovací skříňku zavěšenou na závěsu troleje

Jak je možné, že v některé tram

Pokud vám ovšem na horní plochu mostu musí vyjít obsluha jeřábu za účelem úklidu, (neb to má v náplni práce) pak bych o signalizaci napětí v troleji dost silně uvažoval. Rovněž bych o signalizaci uvažoval i v případě nižšího umístění troleje (byť chráněnou sítí) v místech, kde se manipuluje s dlouhým. proč trolejbusové troleje za vlhka jiskří a tramvajové ne?! PROSÍM!!! - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: proč trolejbusové troleje za vlhka jiskří a tramvajové ne?! PROSÍM!!!. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích

Napětí v tramvajové troleji - trolejové vedení je typem

 1. Odběr proudu o napětí 500 V byl systémem Dickinson s postranním vedením troleje, které vyžadovalo dlouhou snímací tyč, otáčivou ve dvou bodech. Vozy měly jako první v Praze červenobílý nátěr, zaměstnanci dráhy nosili vlasteneckou čamaru jako uniformu
 2. APTA Alexandrie, Egypt (2020) - rekonstrukce tramvajové měnírny (včetně rozvaděče 10,5kV, transformátorů, usměrňovačů, rozvaděčů 600V DC, rozvaděců vlastní spotřeby 380/220V AC a 24V DC), šéf-montáž a uvedení do provozu celé technologie měnírny
 3. Potřebný proud se odebíral z troleje, transformátory jej převáděly na střídavý proud vý­razně nižšího napětí (z 500 na 4 V), čímž bylo dosaženo potřebné intenzity ke svaření dvou částí o ploše až 150 cm 2. Svářecí přístroj zavěšený na kladkostroji měl vlastní chladicí okruh
 4. Tramvajové napětí v barech Stres trolejbusu v barech: Po oznámení trasy v tramvajovém projektu připraveném městem Kocaeli Metropolitan Municipality
 5. Napětí na filtračním kondenzátoru U M, I M Napětí a proud měnírny U SC Napětí superkondenzátoru U TRmax Maximální napětí troleje V, v Rychlost vozidla [km/h], [m/s] δ Relativní odchylka simulované energie od měřené ΔE SC Rozdíl energie superkondenzátoru před a po jízdě ΔP SC Ztrátový výkon superkondenzátor
 6. Tramvaje si berou několik sekund hodně přes 1000 A a ližina dosedá rovnou plochou v délce cca 10 cm. Tramvajové troleje se časem sice obrousí, takže je tam nějaká styčná plocha, ale přežije to bez úhony i jízdu po nové troleji, kde je kontaktní plocha opravdu úzká

Po kompletním sestavení trolejového vedení připojte díl koncového nebo průběžného napájení a tam, kde je potřeba, nasaďte koncovou čepičku. průřez [mm 2] Vzdálenost mezi vodiči [mm] Úbytek napětí * [V/m/A] * Hodnoty úbytku napětí při 20°C, cos φ=1, E.D. 80% při třífázovém střídavém proud Tyto linky budou jezdit non stop celou noc, aby tramvajové troleje opět nenamrzaly, řekla po jednání krizového štábu primátorka Adriana Krnáčová. 19:14 - Pracovníkům společnosti E.ON se dnes podařilo vyřešit většinu poruch na vedení vysokého napětí v Jihomoravském kraji, které měly za následek výpadek elektrického. Snesení přípojky nízkého napětí, oplocení parkoviště, demontáž veřejného osvětlení. Vybudování provizorní tramvajové zastávky na tř. Kosmonautů a provizorních chodníků, provizorní řešení ploch pro provoz MHD. Provedení přeložek inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu. Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a. s. Objednatel: EUROVIA CS a.s. Technické údaje, popis: Po demolici objektu Textilana byla realizována rekonstrukce tramvajové linky s cílem zdvojkolejnit trať, dále narovnat oblouk u Textilany a přidat typizovaný rozchod kolejnic 1435 mm. Kolejnice. Dozvídám se, že provoz všech jeho tramvají je analogový, motorky pohání stejnosměrné napětí 12 V, které je snímáno z kolejí a pantografem z troleje. Tramvaje jsou však ovládány pulzním regulátorem, řízeným dálkově modelářskou RC soupravou na frekvenci 2,4 GHz

Používá se u tramvajových sítí uzemněná soustava

 1. Vyhřívání nástupišť je provedeno s rozvaděčem umístěným na stožáru, napájení rozvaděče a topných kabelů je přímo z troleje (600 V DC). Celkové investiční náklady: 11 364 000,- CZK. Termín realizace: 6/2009 - 11/2009­ ­ ­ ­­­ Křižovatka ulic Žitavská x Nákladní x tř.1. máje - oprava tramvajové trati.
 2. Pokud by byla výstavba troleje vyhodnocena jako příznivá, má se prověřit napájecí trakce metra, anebo za využití tramvajové měnírny Pernštýn, která by ale měla být odpovídajícím způsobem rekonstruována (opět by bylo nezbytné vyměnit stávající trakční transformátory za nové s dvojitým vinutím)
 3. Inovace měřicích úloh z předmětu elektrické přístroje Tomáš Koranda 2016/17 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením aktuálního stavu měřicích úloh předmět
 4. ut... 26.7.2017 . Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje, 25. červenec 2017. pádu člověka z mezipatra a sundávali člověka ze sloupu vysokého napětí
 5. troleje a současně zde bylo vytvořeno místo pro napojení zkratovacího zařízení na trolej. V interiéru se objevily měřicí přístroje a tramvaj sloužila pro měření napětí v troleji, zkratových proudů a výšky a klikatosti troleje. Jako služební plnila svou roli až do roku 1989, kdy byla odstavena a nahrazen

Troleje jsou namrzlé a nejedeme, pokrčil rameny. Zatímco normálně jezdíme na 660 voltů, tak nyní, když se chci rozjet, klesne napětí na 150, a to je strašně málo, vysvětloval lidem problém způsobený poklesem napětí a požádal cestující, aby počkali na náhradní autobus nebo šli pěšky V polovině července by byly již obě tramvajové koleje průjezdné, kdyby ovšem na té ve směru z centra nestály provizorní sloupy trolejového vedení nesoucí troleje pod rozestavěným jižním mostem. Až bude most a okolní zdi dokončeny, budou troleje převěšeny a druhá kolej zprovozněna • Snesení přípojky nízkého napětí, oplocení parkoviště, demontáž veřejného osvětlení. • Vybudování provizorní tramvajové zastávky na tř. Kosmonautů a provizorních chodníků, provizorní řešení ploch pro provoz MHD. • Provedení přeložek inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod Ukrajinský řidič s polským náklaďákem se v Nádražní ulici nevešel po železniční most a strhl tramvajové troleje.Provoz tramvají byl obousměrně přerušen mezi 7:28 až 14:20 hodin. Z centra linky 4 a 5 odklonil dopravní podnik ze zst. Anděl přes zst. Na Knížecí (v ul

Podívejte se na tramvajové speciality, které najdete pouze

Trolejbus - Wikipedi

Vývoj tramvajové dopravy v Plzni Hynek Freml 2018/2019 4 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku vývoje tramvajové dopravy v Plzni. Je zde popsaná historie trolejového vedení od prvních trolejových konstrukcí pro tyþové sběraþe až po dnešní. Dále pak vývoj měníren a náhled do budoucna

Video: MHD Ostrav

Hlavním úkolem vozu se stalo měření zkratových proudů, napětí v troleji, výšku a klikatost troleje. Vůz byl v roce 1989 trvale odstaven a jeho nepřímým následovníkem se stal vůz #5521 přestavěný z vyřazeného čtyřnápravového vozu T3 #6258 proč trolejbusové troleje za vlhka jiskří a tramvajové ne?! PROSÍM!!! Odpovědět Zajímavá 0 před 2619 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: 1 příspěvek, nejnovější před 2619 dny Odpovědi beer. Tuším školní úkol, proto jen napovím - je tam jiný sběrač )). Trasa tramvajové tratě pokračuje na vlastním tělese vpravo, podél komunikace napájenými z troleje napětím 600 V a zapínaný stykači v Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení kabelem CHBU 35. Použijí se topnice o výkonu 600W a rozměrech 2,2m

Trakční systém v dopravě :: MHD v Praz

Tramvajový pluh neřídím, jezdit mazačkou mě ale baví, říká řidič pražských tramvají - Aktuálně.cz. Magdaléna Daňková. 6. 2. 2019 6:48. Ještě to nebude ani pět let, co se rozhodl odejít z českých médií a dal se k dopravnímu podniku. V Praze jej můžete potkat na pravidelných tramvajových linkách nebo třeba jako. Napětí troleje činí standardně 600 voltů. Někdy je tam ale až 700 voltů a to díky novým tramvajím s rekuperací. Při brz dění elektromotory fungují opačně - jako dynamo a novější šaliny vzniklou energii vracejí zpět do troleje. Proto se v ní krátkodobě napětí navýší až na zmíněných 700 Již Jára Cimrman se podílel na vzniku bezdrátového telegrafu a později byl objeven bezdrátový přenos vody pomocí bezdrátové sprchy. Logicky muselo dojít také na bezdrátový přenos energie.. Energii začal bezdrátově přenášet pan Nikola Tesla.Po spuštění vysílací věže (nazvané skromně Teslova věž) se však stalo, že začala vysílat energii tak mohutně, že po. Tramvaj do Bohnic nepatří, řešením je elektrobus. Od Vít Céza v Novinky z Městské části Praha 8. 1. Metropolitní plán přinesl důležitou aktualizaci do letitých diskuzí o možném vedení kolejové dopravy na sídliště Bohnice. Navrhuje vést tramvajovou trať okolo celého sídliště ulicí Čimická, Lodžská a K.

Bezpečně s elektřinou ČEZ Distribuc

Výpadky elektrického proudu kvůli spadlým větvím na troleje postihly ve čtvrtek veškeré tramvajové linky v Liberci. Výluky navíc odřízly veškeré spojení MHD mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Na opravách intenzivně pracujeme, uvedla mluvčí Martina Poršová Etymologie a terminologie . Anglické termíny tram a tramway jsou odvozeny od slova skotské tramvajové, odkazující na typ nákladního vozidla (nákladní vůz nebo nákladní železniční vůz ) použité v uhelných dolech a na tratích, po kterých jezdcích. Slovo tramvaj může vzniknout z střední vlámské trame (paprsek, kolečko, bar, příčka)

Tramvajová doprava v Praze - Infrastruktur

Nízkopodlažní tramvaje ŠKODA typu 10 T pro USA. (21. 7. 2001) V pátek 20. července 2001 byl v severoamerickém Portlandu zahájen provoz nízkopodlažních tramvají ŠKODA 10 T na nově vybudované tramvajové lince Portland Streetcar Inc. Vozidla, odvozená z nízkopodlažních tramvají Astra, byla vyvinuta ve velmi krátké době. Důvodem přepnutí systému je kromě jiných okolností i fakt, že na v tramvajové síti ve městě jezdí i normální vozidla a na železničních také. Dalším důvodem je i ten, že tramvaj potřebuje napětí 600 V, kdežto železnice potřebuje napětí vyšší (v Praze cca 3000 V) Kalamita končí, dopravní podnik vyčistil troleje, ve čtvrtek ráno už pojedou všechny tramvajové linky; UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců. Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Kalamita končí, dopravní podnik vyčistil troleje, ve čtvrtek ráno už pojedou všechny tramvajové link

Ve Švehlově ulici v Praze 10 strhl kamion pod železničním viaduktem tramvajové troleje a začal hořet. Událost se stala deset minut po jedenácté hodině dne 26.07.2017. Na místo vyjely jednotky pražských hasičů ze strašnické a centrální stanice, pomáhali jim hasiči HZS DPP a HZS SŽDC. Na lokalizaci požáru použili hasiči přenosný hasicí přístroj, po odpojení. 1939 byla v Praze zavedena jízda vpravo, což si vynutilo přestavbu trolejbusů. V témže roce 1.10. byla uvedena do provozu další linka W od Anděla do Jinonic k Walterově továrně. Tady teprve mohly trolejbusy naplno předvést své schopnosti. Trať vedla v příkrém stoupání se sklonem až 9 procent

Co když trolejbus sjede z trati? Odpovědi

dvoupólové troleje • Elektrické topení • nabíjení z tramvajové sítě na Ohradě -průběžná trolej (4 vozy) • zázemí v garáži Vršovice, kde je tramvajová měnírna -šípové stání (14 vozů) garáž Klíčov), napětí 750 V D • pořízení cca 15 kloubových elektrobusů (náhrada naftových autobusů Trasa tramvajové tratě pokračuje na vlastním tělese vpravo, podél komunikace napájenými z troleje napětím 600 V a zapínaný stykači v Přívodní napětí do řidičích skříni je přivedeno z trolejového vedeni kabelem CHBU 35. Použiji se topnice o výkonu 600W a rozměrech 2,2m OSTRAVA - Úrazy dětí na železnici! To je hrozba, proti které České dráhy a Drážní inspekce vyrážejí s novou kampaní To je sice možné, ale nezdá se mi to praktické. Pokud nemá autobus na konečné extrémně dlouhé vyčkávací doby (což by bylo velmi neekonomické), bylo by značné riziko, že se baterie nedobijí (nezískají to dílčí rychlodobití), pokud zrovna v blízkosti žádná tramvaj nerekuperuje (nebo rekuperuje, ale druhá se rozjíždí a tuto energii spotřebovává, takže napětí.

RT @ten_z_JDCT_DPP: @JChodounsky Já bych si to dovolil trochu specifikovat. Do troleje pouštíme 660V(napětí po usměrnění, z trafa jde 550V střídavých). Následné napětí v síti je od 660V-800V(může být i vyšší díky rekuperaci). 04 Aug 202 Definice. Definice podle Wikipedie: forma tramvajové dopravy s kompletně segregovanou dráhou, která používá méně masivní vybavení a infrastrukturu než metro, ale naopak těžší, rychlejší a delší soupravy než běžné tramvaje.V podstatě je rychlodrážní tramvaj alternativa k metru stavěná tam, kde se metro nehodí buď z finančních nebo jiných důvodů Pro tuto linku předpokládá DPP pořízení 14 elektrobusů s parametry odpovídajícími konvenčním dvanáctimetrovým autobusům. K dobíjení jejich baterií budou opět prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače a troleje využity tramvajové napájecí sítě. Denní nabíjení bude situováno do obratiště Ohrada Narazil sloupu tramvajové troleje Havarovaná dodávka ve sloupu tramvajové troleje. 19.1.2018 17:00:05. Mladíka museli hasiči vyprostit. Dvě jednotky profesionálních hasičů zasahovaly včera brzy ráno v Ostravě-Porubě na křižovatce ulic 17. Listopadu a Vřesinská. Zde skončila dodávka Renault Master ve sloupu, držícím. Společnosti Škoda Transportation, Škoda Vagonka, Škoda Electric nabízí studentům řešení prací z průmyslové praxe. Témata - podrobnosti najdete v příloze. Simulace rychlosti výměny cestujících při nástupu/výstupu z kolejového vozidla. Vliv napětí meziobvodu trakčních měničů na energetickou bilanci vozidla

V opačném směru bude bohužel nutno sběrače vždy nasazovat manuálně v zastávce Heršpická třída. Předpokládáme, že během neděle budou troleje hotové až k novému úsekovému děliči mezi zastávkami U Školky a Brněnská a od pondělí 12. 4. tedy již budou moci linku 18 opět obsluhovat standardní trolejbusy Padající déšť okamžitě namrzá a téměř z celé republiky udělal ledové království. Meteorologové rozšířili varování. Mrznoucí déšť je nejsilnější na území celé Moravy, kde je situace vážná. Po celém Česku kolabuje doprava! Praha i Brno hlásí, že budou muset přistoupit k značnému omezení MHD i během úterý TROLEJE - Na svém domě má upevněno osm lan, která drží troleje dopravního podniku. Zdi domu začaly praskat, dopravní podnik ale tvrdí, že to s jeho trolejemi nesouvisí. SMLOUVY - Seniorka v krátké době podepsala sedm smluv různým společnostem nabízejícím dodávku elektrické energie Na Třebíčsku bylo nad ránem hlášeno 21 poruch na linkách vysokého napětí a 36 poruch na nízkém napětí. Určitě se podaří něco odstranit, ale na konci dnešního dne ještě zůstanou některé oblasti bez dodávek, upozornil mluvčí